Söndag 9 Maj
Stockholm

2 900 nya platser på högskolan, men var ska studenterna bo?

1 av 3
2 av 3
3 av 3

I budgeten för 2016 bygger regeringen ut högskolan ut med 2 900 platser. Men var ska alla nya studenter bo? Sveriges förenade studentkårer (SFS) och Jagvillhabostad.nu kräver tillsammans med sju studentförbund att regeringen börjar ta ansvar för sin egen utbildningspolitik!

Kommentera (6)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Bostadsbristen för studenter är en nationell kris. SFS bostadsrapport visar att tolv orter inte kan garantera att nya studenter får en bostad under sin första termin. När väntan på att få en bostad är så lång påverkar det både vilken utbildning studenter väljer och om de kan fullfölja påbörjade utbildningar. En undersökning från Umeå universitet och studentkårer visar att nästan var tredje student utan förstahandskontrakt någon gång har funderat på att avbryta sina studier (2014). Liknande larm och rapporter har hörts från flera kommuner i landet.

Situationen är en konsekvens av att bostadspolitiken och utbildningspolitiken inte hänger ihop. Regeringen beslutar om anslag till lärosäten och om vilka utbildningar som ska byggas ut. Lärosäten vill växa och attrahera fler studenter. Men det saknas ofta en bostadspolitik som möter upp satsningarna på både nationell och lokal nivå.

I budgeten för 2016 utökar regeringen högskolan med 2900 platser, en utbyggnad som sedan ska trappas upp till 14 600 platser 2019. Samtidigt presenteras åtgärder för fler bostäder, så som investeringsstöd och en punktinsats om 300 miljoner för studentbostäder. Men än så länge har ingen sagt hur dessa satsningar ska anpassas till varandra.

Konsekvenserna av en osammanhängande politik är allvarliga och kan i förlängningen leda till att de reformer som genomförs på utbildningsområdet inte får det genomslag som avsågs. De kommuner som inte lyckas ta emot nya studenter riskerar också att gå miste om kompetens och investeringar som annars hade gjorts i kommunen.

Det blir också svårt för lärosäten att planera och genomföra utbildningar när vissa studenter avstår eller hoppar av på grund av sin boendesituation. Samtidigt saknas en insikt om att de studenter som läst färdigt ska ha någonstans att flytta till, så att deras lägenheter blir tillgängliga för nya studenter.

Inom studentrörelsen finns olika åsikter om hur bostadsbristen ska lösas. Men det finns två saker vi är enade om. Det första är att bostadsbristen för studenter är en nationell kris och att det politiska ansvaret har lyst med sin frånvaro. Det andra är att utbildningspolitiken och bostadspolitiken måste hänga ihop. Det håller inte att fortsätta ge förslag på reformer som påverkar varandra utan att se till att de också går i takt.

Caroline Sundberg, ordförande SFS
Teo Strömdahl, ordförande Jagvillhabostad.nu
Alfred Askeljung, ordförande Centerstudenter
Hanna Håkanson, ordförande Liberala Studenter
Elin Ylvasdotter, ordförande S-studenter
Mårten Espmarker, språkrör Gröna Studenter
David Sikström, ordförande Kristdemokratiska studentförbundet
Sandra Lindquist, ordförande Vänsterns studentförbund
Benjamin Dousa, ordförande Moderata Studenter

Behövs det fler studentbostäder?
Tack för din röst!
Kommentera (6)
Kopiera länk
Dela