1 av 2
- Foto: TT/NTB scanpix
2 av 2
- Foto: NTB scanpix

Moderaterna: I Sverige ska pojkar och flickor gå i skolan tillsammans – oavsett religion

Moderaterna: Jämställdhet i skolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna komma till sin rätt.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Att flickor och pojkar delas upp i idrottsundervisningen, från förskoleklass till årskurs 9, är inte förenligt med den värdegrund vi ska förmedla till våra barn. Därför röt jag till kraftigt i höstas när det framkom att en religiös friskola gjorde precis detta.

I ett land som Sverige ska det vara en självklarhet att flickor och pojkar behandlas lika och inte skiljas åt i skolan. Detta har nu också Europadomstolen slagit fast vid - att religiös övertygelse inte går före skolans regler om gemensam sim/idrottsundervisning. Några undantag ska inte göras. Det är nu upp till Gustav Fridolin att agera och sätta stopp för en könsseparerad undervisning, som vi faktiskt har i dag i vissa skolor i Sverige.

De grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheter som är utgångspunkten för skolans värdegrund gäller alla skolor, oavsett huvudman eller inriktning på skolan. Det är vad som gäller och står i alla de lagar och läroplaner som vi har fattat beslut om i riksdagen. Förlegade normer och traditionella könsmönster hör inte hemma i den svenska skolan. Alla barn, oavsett kulturell eller religiös bakgrund, ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen utan begränsningar utifrån kön.

Jag välkomnade därför i höstas att även utbildningsminister Gustav Fridolin verkade dela denna uppfattning. Några veckor senare efter att det framkommit att könsuppdelad idrottsundervisning bedrivs i svenska skolor blev Moderaterna och de andra allianspartierna inbjudna till ett möte med utbildningsministern. Moderaternas målsättning var att en gång för alla sätta stopp för en könsseparerad undervisning. Men tyvärr ledde det mötet bara till fikastund och regeringen har fortfarande inte tagit några initiativ till förändringar. Denna handlingsförlamning oroar mig.

Men med Europadomstolens dom som slår fast att det inte ska gå att skilja flickor och pojkar åt i simundervisningen är det hög tid för Gustav Fridolin att sätta fart. Att Skolinspektionen utfärdar specialregler som gör det möjligt för skolor att separera flickor och pojkar i idrottsundervisningen hör inte hemma i ett land som Sverige och måste få ett slut.

För precis som Europadomstolen slår fast, anser Moderaterna, att skolan har en så pass viktig roll för integrationen att man inte kan kräva några undantag. Både flickor och pojkar behöver i ett tidigt skede lära sig att vilket kön man har inte är det som avgör vem man är eller vad man vill bli. Detta ska gälla för alla barn och elever i den svenska skolan, oavsett religiös bakgrund. Om det är föräldrarna som tycker annorlunda, så får de anpassa sig.

Sverige behöver tydliggöra att huvudregeln i våra skolor alltid ska vara att inte dela upp undervisningen mellan pojkar och flickor. Och det är brådskande. Därför välkomnar jag också den dom som Europadomstolen har fattat. Det är nu upp till Gustav Fridolin, som är ytterst ansvarig, att öka tempot och snarast täppa till oacceptabla undantag som gör det möjligt att separera pojkar och flickor i undervisningen.

Jämställdhet i skolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna komma till sin rätt. Det får därför aldrig finnas några som helst tvivel om att samhället ska stå på de flickors sida som får sina liv begränsade.

Camilla Waltersson Grönvall (M),
Skolpolitisk talesperson

/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.