Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Här är 5 enkla grejer du kan göra för miljön

- 04/02/2016, 08:44 -
Leslie Öqvist ger tips om hur du ska göra för att minska ditt klimatavtryck.

Leslie Öqvist ger tips om hur du ska göra för att minska ditt klimatavtryck.

Nick Cobbing / Norsk Polarinstitutt

Debattören: Halterna av växthusgaser i atmosfären närmar sig rekordnivåer. På flera platser runt om på vår planet ser vi att klimatförändringarna skapar förödelse till följd av extremt väder och katastrofer.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

FNs meteorologiska organisation (WMO) redovisar att perioden 2011-2015 var den varmaste femårsperioden någonsin. De flesta världsdelar upplevde rekordtemperaturer.

Statistik från det amerikanska klimat- och miljöorganet NOAA visar att den globala genomsnittstemperaturen under 2015 var 0,9 grader Celsius högre än genomsnittet för hela förra århundradet, vilket är den högsta noterade temperaturen hittills i jordens moderna historia.

I Sverige var den föregående sommaren sval men hamnar ändå på topp tre av de varmaste uppmätta åren någonsin med en Sverigemedeltemperatur på 6,71 grader, vilket avviker med 0,2 grader från värmerekordet som sattes år 2014.

Halterna av växthusgaser i atmosfären närmar sig rekordnivåer. På flera platser runt om på vår planet ser vi att klimatförändringarna skapar förödelse till följd av extremt väder och katastrofer. Exempelvis drabbades Nordamerika i december av kraftiga virvelstormar som skördade 43 människoliv. Längst USA:s östkust slogs nyligen snörekord. Omfattande översvämningar har också drabbat England och Sydamerika.

Klimatexperter bedömer att vi sannolikt kommer att drabbas av mer extremväder i framtiden – det onormala blir normalt!

I december genomfördes FN:s globala miljökonferens i Paris som i efterhand kan visa sig ha varit århundradets viktigaste möte. Klimatmötet mynnade ut i ett avtal som hyllades som en stor framgång. Men vad innebär avtalet egentligen?

Det allra viktigaste i avtalet är målsättningen att ökningen av den globala medeltemperaturen ska stanna väl under två grader (mellan år 1880–2100), ansträngningar ska göras för att hålla temperaturökningen under 1,5 grader, att nationer ska uppdatera sina klimatåtgärder vart femte år och att klimatbiståndet via en ”grön fond” ska öka.

Av central betydelse är att i ökad omfattning stödja utsatta länder att förbereda- och anpassa sig inför ett förändrat klimat med överhängande risk för exempelvis torka, översvämningar, och kraftiga oväder vilket kan orsaka missväxt, hungersnöd och svält.

Utan aktivt stöd finns det en hotande fara för social oro, konflikter och flyktingströmmar – som kan vara betydligt mer omfattande än de vi ser i Sverige och EU idag.

För att temperaturökningen ska hålla sig till just två grader är det mycket bråttom att minska utsläppen av koldioxid som orsakas av förbränning av kol, olja och gas (fossila bränslen), eftersom det tar väldigt lång tid för koldioxiden att försvinna ur atmosfären.

Ett internationellt avtal är viktigt och nödvändigt. Men vad kan du och jag som enskilda personer göra för att konkret bidra till ett bättre klimat?

Topp 5:

● Boende: Om möjligt minska och byt ut användning av fossila bränslen för uppvärmning och el till förmån för el/energi ifrån förnybara källor såsom vattenkraft, vind-, sol-, och geoenergi.

● Publika byggnader såsom skolor, idrottshallar, äldreboenden, bibliotek etc. slukar energi. Ställ som medborgare krav på kommunens politiker att bygga nytt och renovera gamla hus med bästa energiklassning; passivhusstandard (eller bättre) med en energiförbrukning under 15 kWh/kvm/år och där den el/energi som behövs kommer ifrån förnybara källor.

● Resor: Res kollektivt när så är möjligt, gärna med bussar drivna av förnybara bränslen såsom biogas (metangas ifrån rötning av bl a matavfall) eller el ifrån förnybara källor. Var med och bilda opinion för utökad och förbättrad kollektivtrafik så att fler ska kunna resa kollektivt.

● Egen bil: Fossila drivmedel som bensin och diesel tillhör en smutsig del av historien – om du ännu inte gjort det, byt så snart det kan ske till framtidens fordon som är eldrivet – naturligtvis ska elfordon laddas med ”ren” el från förnybara källor.

● Engagemang i klimat- och miljöfrågor: Lyssna på den senaste forskningen och ställ krav på kommunpolitiker att genomföra lokala åtgärder som minskar klimatpåverkan.

Leslie Öqvist,
Klimataktivist (L)

Försöker du leva miljövänligt?