Professor: Vi måste prata om kvinnoförtrycket i förorterna

- 27/10/2015, 13:00
Göran Svensson vill att vi börjar prata om kvinnoförtrycket i förorterna
1 av 2

Göran Svensson vill att vi börjar prata om kvinnoförtrycket i förorterna

Privat/TT

Göran Svensson
2 av 2

Göran Svensson

Privat

Göran Svensson: Sverige är ett av världens mest jämlika länder enligt den officiella bild som förmedlas och lyfts fram i politiken, men det är en skenbild av verkligheten.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

På senare tid har olika berättelser av kvinnor med invandrarbakgrund lyfts fram, men samma berättelser har i det tysta funnits i decennier. Skillnaden är bara att det är fler kvinnor som drabbas idag.

Många kvinnor och flickor i samhället åtnjuter denna så kallade officiella jämlikhet (det vill säga både fri- och rättigheter), men det finns också väldigt många kvinnor och flickor som lever under helt andra livsvillkor präglade av kulturellt förtryck och traditioner. Det handlar om kvinnor och flickor som inte kan göra anspråk på eller än mindre åtnjuta denna jämlikhet i termer av fri- och rättigheter.

Det finns betydande skillnader i synen på jämlikhet mellan människor, då vi är alla präglade av olika värderingar och traditioner. Vissa av dessa kan vara inhemska (dvs svenska) medan andra har kommit med människor som kommit hit.

Det har vuxit fram fler och större utanförskapsområden med tillhörande parallellsamhällen där den officiella bilden av jämlikhet kan lysa med sin frånvaro. I dessa områden finns det kvinnor och flickor som kan tvingas leva under helt andra livsvillkor, men det omgivande samhället förhåller sig passivt. Det verkar finnas en rädsla att bli anklagad för att gå främlingsfientliga strömningar till mötes.

Bristen på jämlikhet för kvinnor och flickor i Sverige kommer påverka den kvinnliga jämlikhetsnormen i samhället.

Göran Svensson

Blir kvinnor mer förtryckta i förorten?