Israels ambassadör: Varför vägrar du träffa mig, Philip Botström?

- 13/01/2017, 13:37
1 av 3

Privat/TT

2 av 3

Privat

3 av 3

VILHELM STOKSTAD / Vilhelm Stokstad/TT

Israels ambassadör: Hur är det möjligt att en svensk politisk ungdomsrörelse kan neka att träffa representanten för Mellanösterns demokrati?

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Efter att nyligen ha vänt mig till det socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU, med förfrågan om ett möte med deras förbundsordförande Philip Botström får jag till svar att de nekar att träffas - med hänvisning till att de inte skulle träffa ambassadörer.

I sammanhanget skall nämnas att det alltid varit mycket svårt att få möten med SSU, något som nu tydligen alltså blivit helt omöjligt. Det är också märkligt att tänka sig att ett politiskt ungdomsförbund som profilerat sig på internationella frågor alltså inte skulle träffa utländska representanter i Sverige. Ambassaden har återkommande och löpande kontakter med många av de övriga politiska ungdomsförbunden i Sverige och har aldrig tidigare blivit nekade ett möte.

Med tanke på att just SSU tillhör de organisationer i Sverige som har allra starkast åsikter om Mellanösternkonflikten och samtidigt ständigt uppmanar parterna till dialog och samtal i fredens intresse, är det högst anmärkningsvärt att samma organisation alls inte kan tänka sig eller har något intresse av sådan dialog med Israels högsta officiella representant i Sverige.

Detta blir särskilt anmärkningsvärt mot bakgrund av att Israel, Mellanösterns enda öppna och pluralistiska samhälle, är en systerdemokrati som har mycket gemensamt med Sverige i fråga om exempelvis kvinnorätt, press- och yttrandefrihet, HBTQ-personers och andra minoritetsgruppers rättigheter.

Olyckligtvis illustrerar detta ett välkänt mönster inom den svenska vänstern.

Med bestörtning har jag vid upprepade tillfällen insett att politiska företrädare som annars ständigt predikar för dialog, försoning och samexistens i själva verket inte ens är beredda att lyssna till israeliska perspektiv på Mellanösternkonflikten.

Detta blir desto mer upprörande, då det ofta är samma företrädare som inte tvekar att framföra mycket starka och tvärsäkra anklagelser mot Israel i samband med den palestinsk-israeliska konflikten.

Hur är det möjligt att en demokratisk svensk politisk ungdomsrörelse, ungdomsförbund till Sveriges största regeringsparti, kan neka att träffa representanten för Mellanösterns demokrati? Samtidigt begär man av samma demokrati att ha en dialog med ett odemokratiskt parti, Fatah – Socialdemokarternas systerparti – som under årtionden spridit antisemitisk propaganda , uppviglat till våld samt finansierat och utfört otaliga terrorhandlingar riktade mot civila israeler.

Det här är ett förhållningssätt som helt enkelt inte är rimligt och står i strid både med demokratiska ideal och vad man begär av parterna i konflikten.

Direkta bilaterala förhandlingar mellan Israel och palestinierna är – som så ofta med rätta framhållits - det enda sättet att kunna uppnå en sann och varaktig fred. Också SSU har många gånger uppmanat till detta.

Man hade kunnat förvänta att samma logik också skulle tillämpas i fråga om samtal mellan Israels representant i Sverige och SSU.

Personligen är jag fortsatt tillgänglig för en ärlig och konstruktiv dialog och ser med förväntan fram emot en omprövning från SSU:s sida av nuvarande inställning, som inte är i fredens intresse.

Isaac Bachman,
Israels ambassadör i Sverige