Lördag 22 Jan
Stockholm

Kahin Ahmed: Vi i Rinkeby har fått nog – stenkastning hör inte hemma här

Kahin Ahmed kräver nolltolerans för ungdomsgäng i Rinkeby
1 av 3
Kahin Ahmed kräver nolltolerans för ungdomsgäng i Rinkeby. Foto: Privat/Björn Erdal
2 av 3
Kahin Ahmed
3 av 3
Kahin Ahmed. Foto: Björn Erdal

Kahin Ahmed: "Poliser ska inte behöva riskera sina liv medan de tjänstgör, varken i Rinkeby eller andra delar av Sverige"

Kommentera (199)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Våldsbrott i offentlig miljö är återkommande problem i Rinkeby. Det är oacceptabelt att ungdomskriminalitet sätter vår samhällstrygghet på spel.

Verkligheten i Järvaområdet stämmer överens med BRÅ:s kartläggningar. Brottsutvecklingen i området skapar otrygghet för både vuxna och barn.

Vi upplever att ungdomsgänget sätter prov på vår rättssäkerhet, detta brottsliga beteende försöker undergräva legitimiteten för vårt samhälles trygghetssystem. Ordning och reda ska gälla i Rinkeby på samma sätt som i andra delar i Stockholm.

De senaste åren har Rinkebys trygghet försämrats betydande. Vanliga och skötsamma medborgare betalar priset för ungdomsvåldet som härjat fritt i vårt område.

Vi är glada att ordningsmakten, som poliser och väktare, finns på plats för att säkerställa och garantera vår trygghet. Man måste bemöta dem med respekt, inte att kasta stenar mot dem.

Att attackera polisen innebär ett brott mot vårt samhälles rättsväsende. Kriminella som begår dessa fruktansvärda brott visar inte respekt för samhällets demokratiska rättsapparat och därför måste sådant barbariskt beteende straffas hårt.

Ordningsmakten måste få hjälp utifrån civilsamhället för att kunna bryta brottsutvecklingen genom att flera vittnen träder fram. Det är en viktig förutsättning för att allvarliga brott uppdagas, och att brottslingar kan lagföras. Det ökar därmed tryggheten för medborgarna.

Poliser ska inte behöva riskera sina liv medan de tjänstgör, varken i Rinkeby eller andra delar av Sverige.

Vi efterlyser hårt straff mot kriminella. Stenkastning mot blåljuspersonal borde straffas hårt då det medför allvarliga störningar för samhällsordning, vållande till allvarlig risksituation för allmänheten och för blåljuspersonal.

Stenkastning utsätter ordningsmakten för stor risk. Ungdomsgängen skapar återkommande säkerhetsproblem för oss som bor i området, affärsägare, myndighetsföreträdare, och inte minst andra som besöker Rinkeby.

Ungdomsgängens brottslighet svärtar helt enkelt ned Rinkebys rykte, och medborgarna som bor i andra delar av Sverige tror att Rinkeby förblir Sveriges Texas.

Då på grund av ökande ungdomskriminalitet uppstår känslan av att Rinkeby inte tillhör Sverige.

Det är ingen ursäkt för den unge begår brott på grund av andra försämrade omständigheter så som dålig utbildningsnivå, försämrade socioekonomiska förhållanden, trångboddhet, ökande samhällsklyftorna etcetera.

Det är självklart att dessa variabler skulle vägas in när man analyserar faktorer som har positiv samband med brottsutvecklingen som råder i förorterna liksom sociala och ekonomiska klyftorna i samhället. De som begår brott ska gripas, ställas inför en rättvis rättegång och lagföras. Vi kräver nolltolerans mot kriminalitet. Begår man brott ska det få betydande konsekvenser.

Det är viktigt att belysa de variabler som är viktiga för uppkomsten av ungdomsgäng i förorterna. Det är en mer komplicerad fråga.

Vissa forskare kastar ljus på samhällsstrukturer som har potentiella krafter att underlätta för vissa etniska grupper att skaffa viktiga samhällspositioner som leder till en ordnad tillvaro. Medan andra grupper har sämre framtidsutsikter.

Skolan, Polisen, kommunen, föräldrarna och fritidsledarna är barnens viktigaste nätverk som har som uppgift att via primära socialisationsprocesser få barn och ungdomar att anamma de accepterande sociala normerna och samhällsvärderingar redan i tidig ålder.

De sätter också stopp för avvikande beteenden i form av vandalism, rån och misshandel innan det är för sent.

Kahin Ahmed,
Sociolog, samhällsvägledare och politiker

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (199)
Kopiera länk
Dela