Fredag 16 Apr
Stockholm

Du har inte alls tänkt på oss sportskyttar, Anders Ygeman

Pia Clerté ger en slutreplik till Anders Ygeman.
1 av 3
Pia Clerté ger en slutreplik till Anders Ygeman. Foto: Privat/Privat/TT
Pia Clerté.
2 av 3
Pia Clerté. Foto: Privat
Pia Clerté.
3 av 3
Pia Clerté. Foto: Privat

Debattören: Det finns ingen grund för att försämra vår vapenlagstiftning.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Pia Clerté är 46 år, har tre barn och tävlar i pistolskytte, hagelgevär och gevär.

Hej Anders,

Tack för ditt efterlängtade svar, tyvärr håller jag inte med om att du lyssnat på vad Sveriges sportskyttar och vapenägare är oroliga över. Och nej, om du tror att du har värnat mina intressen så är du uppenbarligen felinformerad om hur min sport går till.

Hela vapendirektivet, som presenterats som ett steg i kampen mot terrorism, är ett slag i luften som endast försvårar för laglydiga medborgare och inte gör minsta skillnad.

Grundproblemet kvarstår, de illegala vapnen som cirkulerar i samhället kommer inte på något vis bli färre efter implementeringen av detta direktiv, som endast förstör för oss idrottsutövare.

Du slår dig för bröstet och hävdar att du följt riksdagens mandat angående vapendirektivet, men i mandatet står det klart och tydligt att det inte skall bli onödigt betungande för Sveriges sportskyttar och jägare. Hur kan du påstå att du följer mandatet när du samtidigt dödar det dynamiska sportskyttet som har fler utövare än skidskyttet.

Jag vågar påstå att du inte följer riksdagens mandat med de förslag som gäller begränsning av magasinstorleken, där Sverige varit drivande för att få med det i vapendirektivet. Det är nämligen så att det förslaget är de facto ett förbud mot min idrott dynamiskt sportskytte.

Alla de halvautomater jag använder i mina olika grenar, såväl pistol, hagelgevär som gevär kan ta stora magasin. Enligt formuleringen av det senaste förslaget i Genval så skall dessa flyttas till kategori A, dvs förbjudas för civilt innehav. Varför?

Ditt uttalande om att det inte blir några läkarundersökningar eller någon utökad tidsbegränsning av licenstid är direkta lögner! Du vet mycket väl att just för sportskyttar så föreslås det en mental och en medicinsk utvärdering för att ge licens, är vi en speciellt farlig grupp människor?

Angående den utökade tidsbegränsningen av licenser, så har alla vapen flyttats till en 5-års licens, vilket inte är fallet i dag i Sverige där endast enhandsvapen och helautomatiska vapen är begränsade till 5 år.

Du anser också att du säkrat totalförsvaret genom dessa förslag. Kanske du inte vet det men Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet är inte en frivillig försvarsorganisation, så min sport omfattas inte av något undantag.

Vi dynamiska skyttar organiserar däremot på ideell basis både tävlingar och träningar där såväl poliser som militärer är aktiva och kan bibehålla sin skjutskicklighet. Jag påstår till och med att utan den civila skytterörelsen blir det svårare för de militära och polisiära skytteverksamheterna att hitta möjligheter att träna.

Berätta gärna mer om ”det större samhällsintresset” på vilkets altare du nu vill att jag offrar min sport? Är det på grund av det stora antalet AR-15 eller andra halvautomatiska sportskyttegevär som används i brottsliga sammanhang? Nej, just det, den siffran är ju noll.

Är det på grund av det stora antalet dynamiska sportskyttar som gått bärsärkagång med sina halvautomatiska sportskyttegevär? Nej just det, det finns det inget dokumenterat fall av.

Är det på grund av det stora antalet halvautomatiska sportskyttegevär som stjäls årligen? Nej just det, något sådant har aldrig stulits i Sverige.

Sanningen Anders, är att det inte finns minsta anledning för mig att offra min sport då sambandet mellan lagliga sportskyttevapen och terrorism är noll. Så var finns det större samhällsintresset?

För att vara övertydlig, vi har i Sverige ett regelverk och en kontroll som fungerar. Det finns alltså ingen grund för att försämra vår vapenlagstiftning.

Det hade varit oerhört mycket enklare och trovärdigare ifall Sveriges inrikesminister ställt sig bakom ett förslag där man höjer reglerna inom EU till Sveriges redan höga nivå, då vi i Sverige inte har några problem med de legala vapnen.

Sedan hade EU kunnat ägna tid och kraft åt att bekämpa de illegala vapnen i samhället som vi alla är överens om är ett stort problem! Samtidigt som Sveriges inrikesminister kunnat (på allvar) säga att han lyssnat på sina medborgares oro och satt dem i första rummet, det han faktiskt har i uppdrag att göra.

Med vänlig hälsning,

Pia Clerté,
Dynamisk sportskytt

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela