Sverigedemokrat: Lagen jämställer sexbrott mot barn med nedskräpning

- 16/10/2015, 11:42
Adam Marttinen (SD) anser att vi måste se hårdare på övergrepp mot barn.
1 av 3

Adam Marttinen (SD) anser att vi måste se hårdare på övergrepp mot barn.

Press/TT

Utnyttjande av barn ska aldrig straffas med enbart böter menar han.
2 av 3

Utnyttjande av barn ska aldrig straffas med enbart böter menar han.

TT NYHETSBYRÅN

Adam Marttinen är rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.
3 av 3

Adam Marttinen är rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Press

Adam Marttinen (SD): "Att straffskalor för övergrepp och våldsbrott ofta inkluderar så låga straffvärden som böter beror på att allt fler partier i riksdagen anslutit sig till en vänsterideologisk hållning till brott och straff".

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I dag saknas ett tydligt brottsofferperspektiv i kriminalpolitiken, och det visar sig inte minst när det gäller sexualbrott mot barn. I dag kan vuxna människor dömas till böter för ett brott som köp av sexuell handling av barn. Det är ett straff som lika vanligen döms ut för ett harmlöst brott som nedskräpning. Detta förhållande i vår lagstiftning har uppmärksammats av Ecpat vars organisation arbetar mot alla former av sexuell exploatering av barn. Sedan 2014 har driver de en kampanj som heter #sopigstraffskala, som belyser just att böter ingår i straffskalor där barn blir utsatta för olika sexualbrott. Detta är inte okej. Böter för sexualbrott mot barn är straffrättslig skam.

Sverigedemokraterna har tidigare drivit frågan om att ta bort böter från straffskalan när det gäller köp av sexuell handling av barn och i år breddar vi förslaget till straffskärpning. Vi föreslår att böter tas bort från samtliga straffskalor för brott där vuxna begår sexuella övergrepp mot barn. Vi vill även ha en översyn av de övre nivåerna av straffskalan med syfte att kunna höja dessa. Vi instämmer i Ecpats kampanj om att straffskalor som i praktiken jämställer sexualbrott mot barn med ett brott som nedskräpning är sopig.

Att straffskalor för övergrepp och våldsbrott ofta inkluderar så låga straffvärden som böter beror på att allt fler partier i riksdagen anslutit sig till en vänsterideologisk hållning till brott och straff. Brottslingar anses inte äga rätten över sitt eget handlande utan anses agera utifrån orättvisa samhällsförhållanden. Och visst kan det finnas orättvisor i samhället som behöver ett politiskt fokus men det är inte, och ska inte vara, kriminalpolitikens ansvar eller uppgift att kapitulera som ett plåster på såren för eventuella samhälleliga orättvisor.

Den rödgröna regeringens kriminalpolitik har även visat att utökade befogenheter och resurser får stå tillbaka för rättsväsendet. De politiska ambitionerna ligger snarare i satsningar som exempelvis ökad jämställdhet och mångfald inom poliskåren. Straffnivåer anpassas efter brottslingarnas förutsättningar snarare än att återspegla den allmänna rättsuppfattningen. Det är verkligen dags att låta ett nytt perspektiv genomsyra kriminalpolitiken.

Straff ur ett brottsofferperspektiv kan aldrig låta en vuxen som förgripit sig sexuellt på ett barn komma undan med ett straff som böter.

Ett brottsofferperspektiv värderar straffet i sig som en viktig del av upprättelsen för brottsoffer och anhöriga. Det är dags att brottsofferperspektivet får en större tyngd i utformningen av morgondagens kriminalpolitik och att sopiga straffskalor förpassas till soptunnan där de hör hemma.

Adam Marttinen,
Rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna