Djurens Rätt: 100 000 älgar dör för nöjes skull – stoppa jakten

- 23/09/2016, 14:45
Djurens Rätt är emot jakten.
1 av 3

Djurens Rätt är emot jakten.

Privat/TT

Camilla Björkbom.
2 av 3

Camilla Björkbom.

Privat

Älg.
3 av 3

Älg.

TT

Djurens Rätt: Vi behöver älgköttet lika lite som vi behöver den billigt framställda fläskfilén.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Älgjakten har dragit igång i delar av landet och med den även debatten kring huruvida det är rätt att skjuta vilda djur i skogen eller inte. Ett naturligt sätt att få kött från djur som ”har levt ett gott liv” eller en ren nöjesslakt som rättfärdigas av gamla traditioner?

Var jag själv och Djurens Rätt står i den frågan är ingen hemlighet men innan jag går in på det vill jag påtala ett stort problem kring själva debatten som rör jakten. Det är nämligen inte heller någon hemlighet vart Svenska Jägareförbundet står i frågan.

Jägarna utgör ungefär 3 procent av Sveriges befolkning men de talar med en oproportionerligt stark röst. Hur kan det vara så? Ett grundläggande problem, som många med mig har påtalat, är den roll som Svenska Jägareförbundet spelar i svensk jaktpolitik.

De har genom svenska staten ett myndighetsliknande uppdrag där de bland annat ska informera om viltvården i Sverige. De ska alltså tillhandahålla beslutsfattare med ”objektiv” information kring jakt.

Samtidigt så är Svenska Jägareförbundet en stark lobbyorganisation som aktivt arbetar för en omfattande jakt. Genom det statliga uppdraget får de 52 miljoner kronor årligen och en stor del av de här pengarna går till Jägareförbundets opinionsbildning i jaktfrågan.

Att den organisation som har störst intresse för att det fortsätts jaga i Sverige är samma organisation som ska tillhandahålla objektiv information är minst sagt problematiskt.

Bakgrunden till den viltförvaltning som jägarna så ofta slår sig för bröstet för handlar till stor del om att jägarna själva ser till att det finns stora stammar av älg och annat vilt som de själva vill jaga. Många älgar leder till trafikskador med vilt som sedan skapar nya argument för att jaga.

100 000 älgar kommer att dö i jakten som just startats, ytterligare något tusental kommer att skadeskjutas och till vilken nytta? Exakt vad som skulle hända om vi slutade jaga går inte att säga i detalj men det finns flera djurarter som inte jagas och trots det inte ”tar över” de svenska skogarna.

De allra flesta som håller på med jakt anger i första hand att jakten ger dem avkoppling i naturen och trevlig samvaro med jaktkamrater – de jagar för nöjes skull.

Men själva viltköttet då?

I ett samhälle där vegotrenden håller i sig blir det svårare och svårare att rättfärdiga den industritillverkade köttbiten men det är fortfarande ganska populärt att säga att en ”bara” äter vilt. Är det ett ”bättre” kött? Jag hör ofta argument från människor, som vill minska sin köttkonsumtion, om att djuren har levt ett naturligt liv, de dödas snabbt och så vidare.

Det finns en god tanke bakom de argumenten, en insikt i att djuren i dagens livsmedelsindustri inte lever ett naturligt liv och i jämförelse med det är det lätt att lägga ett naturromantiskt skimmer över jakten. Det få tar med i ekvationen är att vilda djur i skogen inte skyddas av djurskyddslagen, de dödas helt utan bedövning och skadskjutningar, och därmed lidandet, är omfattande.

En skadeskjutning i buken leder till plågsam bukhinneinflammation, smärtan från sönderskjutna mjukdelar och ben är stor medan långsam blodförlust försvagar djuret tills det slutligen dör. Många djur som skadeskjuts eftersöks i timmar men hittas aldrig. En jägarexamen kan i dag tas över en helg för några tusenlappar.

Djur är inte populationer, varje djur är en individ, och varje älg som skjuts i skogen berövas sitt liv. Bara för nöjes skull, för någons hobby. Vi behöver älgköttet lika lite som vi behöver den billigt framställda fläskfilén.

Camilla Björkbom,
Förbundsordförande,
Djurens Rätt