Stockholm

Professor: Ni ljuger när ni säger att de som kommer hit är välutbildade

Göran Svensson skriver om flyktingkrisen.
1 av 3
Göran Svensson skriver om flyktingkrisen. Foto: Privat/TT
Göran Svensson.
2 av 3
Göran Svensson. Foto: privat
Flyktingar.
3 av 3
Flyktingar. Foto: TT

Debattören: Det är bara hälften av de som kommit hit som har arbete efter sju år och enbart 60% som har arbete efter femton år. Inte alla, som slentrianmässigt sägs av politiker.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Göran Svensson är professor och forskningschef på Kristiania University College i Norge.

Lär mer av honom på nordinavia.se.

Politiker, se sanningen i vitögat och ta ansvar.

Svensk migrations- och integrationspolitik är verklighetsfrånvänd och saknar helhetssyn. Dessutom är den orättvis och diskriminerande mot människor på flykt i världen. Den beaktar inte heller de utmaningar och problem som vuxit fram när det gäller människors utanförskap i samhället, utan prioriterar istället politisk skönmålning.

Den förda politiken har på senare tid lett fram till den ena desperata nödlösningen efter den andra, istället för att vara förebyggande och baserat på fakta om verkligheten. Här följer några exempel på hur politiker blundar för fakta och vänder ryggen åt verkligheten (Klicka här för källhänvisningar):

Politiker påstår att migrations- och integrationspolitiken är lönsam baserat på ovetenskapliga studier och vilseledande tolkningar av resultat som är ideologiskt, politiskt eller populistiskt vinklade, eller präglade av önsketänkande som bortser från fakta om verkligheten. Forskning visar att politiken inte varit lönsam på flera årtionden.

Det är bara hälften av de som kommit hit som har arbete efter sju år och enbart 60% som har arbete efter femton år. Inte alla, som slentrianmässigt sägs av politiker.

Politiker nämner inte gärna att de samhällsekonomiska nettokostnaderna är negativa och högre för utomvästliga flyktinginvandrare jämfört med nordiska och europeiska som ofta är arbetskraftinvandrare – utan döljs bakom kosmetiska ordval och formuleringar.

Politiker hävdar också felaktigt att hitkommande syrier är högutbildade. Onekligen simpelt och ovärdigt att rent av ljuga.

Politiker pratar tyst om att det fanns tre utanförskapsområden för 25 år sedan som ökat till nästan 200 i dag. Det är ett katastrofalt underbetyg för politiken. Politiker nämner inte heller att antalet invånare i dessa utanförskapsområden var cirka 500 000 för nio år sedan. Antalet ökade till cirka 600 000 för tre år sedan. I dag är det betydligt fler och antalet kommer öka i framtiden som en konsekvens av politiken på senare år. Det är en grogrund för ett ¨vi-och-dom’-samhälle.

Sverige tar samtidigt emot flest asylsökande per capita i EU. Migrationsverkets prognoser är dessutom fortsatt höga, samtidigt som det i Migrationsverkets mottagningssystem finns cirka 200 000 personer för tillfället. På grund av ogenomtänkt och oansvarig politik på gränsen till dumdristig.

Sverige framstår knappast som en humanitär stormakt beaktande av redovisade exempel på fakta om verkligheten. En krass verklighet väntar människor som kommit hit. Det råder sammanfattningsvis en självförvållad kris i migrationspolitiken och en kaosartad samhällsutveckling på grund av integrationspolitiken. Som en följdkonsekvens av politikers enfald, naivitet och senfärdighet.

Politiker, se sanningen i vitögat och ta ansvar baserat på fakta om verkligheten.

Göran Svensson

Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.