Onsdag 8 Dec
Stockholm

Grön Ungdom: Det är ingen slump att Wigh vill förbjuda just slöja

Alice Josephson, Sumeyya Gencoglu och Klara Lidman motsätter sig ett slöjförbud.
1 av 4
Alice Josephson, Sumeyya Gencoglu och Klara Lidman motsätter sig ett slöjförbud. Foto: Press
Alice Josephson är styrelseledamot för Grön Ungdom i Dalälven samt Grön Ungdom i Uppsala.
2 av 4
Alice Josephson är styrelseledamot för Grön Ungdom i Dalälven samt Grön Ungdom i Uppsala. Foto: Press
Sumeyya Gencoglu sitter i Miljöpartiets partistyrelse.
3 av 4
Sumeyya Gencoglu sitter i Miljöpartiets partistyrelse. Foto: Press
Klara Lidman är Grön Ungdoms talesperson för feminism.
4 av 4
Klara Lidman är Grön Ungdoms talesperson för feminism. Foto: Copyright © Jenny Stjernström, All Rights Reserved. Detta fält får inte ändras eller raderas enligt 6 kap enligt lag (1960:729) / Jenny Stjernstroem

Grön Ungdom: "Det Sverigedemokraterna förespråkar är i själva verket en form av censur där vissa uttrycksmedel, i detta fall slöja, ska förbjudas. Ett rättsvidrigt förslag. Dessutom innebär detta en indirekt inskränkning av religionsfriheten".

Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenterna

Följ Alice Josephson på Twitter: @alice_josephson

Följ Sumeyya Gencoglu på Twitter: @SumeyyaG

Följ Klara Lidman på Twitter: @LidmanKlara

Hanna Wigh från Sverigedemokraterna skriver i en debattartikelNyheter24 att det vara förbjudet för tjejer att bära slöja i skolan. Att genom lagar och regleringar försöka komma åt vad medborgarna i ett samhälle har på sig här inte hemma på 2000-­talet ­ oavsett om det gäller barn eller vuxna.

Grön Ungdoms syn på ett jämställt och demokratiskt samhälle är ett samhälle där varje individ oavsett kön har samma makt att utforma sitt eget liv. Denna strävan innebär dels en frihet från statlig inblandning i människors liv, till exempel genom frihet från förbud att uttrycka sig på vissasätt. Den innebär också en frihet från normer och förväntningar på barn hur de ska agera och uttrycka sig. Normer som Grön Ungdom och Miljöpartiet försöker bryta genom satsningar på genus­ och normkritik. Satsningar som Sverigedemokraterna systematiskt vänt sig emot.

Kvinnokroppen är sexualiserad och ett laddat ämne vart du än vänder dig i världen, men på olika sätt. Överallt är vi påverkade av patriarkatet. Vad kvinnor får och inte får, kan och inte kan göra med sina kroppar är aldrig fritt från samhällets åsikter. Men med den argumentationen borde vi förbjuda bikinis och tajta byxor likväl som slöjor.

Det Sverigedemokraterna förespråkar är i själva verket en form av censur där vissa uttrycksmedel, i detta fall slöja, ska förbjudas. Ett rättsvidrigt förslag. Dessutom innebär detta en indirekt inskränkning av religionsfriheten. Statens roll är att skapa ett tryggt samhälle där människor kan leva i största möjliga frihet från alla former av förtryck. Inte att diktera vad människor ska ha på sig.

Det framstår inte heller som någon slump att Wigh vill förbjuda just slöja, en muslimsk symbol, med argumentationen att den är en religiös pådyvling från vuxenvärlden. Varför vill hon då inte förbjuda jämförbara religiösa symboler såsom kippa eller halsbandskors?

Alla mår bättre om en har tillgång till att utforma sitt eget liv, ha på sig vad en vill och känna sig trygg och välkomnad i ett samhälle. Det är på dessa sätt en har en möjlighet att påverka sin egen framtid!

Wighs framhåller att hon inte vill att Sverige inte ska ha en rasistiskt färgad politik. Förvånande då att hon vill driva ett förslag om att förbjuda människor att uttrycka en religiös tradition, vars bärare i hög utsträckning är tjejer som blir rasifierade.

För att sammanfattningsvis svara på Wighs grundtes. Är det jämställt att inskränka kvinnors frihet att välja hur de själva vill se ut? Nej. Det är sexistiskt och i detta fall även rasistiskt.

Alice Josephson,
Styrelseledamot Grön Ungdom Dalälven samt Grön Ungdom Uppsala

Sumeyya Gencoglu,
Miljöpartiets partistyrelse

Klara Lidman,
Grön Ungdom talesperson feminism

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela