Torsdag 30 Jun
Stockholm

Barnen måste stå i fokus när det kommer till adoptioner

"Forskning visar att barn och unga som får chansen att växa upp i en permanent familj genom adoption klarar sig bättre i livet".
1 av 4
"Forskning visar att barn och unga som får chansen att växa upp i en permanent familj genom adoption klarar sig bättre i livet". Foto: Riksdagen/Riksdagen/Adoptionscentrum
Thomas Finnborg (M).
2 av 4
Thomas Finnborg (M). Foto: Riksdagen
Tina Ghasemi (M).
3 av 4
Tina Ghasemi (M). Foto: Riksdagen
Margret Josefsson.
4 av 4
Margret Josefsson. Foto: Adoptionscentrum

Moderata riksdagsledamöter och Adoptionscentrum: Det som ska vara vägledande inom familjehemsvården är att alla instanser tillsammans ska hjälpa barn och unga.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenterna

Thomas Finnborg (M) är riksdagsledamot och sitter i civilutskottet.

Tina Ghasemi (M) är riksdagsledamot och sitter i socialförsäkringsutskottet.

Margret Josefsson är förbundsordförande för Adoptionscentrum.

Alla barn borde få växa upp under trygga familjeförhållanden där föräldrarna har kraft och tålamod att kontinuerligt ge kärlek, närvaro och omsorg. Vardagen ser dock helt annorlunda ut för många barn.

Varje år placeras många barn och unga utanför hemmet på grund av olika skäl.

Forskning visar att barn och unga som får chansen att växa upp i en permanent familj genom adoption klarar sig bättre i livet.

Stadiga familjeförhållanden hjälper till att bygga en bättre självkänsla inför vuxenlivet. En adoptivfamilj kan inte heller avsäga sitt ansvar som föräldrar om det uppkommer problem.

Utmaningen kring barn och unga som placeras i ett boende utanför det egna hemmet kräver långsiktighet och kontinuitet.

Ungefär 40 adoptioner sker i Sverige varje år, hälften är direkt adoption av små barn (under ettårsåldern), hälften är adoption av familjehemsplacerade barn (fosterföräldrarna adopterar det placerade barnet).

Det finns många likheter mellan barn som adopteras och barn som placeras i familjehem i Sverige. Det finns också en stor grupp adoptivfamiljer som också är familjehem.

Jämfört med internationella mått är svenska familjehemsplaceringar långvariga. Dock förekommer det att barn omplaceras gång på gång till nya familjehem.

Det ger varken stabilitet eller trygghet – för barnet eller familjehemsföräldrarna.

För att få en bättre kontinuitet vill vi skyndsamt genomföra en nationell översyn för att säkra rekryteringen av familjehem och jourhem.

Att kunna flytta vårdnaden till familjehemsföräldrarna innebär att barnet får möjlighet att växa upp i en trygg och stabil miljö.

Då vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna upphör barnet att vara familjehemsplacerat. Därför bör vi ställa oss frågan om att låta systematisk adoption eller vårdnadsöverflyttning vara ett alternativ till långvariga placeringar av små barn.

Vi behöver se över stödet, rutinerna samt ersättningarna som tillämpas i syfte att ge familjehem bättre förutsättningar att klara sina åtaganden bättre än i dag.

Barnperspektivet ska alltid stå i fokus. Genom en gemensam diskussion kan vi förbättra barnens, familjehem/adoptivföräldrars rättigheter ytterligare.

Det som ska vara vägledande inom familjehemsvården är att alla instanser tillsammans ska hjälpa barn och unga som lever i svåra livssituationer.

Det är omsorgen om barnen som är den stora gemensamma nämnaren.

Thomas Finnborg (M)
Riksdagsledamot civilutskottet

Tina Ghasemi (M)
Riksdagsledamot socialförsäkringsutskottet

Margret Josefsson
Förbundsordförande Adoptionscentrum

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.