Fredag 16 Apr
Stockholm

Moderaterna: Det måste bli enklare att börja köra taxi

Moderaterna vill att fler ska köra taxi.
Moderaterna vill att fler ska köra taxi. Foto: TT/Privat/Privat

Moderaterna: Regeringen ser tyvärr inte ut att dela Moderaternas ambition om en modernare taxilagstiftning.

Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Nyligen presenterades regeringens taxiutredning, vilken bland annat föreslog att även en smartphone ska kunna fungera som taxameter. Moderaterna välkomnar det förslaget, men vi konstaterar samtidigt att regelförändringarna är för få och kommer för sent.

Samtidigt som Moderaterna vill att taximarknaden ska breddas vill vi öka säkerheten för kunderna. Alla som vill köra någon mot betalning ska genomgå bakgrundskontroller mot brottsregistret samt vara kopplade till en certifierad beställningscentral. Det ska vara lätt för både kunder och utförare att göra rätt i den nya delningsekonomin.

Nästan varannan svensk äger en bil och i genomsnitt står den bilen stilla 97 procent av tiden. Personbilarna används sparsamt, men kostar hushållen stora summor. Kan bilanvändandet effektiviseras genom ökat delande skulle det ge stora samhällsvinster.

Därför har Moderaterna drivit på för att alla som har körkort, är ostraffade och betalar skatt ska kunna köra någon mot betalning i sin egen privata bil. Dagens regleringar kring taximarknaden är föråldrade och hämmar den stora delningspotential som finns för framtidens persontransport. Ökat delande skulle vara ett sätt att minska både trängsel och utsläpp, vilket är ett reellt problem för människor i exempelvis Stockholm.

Konkret går Moderaternas förslag ut på att tillåta privata bilar att fungera som taxibilar. Med dagens teknik är det enkelt att skapa en digital koppling mellan kunden, föraren och bilen, vilket gör dagens taxameter överflödig. Genom att även ställa krav på beställningscentralerna som förmedlar tjänsterna att samarbeta med Skatteverket kan skatteinbetalningarna säkras.

Vi vill att det ska vara enkelt att använda sin privata bil för taxiverksamhet. Krav på gula registreringsskyltar, dekaler eller en fysisk taxameter bör därför slopas om fler ska kunna köra taxi.

Regeringen ser tyvärr inte ut att dela Moderaternas ambition om en modernare taxilagstiftning. Istället för att hitta ett regelverk för framtiden som kan skapa mängder med nya jobb och göra det enklare för kunderna gör regeringen endast små eftergifter för att möta digitaliseringen. Sverige måste bejaka delningsekonomin om vi vill behålla vår konkurrenskraft.

Moderaterna vill värna jobb och tillväxt i Sverige i en orolig tid. Världen snurrar allt fortare och det som är nytt i dag kan vara gammalt i morgon. Därför måste lagar och regler utformas på sätt som gör att de håller över tid och är kompatibla med nya tekniska lösningar.

Taxilagstiftningen är bara ett exempel på där tekniken utmanar politiken. Moderaterna bejakar utvecklingen och vår vision är att fler ska kunna använda sin privata bil för att köra någon mot betalning.

Jessica Rosencrantz,
Trafikpolitisk talesperson och vice ordförande i trafikutskottet, Moderaterna

Anna König Jerlmyr,
Oppositionsborgarråd Stockholm stad, Moderaterna

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela