Stockholm

Riksdagsledamot: Förbjud Wi-Fi i skolan

Emanuel Öz (S) vill att Wi-Fi ska förbjudas i skolan och att mobilanvändandet ska begränsas.
1 av 2
Emanuel Öz (S) vill att Wi-Fi ska förbjudas i skolan och att mobilanvändandet ska begränsas. Foto: Privat/TT/TT
Emanuel Öz (S)
2 av 2
Emanuel Öz (S). Foto: Privat

Socialdemokrat: Trådlös teknik i skolor och förskolor bör ersättas med trådbunden teknik.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Användning av olika applikationer av trådlös teknik och enheter har ökat kraftigt i samhället de senaste åren, särskilt bland barn och ungdomar. Trådlösa nätverk (Wi-Fi), bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner finns i stort sett alla skolor och förskolor och används flitigt av barn och ungdomar. Barns exponering för radiofrekvent strålning har följaktligen ökat kraftigt.

Att strålning från trådlös IT-teknik och mobiltelefoner är farligt borde inte överraska någon. Forskningen har visat att såväl mikrovågsstrålning som lågfrekventa elektromagnetiska fält kan orsaka en lång rad allvarliga sjukdomar, såsom exempelvis cancer, psykisk ohälsa, ADHD, sömnproblem, inlärnings- och koncentrationssvårigheter med mera.

Listan på besvär orsakade av strålning kan tyvärr göras lång. Barn är särskilt känsliga för strålning då de inte är färdigutvecklade och kan absorbera upp till dubbelt så mycket strålning än vad en vuxen gör. Barnen löper således högre risk att få sjukdomar än vuxna.

När man talar om den teknologiska utvecklingen är det därför viktigt att även se på saken ur ett hälsoperspektiv. Det är viktigt att sätta barnens hälsa främst och söka skapa en god och hälsosam skolmiljö.

Jag finner det vara av vikt att arbeta för att reducera barns exponering för radiofrekvent strålning i skolan och förskolan. Trådlös teknik i skolor och förskolor bör därför ersättas med trådbunden teknik, vilket i sig inte borde utgöra hinder för att man fortfarande kan använda till exempel datorer i skolan.

Dessutom behöver användningen av mobiltelefoner strikt begränsas under skoltid. I samband med allt detta ska även nödvändig och relevant information kring hälsoriskerna ges i skolorna, men även till föräldrarna.

Sverige bör även titta närmare på utvecklingen i EU och Europa. Vi har exempelvis Europarådets rekommendationer om att minska exponeringen för strålning mot barn i skolorna.

Länder som Frankrike förbjuder enligt lag användning av WiFi på förskola för barn under tre år. Dessutom arbetar flera europeiska länder såsom Tyskland, Finland, Belgien, Storbritannien m.fl. med att minska barns mobilanvändning just på grund av hälsoriskerna.

Vi ska inte glömma bort att barnen är vår framtid varför det är viktigt att de håller sig friska. Detta tjänar hela samhället på i längden.

Emanuel Öz,
Riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.