Absurt av en minister att jämställa mänskliga rättigheter med gruvrättigheter

- 12/02/2016, 13:46
1 av 3

2 av 3

FOTOGRAF SARA LINDQUIST

3 av 3

Maja Suslin/TT

Debattören: Om samernas rättigheter som ett folk kan jämföras med ett utländskt gruvintresse så har regeringen bokstavligt talat kört samepolitiken, som de flaggat högt för, i botten - tillsammans med vårt förtroende för regeringen.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Just nu cirkulerar ett filmklipp på sociala medier då en elev från Solna äntrar talarstolen i Sveriges riksdag för att fråga Näringsminister Mikael Damberg varför regeringen fortsätter jämna samisk kultur med marken?

Klippet är taget i samband med förra veckans Ungdomens riksdag, då 349 elever från Sverige kliver in som folkvalda för att uppleva riksdagsarbetet på plats. De iskuterar bland annat motioner i utskotten och får i en frågestund ställa frågor till ministrar i regeringen.

När Mikael Damberg svarar på frågan så gör han det med en medvetet ”enkel” retorik, med fördelen att han för en gångs skull talar klarspråk i fråga om samiska intressen, nu rensat från de sedvanliga dimridåerna. Nu får vi den unika chansen att recensera regeringen S-MP's ”samepolitik” som den kanske ser ut på riktigt.

Eleven inleder sin frågestund med förklara att samerna är Sveriges urfolk (erkänt 1977), att renskötseln är grunden för den samiska kulturen och att regeringen nu jämnar samernas kultur med marken då man tillåter utländska gruvbolag exploatera renbetesland.

Frågan lyder därefter: tänker ministern stoppa detta och bevara den samiska kulturen?

Damberg börjar förklara att samerna är Sveriges urfolk och så pass viktiga att de betraktas som ett riksintresse av staten, så pass viktiga att bland annat “renskötsel ska prövas i de fall viktiga frågor står på spel”.

För att exemplifiera detta berättar Mikael Damberg att vi ”till exempel har gruvnäring i Sverige” och avslutar sedan med ett resonemang om att smart stål är viktigt för att ha lättare bilar i framtiden, samtidigt som vi ”värnar samernas rätt som urfolk” och att dessa intressen skall vägas mot varandra.

Att Mikael Damberg som företrädare för S-MP-regeringen reducerar Sveriges urfolk samerna till att, med eufemistiska ordalag, vara ett riksintresse är beklämmande. Han visar med all tydlighet att regeringens ”Sverige” är en plats där folket samernas tusenåriga kultur får stå åt sidan för snabba arbetstillfällen.

Eleven ställer en följdfråga och undrar då varför Sverige inte skrivit på ILO konventionen 169 om nu Damberg tycker att samer är så pass viktiga.

Damberg svarar då att Sverige ännu inte utrett konsekvenserna av en ratificering av ILO 169 tillräckligt och uppmanar åhörarna att alltid vara nog med att förstå vad ett avtal innebär innan man skriver på det.

Det Damberg antagligen menar att åhörarna ska vara uppmärksamma på är att de avtal som berör just samer helst ska utredas tills de inte längre har betydelse för någon – för det är vad som skett och något som Mikael Damberg känner till.

ILO 169 har diskuterats i riksdagen sedan början av 90-talet och konventionens effekter, som Mikael Damberg säger sig vara osäker på, har redan utretts många gånger.

Sáminuorra ifrågasätter regeringens arbete för att stärka det samiska folkets inflytande efter att ha hört näringsministerns resonemang.

Om samernas rättigheter som ett folk kan jämföras med ett utländskt gruvintresse så har regeringen bokstavligt talat kört samepolitiken, som de flaggat högt för, i botten - tillsammans med vårt förtroende för regeringen.

Om uttalandet är ett inlägg från ett statsråd som inte känner till regeringens politik vidare väl så förväntar vi oss att regeringen meddelar oss detta och tydliggör att samerna inte enbart är ett riksintresse som ska vägas i kronor och ören.

Isak Utsi,
Förbundsordförande Sáminuorra - Svenska Samernas Riksungdomsförbund

--

Här kan du se klippet från riksdagen där Mikael Damberg säger det som omnämns i artikeln.