Tisdag 15 Jun
Stockholm

Nej, n-ordet är inte en icke-fråga

Mattias Järvi tycker inte användandet av n-ordet är okej.
1 av 3
Mattias Järvi tycker inte användandet av n-ordet är okej. Foto: David Lagerlöf/TT
Mattias Järvi.
2 av 3
Mattias Järvi. Foto: David Lagerlöf
Marianne Lindberg De Geer.
3 av 3
Marianne Lindberg De Geer. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Debattören: P1 Morgon har brustit i sin opartiskhet då man i en så kontroversiell fråga som yttrandefriheten är, valt att bjuda in Marianne Lindberg De Geer utan att bjuda in en motpart för en diskussion eller debatt.

Kommentera (18)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Mattias Järvi är grundare av nätverket Fokus Afrofobi som finns på Twitter och har en hemsida.

Under hösten 2015 så pågick en het debatt om konstnären Makode Lindes nya utställning vid Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Makode valde att kalla utställningen "N-kungens återkomst".

Marianne Lindberg De Geer som fram tills i dag var chef för Konst och design på Kulturhuset godkände namnet på utställningen, men blev sedan tillrättavisad av VD Benny Fredriksson som fattade följande beslut:

Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet är det grundläggande att vi är en välkomnande plats för alla människor. Men många möter oss i en miljö utanför våra galleri- och utställningsytor – till exempel via annonser eller annan typ av marknadsföring. I de sammanhangen är det självklart att Kulturhuset Stadsteatern inte får uppfattas legitimera exempelvis rasistiska uttryck

Eftersom Benny Fredriksson var tydlig kan man tycka att diskussionen om utställningens omdebatterade namn var klar och att även de underordnande förstått budskapet, men budskapet gick inte fram till alla.

Den 4 januari sändes programmet P1 Morgon med Marianne Lindberg De Geer som gäst. Frågeställningen som skulle diskuteras var den svenska yttrandefriheten som enligt De Geer är alldeles för ”ängslig”. Med ”ängslig” syftade De Geer att man ej får använda sig av n- ordet och just i detta fall berörde det Makode Lindes utställning N-kungens återkomst som i dag går under namnet ”Makode Linde”.

Enligt De Geer så var beslutet felaktigt, då hon själv var kompetent nog att fatta ett moget beslut angående Makodes kontroversiella utställning.

Jag ställer mig frågande till hela upplägget av programmet med Marianne Lindberg De Geer i P1 Morgon den 4/1, som lyssnare får man en känsla av programmet blivit en terapisession där De Geer får gråta ut om sina egna misslyckanden och tillkortakommanden.

Den terapeutiska känslan försvinner ej utan snarare förstärks med att Dee Geer får vara helt oemotsagd, hon får lägga ut sina fantasier om ett samhälle där man kan uttala n-ordet utan att någon blir kränkt.

Följande citat belyser De Geers inställning till det mångkulturella samhället: ”Man drömmer om att åka tillbaks till 1950 – talet, för att få en reaktionär variation att lyssna på”.

Sveriges radio och P1 Morgon har agerat felaktigt och jag anmäler därför programmet till Granskningsnämnden av följande skäl:

P1 Morgon har brustit i sin opartiskhet då man i en så kontroversiell fråga som yttrandefriheten är, valt att bjuda in Marianne Lindberg De Geer utan att bjuda in en motpart för en diskussion eller debatt.

Programmet som sändes den 4/1 känns mest som en terapisession där De Geer får kasta ut sig vad som helst och vara oemotsagd. De Geer konstaterar i programmet att användandet av ”n-ordet är en icke fråga”

Programmet brister också på följande punkt ensidig behandling av ett ämne en händelse. En motpart hade kunnat balansera upp programmet och få bort den terapeutiska känslan som programmet förmedlar idag. Med en motpart hade vi lyssnare också kunnat få en djupare kunskap om ämnets politiska sprängkraft och problematik i dagens samhälle.

Slutligen vill jag uppmana Marianne De Geer om hon läser detta, att titta i Svenska Akademins senaste upplaga där n–ordet belagts med en varningstext och det framkommer tydligt att n-ordet är ett nedsättande ord.

Det är inte vi afrosvenskar som inbillar oss om n-ordets politiska och emotionella sprängkraft Marianne Lindberg De Geer, det är en vederbörlig sanning som många av oss afrosvenskar konfronteras med var dag.

Mattias Järvi,
Grundare av nätverket Fokus afrofobi

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (18)
Kopiera länk
Dela