Elin Hylander (övre bilden) och Anna Clara Avecedo (undre bilden) följer upp i debatt om den trygghet som saknas hos studerande i Sverige.
1 av 4
Elin Hylander (övre bilden) och Anna Clara Avecedo (undre bilden) följer upp i debatt om den trygghet som saknas hos studerande i Sverige. - Foto: Privat/TT
Elin Hylander
2 av 4
Elin Hylander - Foto: Privat
Anna Clara Acevedo.
3 av 4
Anna Clara Acevedo. - Foto: Privat
"Studenter saknar rätt att vara deltidssjukskrivna och tröskeln är därmed hög för att börja studera igen efter ett avbrott på grund av sjukdom."
4 av 4
"Studenter saknar rätt att vara deltidssjukskrivna och tröskeln är därmed hög för att börja studera igen efter ett avbrott på grund av sjukdom." - Foto: TT NYHETSBYRÅN

Sveriges studenter måste få trygghet

Gröna studenter: Socialförsäkringssystemet måste komma ifatt och ge alla studenter möjlighet till ekonomisk trygghet, för en breddad rekrytering och breddat deltagande inom högskolan.


Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera
X

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få fler artiklar som denna direkt i din inkorg - helt kostnadsfritt.

Välj nyhetsbrev
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Om skribenterna

Elin Hylander är språkrör i Gröna Studenter.

Anna Clara Acevedo är styrelseledamot i Gröna Studenter

Trygghetssystemen i Sverige är föråldrade. Trots att det var ett år sedan den parlamentariska socialförsäkringsutredningen lämnade sitt slutbetänkande har få förbättringar gjorts för studenter.

Våra gemensamma försäkringar är uppbyggda med utgångspunkt i löntagarens behov och villkor vilket gör försäkringarna missanpassade för stora grupper i samhället. Studenter har länge kämpat för ökad trygghet vid sjukdom och arbetslöshet utan att se någon förändring.

Studenter som väljer att inte ta studiemedel under sin studietid kan med dagens system stå helt utan försäkring vid sjukdom eller arbetslöshet. Stödet från försäkringskassan i det nuvarande systemet är kopplat till uttag av studiemedel.

En student som valt att inte ta studiemedel och som blir sjuk, arbetslös eller blir förälder får därmed svårt att trygga sin försörjning.

Studenter saknar rätt att vara deltidssjukskrivna och tröskeln är därmed hög för att börja studera igen efter ett avbrott på grund av sjukdom. Karenstiden för studenter är en månad lång medan löntagarens karenstid endast är en dag.

Om en student behöver avbryta sina studier till följd av sjukdom riskerar studenten att befinna sig i en mycket svår ekonomisk situation. Studenter som exempelvis saknar stöd från föräldrar hamnar då i en extra utsatt situation.

Studenters sjukförsäkring behöver förbättras. Gröna studenter vill att studier som berättigar till studiemedel ska vara en sjukpenningsgrundande inkomst och sjukförsäkringen inte ska vara beroende av uttag av studiemedel.

Studiemedel och sjukpenning ska kunna kombineras så att studenter, precis som löntagare, har möjlighet att vara sjukskrivna på deltid. Karenstiden för studenter behöver sänkas och bli lika lång som för lönearbetande.

Möjlighet för föräldrar att studera vidare. Enligt en rapport från Högskoleverket har en en femtedel av alla studenter barn. Studenter som får barn under sin studietid och föräldrar som väljer att satsa på utbildning möter en tuff ekonomisk situation eftersom dagens föräldrapenning inte är anpassad för studerande.

Gröna Studenter vill därför att föräldrapenningen ska höjas för studenter som saknar tidigare arbetsinkomst och som har barn.

Till arbete på ett ekonomiskt tryggt sätt. Studenter behöver en utökad trygghet vid arbetslöshet direkt efter studier för att kunna fokusera på att komma in på arbetsmarknaden utan att behöva oroa sig över ekonomin. I dag saknas ett system där studenter har en trygg försäkring vid arbetslöshet efter avslutad examen.

Gröna Studenter vill därför att en tidsbegränsad arbetslöshetsförsäkring för studenter ska utredas.

Sammanfattningsvis finns det i dag en felaktig bild av att studenter kommer direkt från gymnasiet, väntar med att skaffa barn och hittar ett arbete direkt efter examen. Så ser inte verkligheten ut. Socialförsäkringssystemet måste komma ifatt och ge alla studenter möjlighet till ekonomisk trygghet.

Det är först då vi kan ha breddad rekrytering och breddat deltagande inom högskolan.

Elin Hylander,
Språkrör Gröna Studenter

Anna Clara Acevedo,
Styrelseledamot Gröna Studenter

/
/
/
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.