Måndag 20 Sep
Stockholm

Den åttonde mars kan inte vara enda dagen vi pratar om jämställdhet

​Mariam Ismail Daoud tycker till om jämställdhet.
1 av 3
​Mariam Ismail Daoud tycker till om jämställdhet. Foto: Privat/Svenska Dagbladet
​Mariam Ismail Daoud.
2 av 3
​Mariam Ismail Daoud. Foto: Privat
"Nej, vi måste tala om situationen för flickor och kvinnor de resterande 364 dagarna, och vi måste agera alla dagar om året".
3 av 3
"Nej, vi måste tala om situationen för flickor och kvinnor de resterande 364 dagarna, och vi måste agera alla dagar om året". Foto: Svenska Dagbladet

Debattören: Förtrycket av kvinnor genomsyrar hela samhället och berör samhällets alla viktiga områden så som välfärden, utbildningsväsendet och näringsliv.

Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Mariam Ismail Daoud läser programmet Mångfaldsstudier och arbetsliv vid Malmö högskola.

Sverige ses som ett av världens mest jämställda länder, jämställdhet är inte bara en självklar mänsklig rättighet, utan också en fråga om att tillvarata på landets mänskliga resurser. Jämställdhet leder till ökad produktivitet, tillväxt och en bättre land.

Därför borde det vara en självklarhet att kvinnor har samma mänskliga, ekonomiska och sociala rättigheter som män men än är vi långt ifrån det.

Vi har patriarkala strukturer i vårt samhälle som begränsar kvinnors liv oavsett bakgrund. Kvinnor begränsar sin rörelsefrihet på grund av män, kvinnor utsätts för våld av män, kvinnor mördas av män. Flickor och kvinnor tvingas ta emot olämpliga kommentarer om och av deras utseende kroppar.

Fortfarande har vi ett ett starkt könssegregerad arbetsliv där kvinnor får lägre lön än män, eller där kvinnor arbetar under sämre arbetsförhållanden än män.

Flertals studier pekar på att kvinnor tvingas oftare lämna arbetslivet i förtid och att kvinnor får sämre vård än män.

Förtrycket av kvinnor genomsyrar hela samhället och berör samhällets alla viktiga områden så som välfärden, utbildningsväsendet och näringsliv. Vi läser om det dagliga förtrycket mot kvinnor i olika versioner varenda dag året om.

Sverige gör framsteg och det har också gjorts viktiga framsteg, men vi har en lång väg kvar att gå i flera viktiga områden.

När vi talar om jämställdhet tenderar vi oftast att glömma bort de övriga 364 dagarna om året.

Är det verkligen förenligt med att en dag om året uppmärksamma de strukturella och patriarkala hinder och diskminering som hindrar kvinnor att åtnjuta sina rättigheter?

Nej, vi måste tala om situationen för flickor och kvinnor de resterande 364 dagarna, och vi måste agera alla dagar om året.

För att på allvar kunna stärka kvinnors rättigheter och möjligheter till ett bra liv måste alla strukturer i samhället som diskriminerar och kränker flickors och kvinnors rättigheter oavsett var det sker synliggöras och bekämpas i alla led i samhället.

För det krävs att jämställdhet delas av alla med en vilja som är inkluderande och som framförallt utmanar de normer och attityder som finns i samhället. Detta uppmärksammas den åttonde mars, men det räcker inte. Därför börjar vi redan i dag.

Mariam Ismail Daoud

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela