Stockholm

Skolan har ett ansvar att lära barn om faktagranskning

Åsa Fahlén efterlyser källkritik i skolan
1 av 3
Åsa Fahlén efterlyser källkritik i skolan. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin/TT
2 av 3
. Foto: TT
3 av 3
. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Åsa Fahlén: "Ingen elev ska få gå ut skolan utan att ha fått ett källkritiskt sinnelag".

Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

I en digital tid med faktaresistens och filterbubblor, är det viktigt att skolan tar sitt ansvar för att alla tidigt ska få verktygen till ett kritiskt förhållningssätt grundat i kunskap och reflektion.

Idag på Källkritikens dag är jag övertygad om att man på många skolor särskilt kommer att uppmärksamma vikten av källkritik lite extra.

Ett verktyg att lyfta fram är Nyheterna24s "Faktakollen". Ett annat är Metros ”Viralgranskaren”. Det är lovvärt initiativ i det informationsbrus som lärarna och eleverna – och alla andra – hamnat i.

Det är viktigt att stärka elevernas källkritiska förmåga när vi arbetar med informationssökning. Regeringen fattade i förra veckan (9/3-2017) beslut om förändringar i skolans styrdokument i den riktningen. Men för att det ska lyckas att stärka den digitala källkritiken måste lärares kompetensutveckling säkras.

Det förutsätter också att lärare ges möjlighet till digital kompetensutveckling, till exempel inom de nationella skolutvecklingsprogrammen.

En ny studie från Stanford University visar att det finns stor brist på digital källkritik bland unga. Enligt studien kunde 82 procent av ungdomar i åldersgruppen 10 till 14 år inte urskilja vad som var en sponsrad nyhet och en verklig nyhet, på en hemsida.

Studien från Stanford University visar också att de unga, liksom förmodligen de äldre, fastnar alltmer i den digitala online-världen med video, bilder och korta texter. En fragmenterad kommunikation för en fragmenterad tid.

Skolans roll är särskilt avgörande när vi utsätts för informationskrigföring och desinformationsaktioner. Ingen elev ska få lämna skolan utan att ha fått insikter och träning i att vara vaksam mot manipulerad information och medveten ryktesspridning.

Förutom att granska källor är det också nödvändigt att i skolan ge eleverna kunskaper om hur fakta kan användas. Detta för att kunna genomskåda när statistik används med felaktig slutledning.

Korrekt fakta som omvandlas till felaktiga slutsatser är ofta roten till ”lögnerna” som cirkulerar. Det svenska samhället är öppet. Det kan utnyttjas. Men öppenheten kan också användas för att stärka oss.

Allra viktigast tror jag är att skola och fria medier ger medborgarna egna verktyg för att fullgöra sin plikt som medborgare. Därför är skolan så viktig! Skolan kan vara ett värn mot ignorans och godtrogenhet.

Men då behöver lärare en fortbildning värd namnet så att de själva får möjlighet att slipa sin förmåga att stå emot de nya hoten mot de solida kunskaper som de unga så väl behöver.

Kunniga lärare kan ge perspektiv och rusta eleverna. Ingen elev ska få gå ut skolan utan att ha fått ett källkritiskt sinnelag och kunskap om hur information kan manipuleras och hur rykten kan spridas.

Åsa Fahlén,
Samhällskunskapslärare och ordförande i Lärarnas Riksförbund

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.