Stockholm

Det krävs fler poliser för att stoppa förortens knarkbaroner

Ole-Jörgen Persson (M) skriver om behovet av fler poliser i utsatta områden.
1 av 3
Ole-Jörgen Persson (M) skriver om behovet av fler poliser i utsatta områden. Foto: Privat/TT
"Polisen gör uppskattningen att ytterligare 100 poliser behövs och har börjat rekrytera. Sannolikt behövs ännu fler de närmaste åren".
2 av 3
"Polisen gör uppskattningen att ytterligare 100 poliser behövs och har börjat rekrytera. Sannolikt behövs ännu fler de närmaste åren". Foto: TT
Ole-Jörgen Persson (M).
3 av 3
Ole-Jörgen Persson (M). Foto: Privat

Moderat: De kriminella krafterna får inte överskugga de goda krafterna men det blir effekten när polisen utsätts för stenkastning vid ett 30-tal tillfällen.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

"I dag arbetar det i teorin 180 poliser i Rinkebys lokalpolisområde. I praktiken är man 130, varav runt 70 poliser jobbar ute i området. Varje lokalpolisområde måste också bidra med personal till de kommenderingar som fotbollsmatcher, demonstrationer och andra evenemang innebär".

Så beskrivs de polisiära resurserna i ett av landets mest brottsutsatta områden nyligen. Det säger sig självt att 70 poliser är alldeles för få i området.

I Tensta och Rinkeby beräknas det finnas 500 yrkeskriminella. I området sker drogförsäljning öppet i centrum och på bara några månader har området haft nio mord och ett antal skjutningar.

De kriminella krafterna får inte överskugga de goda krafterna men det blir effekten när polisen sedan årsskiftet utsatts för stenkastning vid ett 30-tal tillfällen. De lidande är alla vi som bor i området.

Området behöver fler poliser. Polisen gör uppskattningen att ytterligare 100 poliser behövs och har börjat rekrytera. Sannolikt behövs ännu fler de närmaste åren för att rättsstaten ska kunna återta förlorad mark.

I det läget är det anmärkningsvärt att regeringen inte ser behovet av att Sverige ska få fler poliser. Tvärtom har vi en regering som dels slopar målet om att det ska vara minst 20 000 poliser i Sverige och dessutom avvisar exempelvis moderaternas förslag om att utbilda 2 000 fler poliser de närmaste åren.

För områden som Tensta eller Rinkeby är det förödande. Regeringen sviker alla de invånare i dessa områden som vill ha en fungerande rättsstat med en stark polisiär närvaro.

Moderaterna vill utbilda och anställa 2 000 nya poliser och återinföra målet om minst 20 000 poliser. Vi vill att många av dessa ska finnas i hårt brottsbelastade områden.

Poliserna ska vara synliga och verka lokalt eftersom vi vet att det främst är upptäcktsrisken som avskräcker från brott.

Samtidigt bidrar det till att ett långsiktigt förtroende byggs upp för våra rättsväsenden och stärker människors trygghet.

Det är dessutom viktigt att de poliser som verkar i ett utsatt område i största möjliga mån fredas från andra kommenderingar för att kunna arbeta proaktivt, förtroendeskapande och brottsuppklarande i lokalområdet.

Många poliser berättar att de ofta kommenderas till andra insatser än sitt närområde. Detta påverkar naturligtvis det lokala arbetet.

I våra utsatta områden behövs absolut nolltolerans mot brottslighet. I åratal har vi haft öppen illegal narkotikaförsäljning i exempelvis Tensta centrum. Det är fullständigt oacceptabelt.

Varenda en av dem som säljer droger måste gripas, lagföras och straffas. Tensta ska inte fortsätta vara en fristad för drogbaronernas springpojkar.

Vi moderater har länge velat se utökad kameraövervakning i både Tensta och Rinkeby. Vi vet att människors känsla av trygghet ökar och underlättar polisens arbete i brottsutredningar. Detta säger MP nej till.

Det är nödvändigt med såväl hårdare straff som skarpare straffsatser för allvarliga våldsbrott. Unga lagöverträdare bör dessutom kunna dömas till helgavskiljning med elektronisk fotboja för att kunna ta dem ut ur riskmiljöer. Vi ska ge samhället en tydlig signal om att brott inte accepteras.

Handling behövs här och nu. Trots att S och MP styr i såväl Rosenbad som i Stockholms stad är vi långt ifrån lösningar och de politiska förslagen saknas. Det duger inte.

Det behövs en konkret handlingsplan – med lokal förankring – för hur samhället ska återta kontrollen och brottsligheten minska.

Ole-Jörgen Persson (M)
Vice ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

---

Vill du läsa mer om problemen i förorterna? Läs Marcus Birros artikel om bilbränder.

Behöver vi fler poliser?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.