Anders Ygeman (S) svarar sportskytten Pia Clerté (inte i bild).
1 av 3
Anders Ygeman (S) svarar sportskytten Pia Clerté (inte i bild). - Foto: TT/TT
"Vi får nu ett europeiskt regelverk som minskar risken för att lagliga vapen hamnar på avvägar".
2 av 3
"Vi får nu ett europeiskt regelverk som minskar risken för att lagliga vapen hamnar på avvägar". - Foto: TT SPORT
Anders Ygeman (S).
3 av 3
Anders Ygeman (S). - Foto: TT Nyhetsbyrån / Erik Nylander/TT

Ygeman: Vi lyssnar på er sportskyttar – men vi måste tänka på säkerheten

Inrikesministern: Vi har ett gemensamt ansvar för att minska tillgången på de allra farligaste vapnen.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Den här texten är ett svar på den här.

Hej Pia

Sedan EU-kommissionen presenterade sitt förslag till nytt vapendirektiv har jag haft en dialog med såväl jägare som sportskyttar för att fånga upp alla de invändningar som finns.

Den passion för din sport som du beskriver delar du med tusentals jägare och sportskyttar i landet och reaktionerna blev starka mot det ursprungliga förslaget till vapendirektiv.

Vi har från början varit tydliga med att vårt mål är en hög grad av säkerhet samtidigt som legitima vapenägare ska drabbas i minsta möjliga mån. Därför var jag och regeringen missnöjda med det ursprungliga förslaget.

Jag är däremot nöjd med det förslag som nu ligger på bordet inför nästa veckas möte med mina ministerkollegor i Europa.

Den skärpning som görs av reglerna för vapen med hög magasinskapacitet är i linje med det mandat som ett enigt justitieutskott och en enig EU-nämnd i riksdagen gav mig.

Riksdagen slog fast att särskilda kontrollnivåer bör gälla för vapen som genom sin utformning, stor magasinskapacitet, tekniska tillbehör eller på annat sätt är ägnade för strid snarare än för jakt. Den formuleringen står samtliga riksdagspartier bakom. Det är utifrån detta mandat som regeringen har fört förhandlingen.

Vi får nu ett europeiskt regelverk som minskar risken för att lagliga vapen hamnar på avvägar, samtidigt som svenska jägare och sportskyttars intressen har värnats.

Vi kan nu konstatera att det till exempel inte blir någon utökad tidsbegränsning av licenser utöver det som redan idag gäller i Sverige och inget krav på obligatoriska läkarundersökningar. Det blir heller ingen ändring av reglerna för distanshandel och samma möjlighet som tidigare till dispens för personer under 18 år som går på skidskytte- eller lantbruksgymnasium. Det blir också ett undantag från förbudet för de allra farligaste vapnen bland annat för frivilliga skytterörelsen och målskyttar under vissa strikta krav.

Samtidigt skärps regelverket genom ett gemensamt europeiskt regelverk för förvaring efter svensk modell, en gemensam EU-märkning som gör det enklare att spåra vapen och vapendelar och effektivare regler om informationsutbyte mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna.

Därtill införs gemensamma skarpare regler för deaktivering av vapen vilket minskar risken för att stiftade vapen säljs lagligt och sedan aktiveras vilket var fallet i exempelvis Parisdåden i november.

Vi har ett gemensamt ansvar för att minska tillgången på de allra farligaste vapnen. Där måste även skytterörelsen vara beredd att anpassa sig efter det större samhällsintresset.

Men regeringen är också angelägen att regelverket är så enkelt som det kan vara utan att kompromissa med säkerheten. Inget av förslagen får retroaktiv verkan, utan rör endast framtida försäljning.

Dessutom görs undantag för skytteorganisationer inom de frivilliga försvarsorganisationerna för att säkra totalförsvarets behov.

När förslaget är beslutat i EU kommer jag att samla de viktigaste aktörerna inom svensk jakt och sportskytte för att diskutera om det finns mer vi kan göra för att värna deras intressen och samtidigt höja säkerheten.

Anders Ygeman (S),
Inrikesminister

/
/
/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.