Torsdag 11 Aug
Stockholm

Uppdrag gransknings program om Fryshuset är svartmålande

Fryshusets VD: Uppdrag gransknings program leder till att flera medier i dag publicerar artiklar där fakta är missvisande.

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

I kväll sänder SVT:s Uppdrag Granskning sitt program om Lugna gatan, en av Fryshusets verksamheter som funnits i snart 20 år. En verksamhet där tron på människan och personers kraft att med rätt förutsättningar förändra sina liv i en positiv riktning översätts i praktisk handling.

Att arbeta med människor som ingen tror på, som ibland inte ens tror på sig själva, och stödja dem i deras process att hitta en ny, positiv riktning i sina liv är en riskverksamhet. Inte bara utifrån den risk att personer kan misslyckas i sina försök att förändra sina liv. Utan även en risk för dem som ställer sig bakom dessa insatser då personliga misslyckanden och återfall snabbt spiller över och straffar den som försöker bidra till att göra skillnad.

Lugna gatans metod bygger på förändring inifrån. Vi rekryterar i vissa fall medvetet personer med ett mandat och en tillhörighet i en ofta destruktiv grupp för att kunna påverka gruppen inifrån i en positiv riktning.

Vi har under åren haft hundratals personer anställda i Lugna gatan och har haft färre än 10 procent återfall hos de som tidigare hade en kriminell bakgrund. Andra rättsvårdande instanser ligger på helt andra nivåer av återfall i samma målgrupp. Lugna gatan skapar ett fantastiskt resultat.

När vi tittar på de socioekonomiska effekterna så är Lugna gatan en lönsam verksamhet ur flera aspekter då varje person som med verksamhetens stöd bryter ett destruktivt utanförskap innebär enorma besparingar av samhällets resurser.

Det betyder dock inte att de återfall som sker inte är oerhört olyckliga och ett misslyckande både för Lugna gatan, samhället och inte minst för personen som återfaller. Lugna gatan är självkritisk. Vi utvärderar varje återfall. Vi lyssnar in och tar till oss konstruktiv kritik och förbättrar och korrigerar ständigt metoden. Men vi har samtidigt fortsatt fokus på människan och individens egen tro om en positiv framtid, som motvikt till samhällets misstänksamhet och fördömanden.

Fryshuset fördömer kriminella handlingar men dömer inte hela människan. Vi existerar för att ge unga människor en chans till, vi vet att det många gånger behövs mer än en chans för att komma tillrätta med sitt liv.

Uppdrag granskning ifrågasätter vad lugnet i Husby har kostat och menar att de som bor i Husby är de som betalar ett för högt pris för det lugn som nu upplevs i området.

Uppdrag granskning har pratat med 20 personer i Husby varav flera enligt dem är rädda för Lugna gatan och menar att de ger tittarna en tydlig och rättvis bild av Husbybornas inställning till Lugna gatan.

Lugna gatan delar inte den bilden efter att ha arbetat i Husby med sina cirka 12000 invånare, dag som natt under två års tid. Uppdrag granskning lyfter Lugna gatan men speglar inte situationen som den ser ut i Husby och i många av våra förorter runt om i Sverige.

De beskriver inte den miljö och vardag vi och andra aktörer arbetar i med dessa målgrupper. De beskriver inte hur 9-åringar rekryteras in i kriminella strukturer eller hur utanförskapet upplevs av de unga som växer upp i miljonprogrammen i dag. De beskriver inte heller hur få aktörer vi är som arbetar för inkludering av dessa grupper i förhållande till hur stor målgruppen är.

Uppdrag gransknings program leder till att flera medier i dag publicerar artiklar där fakta är missvisande. Situationer lyfts ur sitt sammanhang och gång på gång visar Uppdrag granskning den okunskap som finns kring situationen i våra förorter. Fördomar som delas av allt för många som saknar erfarenhet av att arbeta i dessa områden.

Johan Oljeqvist,
VD Fryshuset

---

Exempel på några av de missvisande påståenden bemöts av Fryshuset här:

● Verksamheten Lugna gatan är inte under polisutredning, det är ett fåtal individer som utreds.

● Lugna gatan anställer i vissa personer som är under utredning för brott, då i nära dialog med polisen. Om de under sin anställning hos Lugna gatan delges misstanke om brott stängs de av omedelbart.

● Den 39-åring som är misstänkt för penningtvätt har arbetat i Lugna gatan inom ramen för ett arbetsmarknadsprojekt. Han har inte arbetat med ungdomar.

● Över 90 procent av de anställda som tidigare haft en kriminell bakgrund återfaller inte i kriminalitet efter en anställning hos Lugna gatan

● Lugna gatan är självkritiska och utvärderar alltid våra insatser varje gång någon anställd återfaller i brott och korrigerar och vidareutvecklar ständigt våra metoder.

● Fryshuset och Lugna gatan arbetar med alla unga men har alltid och kommer alltid att fokusera på dem som befinner sig i, eller riskerar att hamna i utanförskap. Den dag vi inte har några personer i våra verksamheter som återfaller i kriminalitet vet vi att vi arbetar med fel målgrupp. Vi anställer inte våra Lugna gatan-värdar för att de varit kriminella, vi anställer dem för att vi ser att de gör skillnad.

---

Priset som Husby betalat för det lugn som skapats är enligt Fryshuset bland annat:

● Att över 50 personer som stått långt utanför samhället nu har arbete (exklusive de Fryshuset anställt).

● Vid ett flertal tillfällen har Lugna gatan genom dialog med unga i Husby förhindrat situationer som skulle kunna ha lett till social oro och skadegörelse

● Lugna gatan har skyddat brandmän vid utryckningar och förhindrat stenkastningar mot polisen vid ett flertal tillfällen och har också förhindrat vandalisering av polisbilar vid utryckningar i området.

● Lugna gatan har bidragit till att minska antalet skjutningar i Husby till enbart två stycken sedan starten av 2014, i jämförelse med Tensta och Rinkeby där det under 2014 var minst åtta skjutningar per stadsdel.

● Fryshuset har startat en grundskola och en folkhögskola i området.

● Fryshuset har tagit emot transitflyktingar och mobiliserat boende i Husby kring att stötta och hjälpa flyktingar.

● Lugna gatan har stöttat lokala näringsidkare genom att skapa en tryggare miljö och förhindra stölder och skadegörelse i och kring deras lokaler.

● Lugna gatan och Fryshuset har samarbetat med företag runt om i Stockholm och Järvaområdet för att skapa arbetstillfällen för unga från Husby.

● Fryshuset har skapat mötesplatser där unga och boende från Husby har kunnat träffa varandra och bygga starkare relationer, till exempel kring engagemang för flyktingar eller kring kärleken till mat.

● Minst en gång i veckan har Fryshuset haft en öppen mötesplats för unga i Husby där vi gett unga en möjlighet till positiva aktiviteter istället för att hänga i centrum.

● Lugna gatan har utbildat 67 unga i vår juniorutbildning som har hjälpt dem att utvecklas och få hopp och framtidstro. Sju av dessa går nu vidare till nästa steg i vår traineeutbildning och blir ledare för en ny grupp unga. Dessa sju har tagit ett tydligt kliv ut ur utanförskap.

● Lugna gatan har haft aktivt relationsbyggande, under kvällstid, med unga flera gånger i veckan ute i Husby centrum som har haft till syfte att inspirera unga till att ändra och reflektera över sitt beteende.

● Lugna gatans ungdomsvärdar har deltagit på utsättningsmöten med andra trygghetsskapande funktioner regelbundet i Rinkeby-Kistas stadsdel

● Lugna gatan har byggt konkreta samarbeten och dialogbryggor mellan polisen och unga i Husby samt mellan våra anställda, där ungdomar möter polisen bland annat genom utbildningar och olika dialogforum.

● Fryshuset har haft inspirationsföreläsningar för unga i området.

● Fryshuset har genomfört studieresor med ungdomar från våra verksamheter i Husby till Åre där vi haft ett utbyte med Lunga gatan i Åre och i Jokkmokk där vi har träffat samer och lärt oss om deras situation. Detta med unga som aldrig tidigare lämnat Stockholmsområdet.

● Lugna gatan erbjuder möjligheten till sällskap till och från tunnelbanan till boende i Husby.

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.