Onsdag 16 Jun
Stockholm

Soheila Fors: Trump har inte delat världen – han har bara gjort splittringen synlig

Soheila Fors undrar om vi kan leva sida vid sida
1 av 3
Soheila Fors undrar om vi kan leva sida vid sida. Foto: Privat/TT
2 av 3
Soheila Fors
3 av 3
Soheila Fors. Foto: Privat

"Religionsstriderna började på den förste kalifens tid och hade förts som militär jihad i 400 år innan det första kristna korståget".

Kommentera (16)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Soheila Fors är initiativtagare till projektet Khatoon som jobbar för att bryta invandrade kvinnors isolering.

På ett par veckor har världen förändrats eller är det så att vi börjar se världen som den verkligen är? En obehaglig världsbild frammanas där radikala av alla fraktioner försöker släpa med sig mänskligheten mot avgrunden.

Presidentdekretet från USA delade inte världen i två halvor utan gjorde bara splittringen synlig. Det är bara ett uttryck för den motsättning som funnits från Islams första dag.

Religionsstriderna började på den förste kalifens tid och hade förts som militär jihad i 400 år innan det första kristna korståget 1095 e.Kr. I nutid ser säkert många muslimer i fundamentalistiska moskéer bombningarna i Syrien och Irak som strider mot Islam snarare än mot IS.

Generalplanen har varit densamma sedan den första erövringen till IS statsbygge: Religionen sprids främst genom militära erövringar, med ibland frivillig och ibland tvångskonversion av utombibliska folk och genom ekonomisk och social press på kristna och judar att konvertera.

Militärhistoriker hävdar ofta att det var stigbygeln, en militär uppfinning från östern som gav det muslimska rytteriet överlägsenhet och möjlighet att slåss effektivt från sadeln. Ända fram till slaget om Wien 1683 har muslimska riken försökt besegra väst militärt och så sent som 1699 fick sultanen lämna Ungern.

Efter att väst skaffat sig en enorm militär överlägsenhet med andra militära uppfinningar främjar man nu sin sak man med propaganda, politiska vapen och närmast med terror mot oskyddade mål.

Viktiga brohuvuden i den andliga och politiska kampen är Saudifinansierade moskéer där ortodox islam predikas. Dessa är en slags intellektuella bålverk mot västerländsk dekadens och kristet inflytande. Med en allt hårdare kontroll över sina medmuslimer och med wahabitisk propaganda försöker man skapa en enhetlig front mot den kristna majoritetskulturen.

Och man håller verkligen på att lyckas! Stängda enklaver håller på att bildas, inte bara i Luton eller Molenbeck utan också i Danmark och i Sverige. VHEK:s undersökning ”1100” visar att ungdomarna i Stockholmsförorterna är mer religiösa än sina föräldrar.

Samma föreningsundersökning ”1200” från Göteborgsförorter antyder att en av tre, av sunnimuslimska ungdomar stödde IS vid tiden för intervjuerna. Motståndet från en avståndstagande och halvt fientlig omgivning, misslyckade att ta sig in i storsamhället, förkunnelse om den egna överlägsenheten och bostadssegregationen har skapat ett vi-och-dem-samhälle.

Men murarna byggs inte bara från Islams sida. De byggs också från nationalistiska och religiösa kretsar i väst. Konservativa kristna vänder en blind fläck mot alla president Trumps obehagliga sidor och väljer att bara se honom som en reformator som ska återställa Kristendomens plats. Genom presidentdekret har man stoppat alla inresor till USA från sju muslimska länder.

Förbudet gäller också mig. Fast jag är kristen och hotas av fundamentalister står också jag på förbudslistan. Det här är förresten en djupt hycklande lista! Om man nu vill slå mot wahabismen, varför inte mot huvudet? Varför inte mot Saudiarabien? Kan det ha att göra med stora saudiska intressen i USA?

Vad handlar då striden om? Bokstavstroende Kristendom och bokstavstroende Islam är som olja och vatten. De utesluter ömsesidigt varandra ideologiskt i frågan om vem Jesus är.

I praktiken handlar det snarare om en politisk konflikt mellan imperier. Det handlar arabisk imperialism som för krig genom ombud mot västerländsk imperialism. Så fort någon grupp har väckelse med en starkare bokstavstro så reser man murar mot den andra gruppen.

Extremister på båda sidor, fundamentalistiska muslimer och fundamentalistiska kristna hävdar att vi inte kan leva tillsammans. De har god hjälp av främlingsfientliga krafter i att bevisa att detta är sant. Vill vi som medborgare leva i fredlig samexistens så hittar vi alltså inte lösningen hos fundamentalisterna.

Jag tror att vi enbart kan göra det på neutral mark där mänskliga fri- och rättigheter och ömsesidig tolerans råder. Vårt budskap till fundamentalismen är enkelt: Det finns andra än de i världen och det får de stå ut med!

Frågan om vi kan leva i samma värld är i högsta grad en kvinnofråga. Sharia är dåliga nyheter för kvinnor! Jag själv var med när Iran gick från en relativ frihet för kvinnor till att bli en shariastat med konstitutionellt shariaförtryck och könssegregering.

I en islamistisk värld är svaret på frågan om vi kan leva i samma värld ”nej”. I förorten idag är svaret ”nej”. Ska det inte bli ”nej” till kvinnor i storsamhället måste vi alla stå upp för tolerans.

Soheila Fors

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (16)
Kopiera länk
Dela