Torsdag 2 Dec
Stockholm

Vi måste rusta upp det svenska jordbruket

LRF Ungdomen Halland vill rusta upp jordbruket.
LRF Ungdomen Halland vill rusta upp jordbruket. Foto: Privat

LRF Ungdomen Halland: Rusta upp svenskt jordbruk, så att vi blir självförsörjande på livsmedel och mer därtill. Se till att vi kan exportera istället för att importera.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Region Halland och Varberg Energi (VE) planerar att bygga en solkraftspark utmed E6:an vid Munkagårdsgymnasiet, som ska stå färdig redan i år.

Parken byggs på bra jordbruksmark som ägs av Regionen. Man har dessutom ritat in parken i mitten av de tre åkerskiften som ligger där i dag.

En 50-meter bred remsa ska brukas närmast motorvägen (för att skynda på processen och slippa ansöka om tillstånd hos trafikverket). Två utav åkerskiftena är höstsådda.

Detta betyder att det redan växer grödor där som skulle kunnat skördas i höst, men de ska nu besprutas bort så att man kan börja bygga så snart som möjligt.

Regionen bör ta vara på sin naturbruksskola och inspirera eleverna till att vilja bruka jorden och utveckla framtidens lantbruk, inte sända ut signaler att det kanske är bättre att arrendera ut sin åkermark till energibolag.

Vill Regionen och VE gärna samarbeta så kan man exempelvis bygga en biogasanläggning vid Munkagårdsskolan, eftersom man redan äger en som inte används idag (står på Plönningegymnasiet).

Det hade dessutom varit en möjlighet att återanvända matavfall i närområdet (samarbete med både Vivab och Varberg Energi!).

Om Varberg Energi ändå vill anlägga en solkraftspark utmed motorvägen eftersom det har ett högt reklamvärde så finns det gott om mark som inte odlas utmed E6.

Det kanske bara tar lite längre tid att komma åt den. Nej, vi är besvikna. Det finns många platser på jorden där det inte går att odla hållbart.

I Sverige har vi dock förutsättningar för att kunna göra det. Mat är ingen bristvara idag. Men med en ständigt ökande befolkning och ett klimat i förändring så kommer bli det i framtiden.

Så rusta upp svenskt jordbruk, så att vi blir självförsörjande på livsmedel och mer därtill. Se till att vi kan exportera istället för att importera.

Inspirera de unga som brinner för att producera mat genom nytänkande odlingslösningar och samarbeten mellan olika parter. Lär dem inte att billigt och snabbt är det bästa alternativet, för billigt och snabbt betyder sällan hållbart.

Peter Andersson,
Styrelseledamot, LRF Ungdomen Hallands

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela