Fredag 16 Apr
Stockholm

SD: Misshandlar du någon ska du betala för det – det tycker inte regeringen

Mikael Eskilandersson, Kent Ekeroth och Roge Hedlund från Sverigedemokraterna.
1 av 4
Mikael Eskilandersson, Kent Ekeroth och Roge Hedlund från Sverigedemokraterna. Foto:
Mikael Eskilandersson.
2 av 4
Mikael Eskilandersson. Foto:
Kent Ekeroth.
3 av 4
Kent Ekeroth. Foto:
Roger Hedlund.
4 av 4
Roger Hedlund. Foto:

Ledande sverigedemokrater: För oss är det helt oacceptabelt att någon ska kunna göra sig fri från ett skadestånd som uppkommit efter till exempel en våldtäkt.

Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenterna

Mikael Eskilandersson,
Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna och ledamot Civilutskottet

Kent Ekeroth,
Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna och ledamot Justitieutskottet

Roger Hedlund,
Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna och ledamot Civilutskottet

Regeringen föreslår nya regler för skuldsanering som ska göra det lättare för överskuldsatta att bli skuldfria i proposition 2015/16:125 ”Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt”.

Regeringens förslag innehåller även en ny form av skuldsanering som riktar sig till företagare, som de valt att kalla för F-skuldsanering. Men det finns en typ av brottslingar som inte borde kunna få sanera bort sin skuld och det är våldsbrottslingar.

I förarbetena till propositionen nämns det kort att skadestånd på grund av brott ska beaktas särskilt, men samtidigt gör man gällande att den som till exempel har betalat större delen av skadeståndet bör kunna prövas för skuldsanering. Sverigedemokraterna delar inte denna uppfattning.

Våldsbrottslingar ska aldrig gå fria från skadeståndsanspråk, vilket ska gälla vid all form av skuldsanering. Överlag är Sverigedemokraterna positiva till förändringarna, dock skulle vi vilja se en skärpning när det gäller skulder som uppkommit genom våldsbrott.

För oss är det helt oacceptabelt att någon ska kunna göra sig fri från ett skadestånd som uppkommit efter till exempel en våldtäkt. Sverigedemokraterna anser att alla skadestånd som uppkommit genom våldsbrott, alltid och utan undantag, ska undantas från skuldsanering och F-skuldsanering.

Vi anser att de skrivelser om ”allmän skälighetsprövning” som finns i regeringens förslag till ny skuldsaneringslag, är alltför otydliga och öppnar upp för tolkningar där skadestånd till följd av brottslighet ses som vanliga skulder.

Sverigedemokraterna anser därför att detta kräver ett förtydligande där skadestånd till följd av brottslighet behandlas som ett särskilt fall.

Sverigedemokraterna driver sedan tidigare att systemet med skadestånd vid våldsbrott ska göras om. Idag är det offret som själv ska driva in skulden av förövaren och om förövaren saknar tillgångar så riskerar offret att aldrig få någon ersättning från förövaren.

För att undvika att brottsoffer själva tvingas driva in skulder från våldsgärningsmän har vi föreslagit att införa en statlig skadeståndsgaranti.

Den innebär att staten ska gå in och betala det skadestånd till brottsoffret som rätten utdömt. På så sätt får brottsoffret direkt sin rättmätiga ersättning och kan snabbare gå vidare i livet.

Vidare så ska staten sedan ta över ansvaret och aktivt driva in skulden från gärningsmannen så att det i slutändan alltid garanteras att han i praktiken aldrig undkommer skadeståndsansvar.

Kontentan av detta blir att en gärningsman alltid ska betala det skadestånd han gjort sig skyldig till och ett brottsoffer ska alltid få det skadestånd den har rätt till.

Vårt förslag till förändring har framförts i en följdmotion till Civilutskottet som behandlar propositionen från regeringen.

Mikael Eskilandersson,
Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna och ledamot Civilutskottet

Kent Ekeroth,
Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna och ledamot Justitieutskottet

Roger Hedlund,
Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna och ledamot Civilutskottet

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela