Omar Vinterfröjd vill inte se ett slöjförbud.
1 av 2
Omar Vinterfröjd vill inte se ett slöjförbud. - Foto: Privat/TT
Omar Vinterfröjd.
2 av 2
Omar Vinterfröjd. - Foto: Privat

Att förbjuda slöjan är att ta människors frihet från dem

Miljöpartist: Ska man förbjuda huvudduk i skolan så gör man ett stort ingrepp på religionsfriheten.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Jag blir bestört! Som miljöpartist, men även som muslim blir jag väldigt bestört över Sophia Jarls (M) uttalande i Aftonbladet tisdagen 2 augusti 2016. För mig handlar människors liv om att hon ska få välja vem hon själva vill vara.

Politikerna ska ge redskap för att möjliggöra för alla människor att nå sin fulla potential, att få uttrycka sig på det sätt de vill så länge det inte skadar någon annan.

Jag vet att det är problematiskt med slöjan eftersom många människor inte får välja att ha på sig den i Sverige utan att det blir ett krav för dem. Det är självklart att bära slöja ska vara ett personligt val som ingen tvingar människor att välja att bära.

Det ska alltså vara ett frivilligt val om man vill bära slöja, niqab eller burka. Ingen människa ska under några som helst omständigheter få ta en annan människas frihet ifrån henne genom att tvinga henne att bära dessa former av huvudduk.

Nu finns det människor i Sverige som själv väljer att bära huvudduk. Det är alltså ingen som tvingar på dessa människor att bära denna form av klädesplagg. För dessa människor står jag upp. Det råder religionsfrihet i Sverige vilket innebär att vi ska få uttrycka vår religion så länge det inte skadar någon annan.

Att på frivillig basis välja att bära huvudduk innebär att man är del av att uppfylla detta, att få uttrycka och verka för sin religion i ett mångkulturellt samhälle. Det är inte bra om man inskränker denna möjlighet, för det gör att vi inte kan ha en fullständig och fri religionsfrihet (så länge det inte stör eller strider mot grundläggande mänskliga värderingar).

Nu vet jag att det finns människor, som jag redan tidigare skrivit om, som inte får möjligheten att välja om de vill ha på på sig dessa former av huvudduk. För dessa människors står jag också upp. Ingen religion ska få tvinga någon annan att bära ett religiöst plagg.

Det är viktigt att vi möjliggör för dessa människor att inte behöva ta på sig ett sådant plagg. Där är religionsfriheten inte absolut. Det är när man själv inte får välja vilken form av huvudduk man vill sätta på sig eller om man inte vill ha någon alls som patriarkala strukturer kan upprätthållas och vidmakthållas.

När man själv väljer att ha på sig en viss huvudduk gör man det av fri vilja. Det handlar då inte om patriarkala mönster, utan om att dessa kvinnor vill följa sin religion och därmed ta på sig en huvudduk. Det är när man inte får välja själv som man oftast i en relation inte har det yttersta att säga till om detta. Vi har många kvinnor som inte går med på detta. Deras röst får inte glömmas bort i debatten.

Jag tycker inte att man ska förbjuda huvudduk av detta slag, det vill säga heltäckande huvudduk. Jag är frihetlig och jag vill att alla människor ska få möjlighet att välja själva vem de vill vara och hur de vill vara. Jag kan inte ställa upp på att förbjuda detta. Det har inte att göra med att jag är muslim. Detta har att göra med att jag ser varje människa som en viktig del av samhället och också kan vara med och fatta egna beslut.

Jag tror på varje människas egenvärde och varje människas rätt att kunna få uttrycka sig som hon vill. Att förbjuda människor att bära huvudduk inskränker deras rätt att utöva sin religion. Det är inte oproblematiskt som jag tidigare redogjort för.

Debatten är inte svart eller vit. Jag tycker inte man ska ställa grupper mot varandra – de som inte är huvudduk mot de som har huvudduk. Jag tycker i stället att man genom politiska medel ska trycka på de som inte har möjligheten att välja själva. I det fall där patriarkala strukturer upprätthålls bör politikerna och politiken vara glasklar och tydlig med att detta inte ska accepteras.

Huruvida burka eller niqab är religiösa yttringar råder det delade meningar om. I religionens namn kan man argumentera både för och emot dessa huvuddukar. Jag är ingen religiös specialist, varav jag därför inte kan ge mig in i någon debatt angående huvuddukens religiösa betydelse. Jag vet dock att man kan inta olika ställningar i denna fråga varpå olika beslut kan fattas.

Det viktiga att säga att denna fråga inte oproblematisk, men för det är kvinnor som själva kan fatta frivilliga och självständiga val i denna fråga så tror jag att de baserar detta på religiös övertygelse. Annat vore dumdristig att förmoda.

Vad jag däremot från islam sida kan påstå och hävda är att det i den juridiska kontexten och förordningar som finns inom religionens ramar inte ger någon annan än den enskilde individen beslutsrätt i denna fråga. Varje människa ska fatta fria val i denna fråga. Man får inte förtrycka någon eller tvinga någon att bära huvudduk. Det strider mot islams regler och lagar. Här är islam glasklar.

I vissa fall när man inte kan välja själv att ha på sig huvudduk så kränker detta människors rätt att få verka som fristående, frimodiga och självbestämmande människor. De olika internationella lagar och förordningar som är till för att skydda människor i detta fall kränks, men det är ju långtifrån alla kvinnor som är förtryckta. Att säga att varje kvinna är förtryckt är gå för långt. Jag förutsätter att det finns kvinnor som står emot männens och religionens påtryckningar.

Ska man förbjuda huvudduk i skolan så gör man ett stort ingrepp på religionsfriheten. Jag medger att det kan vara problematiskt att unga människor som ännu inte kommit in i puberteten bär huvudduk. Vi löser inte situationen genom att begränsa människors frihet.

Det finns människor som vill bära huvudduk. Ska dessa människor förvägras rätten att bära huvudduk på offentlig plats? Ska människors frihet begränsas på ett så radikalt sett att vi inte har den religionsfriheten världen tänker oss att vi ska ha? För de människor som väljer att bära huvudduk och som inte blir tvingade hemifrån utgör det inget hot vare sig mot de själva eller upprätthåller gällande patriarkala värderingar.

Det är ju trots allt människor vi snackar om. Ska vi förutsätta att alla människor inte är självständiga och kan fatta egna egna beslut? Jag vill inte klumpa ihop människor, utan jag vill istället se att det finns två läger. Det är som blir förtryckta och de som inte blir förtryckta. Jag vidmakthåller att vi måste stå för bägge dessa grupper, men att förbjuda huvudduken är ett så fatalt ingrepp mot religionsfriheten att vi inte kan eller ska förbjuda den.

Slöjan kan ses, som jag redan beskrivit, som är religiös yttring. Tanken med slöjan är inte att sexualisera barn, ungdomar eller vuxna. Det är inte så att vi ser människor med huvudduk som extrema mål för sexhungrande män. Det är inte därför det finns huvudduk. Jag vänder mig starkt emot tanken att detta har med sexualitet och sexuella tankar att göra. Jag håller absolut inte med denna tanke. Vi är fria och självständiga individer i detta samhälle och detta gäller i allra högsta grad kvinnor och barn.

Jag har stor förståelse för att det i andra länder kan vara så att slöjan har en annan betydelse än vad den har i Sverige. Som miljöpartist och inte minst muslim vill jag ta avstånd från varje form och patriarkalt förtryck vad gäller slöjan. Det är inte rätt för någon att förtrycka en annan människa. Jag tror att vi alla överens om den tanken.

Att inskränka religionsfriheten är att dra det steg för långt. Jag håller inte med om att förbud är det bästa sättet att tackla denna fråga. Vi börjar istället informera och uppmana människor som känner sig förtryckta och tvingade att bära huvudduk att man i ett demokratiskt land som Sverige har möjlighet att ta av sig slöjan om man inte känner att man vill bära denna religiösa yttring.

Vi bör även informera de som förtrycker på liknande sätt. Det är alltså bättre med information än förbud. Annars blir frågan vad ska vi förbjuda härnäst? Risken blir att vi förbjuder så mycket att vi inte kan längre kan tala om en religionsfrihet för varje medborgare i ett fritt och demokratiskt samhälle.

Ett sådant land vill inte jag leva i, och förhoppningsvis så vill inte du det heller.

Omar Vinterfröjd,
Medlem i Grön Ungdom och medlem i Miljöpartiet

/
/
/
Relaterat
Håller du med?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.