Måndag 2 Aug
Stockholm

Palestina betalar dömda terrorister – Sverige måste sätta press

Tobias Petersson tycker att Sverige måste sätta press på Palestina.
1 av 3
Tobias Petersson tycker att Sverige måste sätta press på Palestina. Foto: Privat/TT/TT
Tobas Petersson.
2 av 3
Tobas Petersson. Foto: Privat
Margot Wallström.
3 av 3
Margot Wallström. Foto: Jessica Gow / Jessica Gow/TT

Perspektiv på Israel: Margot Wallström måste göra sitt yttersta för att utbetalningar och förmåner till terrorister upphör.

Kommentera (20)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Den 15 -17 december besöker Sveriges utrikesminister Margot Wallström den Palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas i Ramallah på Västbanken. Enligt regeringens pressmeddelande ska Wallström och Abbas hålla bilaterala överläggningar om ”hur Sverige och Palestina kan fördjupa relationerna efter Sveriges erkännande av Palestina”.

Jag vill ge Wallström några råd om vad hon bör framföra i överläggningarna.

Det första rådet är att Wallström kräver att PLO:s utbetalningar av ”lön” till palestinska terrorister upphör.

Den Palestinska myndigheten ger pengar till PLO som i sin tur betalar ut löner till terrordömda fångar i israeliska fängelser. Förutom att palestinska terrordömda fångar får lön får även deras familjer förmåner. Frisläppta terrordömda fångar och deras familjer slipper nämligen avgifter för hälsovård och utbildning.

Dessutom garanteras terrorister jobb i statlig tjänst i den Palestinska myndigheten. Detta framgår av en ny rapport från Jerusalem Center for Public Affairs. Sammanlagt rör det sig om 303 miljoner US-dollar som tas från årets palestinska budget och som går till de palestinska terroristerna och deras familjer (sju procent av den totala budgeten).

Policyn att ge lön och förmåner till terrorister står inskriven i palestinsk lag och skapar incitament för palestinska ungdomar att begå terrorbrott.

Svenskt bistånd går till den Palestinska myndigheten och är till för att bygga fred och demokrati. Därför måste en svensk utrikesminister göra sitt yttersta för att utbetalningar och förmåner till terrorister upphör. Eftersom Abbas också är ordförande för PLO så har Wallström särskild anledning att ta upp kritiken direkt med Abbas.

Mitt andra råd till Wallström är att hon ställer kravet att Abbas och övriga palestinska ledare på arabiska inför sitt eget folk måste ta avstånd från varje form av våldshandling mot civila israeler. Abbas och andra ledare gör idag uttalanden som uppmuntrar till våld. Detta måste upphöra liksom våldsbejakande budskap i palestinska skolor.

Det tredje rådet jag har till Wallström är att hon upplyser Abbas om att det kommer att bli kännbara ekonomiska konsekvenser för den palestinska regeringen och civilsamhället om dessa inte tar avstånd från sina nuvarande antisemitiska och våldsbejakande budskap.

Förutom att framföra krav som syftar till att eliminera det palestinska våldet måste Wallström skärpa tonen mot korruption och odemokratiska attityder inom den Palestinska myndigheten. Hbt-personers svåra situation i de palestinska områdena bör också belysas.

Den svenska utrikesministern bör förtydliga att det enbart är genom direkta förhandlingar mellan Israel och den palestinska regeringen som fredsprocessen kan fortsätta.

Självklart skall Sverige också framföra adekvat kritik till Israel om Wallström någon gång får till ett officiellt besök hos Israels premiärminister. Men nu är det den Palestinska myndighetens president Abbas som ska besökas.

Om Sveriges utrikesminister ställer kraven jag presenterat och gör det även i offentlighetens ljus så kan Sverige vända en negativ utveckling och påskynda en riktig fredsprocess mellan Israel och den palestinska befolkningen.

Tobias Petersson,
Chef för tankesmedjan Perspektiv på Israel

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (20)
Kopiera länk
Dela