Onsdag 18 Maj
Stockholm

Professor: Politiker måste sluta blunda för kvinnoförtrycket från andra kulturer

Svenska politiker måste sluta blunda för den verklighet kvinnor lever i och vilken kultur som börjar cementeras i Sverige.
1 av 3
Svenska politiker måste sluta blunda för den verklighet kvinnor lever i och vilken kultur som börjar cementeras i Sverige. Foto: Privat/TT/TT
Göran Svensson.
2 av 3
Göran Svensson. Foto: Privat
"De utomvästliga kulturella värderingar och traditioner som kan prägla förtryck av kvinnor i det svenska samhället."
3 av 3
"De utomvästliga kulturella värderingar och traditioner som kan prägla förtryck av kvinnor i det svenska samhället.". Foto: TT

Debattören: Politiker och myndigheter måste på allvar tagit itu med de utomvästliga kulturella värderingar och traditioner som kan prägla förtryck av kvinnor i det svenska samhället.

Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Göran Svensson är professor på Kristiania University College i Norge.

Göran Svensson är verksam internationellt i olika kulturella kontexter och kontinenter.

Han har bloggen nordinavia.

Mäns förtryck av kvinnor är inte en religionsspecifik företeelse, utan är kulturellt betingad.

Mäns förtryck av kvinnor genom historien är känt i olika kulturer och sammanhang, men efter att generationer av kvinnor kämpat för sina fri- och rättigheter blev Sverige ett av världens mest jämställda länder i världen.

Detta kan urholkas och ett tudelat samhälle kan växa fram om inte politiker och myndigheter slår vakt om att detta skall gälla alla kvinnor i Sverige.

Politiker och myndigheter har under många år blundat för att kvinnor (och flickor) med utomvästlig bakgrund kan vara särskilt utsatta för ett kulturellt förtryck (till exempel hederskultur) som män i deras närmiljö upprätthåller baserat på värderingar och traditioner från deras hemländer.

Internationell kulturforskning visar på olika faktorer som kan bidra till att förstå och förklara dessa mäns kulturella förtryck av kvinnor:

En handlar om grupptänkande där kvinnors obefläckade anseende och barnafödande är centralt för gruppens sammanhållning, status och maktställning i förhållande till andra grupper i klanbaserade samhällen.

En annan handlar om maskulina värden där patriarkala strukturer och könsgeneraliseringar styr mäns beteenden och handlingar gentemot kvinnor.

En tredje handlar om maktstrukturer i männens omgivning som kan vara auktoritära, paternalistiska och hierarkiska.

En fjärde handlar om regelstyrda och strukturerade sociala sammanhang där kvinnor ses som underordnade männen.

En femte handlar om personlig återhållsamhet som regleras genom strikta normer, där männen undertrycker tillfredsställande av kvinnors sexualitet och självförverkligande.

En sjätte handlar om okritiskt tänkande och bundenhet av traditioner som påverkar mäns beteenden och handlingar där kvinnor kuvas till lydnad och underkastelse.

Det som sällan nämns i klartext är att kulturella värderingar och traditioner kan bidra till att många kvinnor med utomvästlig bakgrund uppfattas som ett objekt, en ägodel som tillhör männen och deras familjer.

Politiker och myndigheter måste på allvar ta itu med de utomvästliga kulturella värderingar och traditioner som kan prägla förtryck av kvinnor i det svenska samhället.

De har alldeles för längre blundat för de kulturella problem och utmaningar orsakade av oacceptabla värderingar och förbjudna samt straffbara traditioner i det svenska samhället som män kan utöva gentemot kvinnor.

När skall politiker och myndigheter vakna upp och se den verklighet som kvinnor i många utomvästliga kulturella närmiljöer lever med dygnet runt i dagens Sverige och som numera håller på att cementeras i det svenska samhället?

Politiker och myndigheter måste vakna ur sin Törnrosasömn nu!

Göran Svensson,
Professor, Kristiania University College, Norge

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela