Toppmoderater: Sluta blunda för att Sverige är i kris, Ygeman

- 17/03/2017, 10:22
1 av 4

TT/TT/TT

2 av 4

TT

3 av 4

TT

4 av 4

Erik Nylander/TT

Moderaterna: "Under lång tid har det rapporterats om återkommande och grova våldsdåd. Blåljuspersonal möts av attacker och stenar."

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

På begäran av Moderaterna hålls det i dag en aktuell debatt i riksdagen om tryggheten i Sverige. Där kommer Moderaterna att ställa krav på inrikesminister Anders Ygeman och regeringen om att agera omgående.

Vi har en trygghetskris i Sverige. Under lång tid har det rapporterats om återkommande och grova våldsdåd. Blåljuspersonal möts av attacker och stenar.

Flera upplopp har ägt rum och brinnande bilar har blivit vardag i vissa områden. Var tredje kvinna är otrygg i sitt eget bostadsområde.

Samtidigt är svensk polis en organisation i kris. Tyngda av att för få kollegor, brist på resurser och ett dåligt ledarskap. Polisens förmåga att klara upp brott är den lägsta på 16 år.

Människor runtom i landet som blivit utsatta för inbrott får ingen upprättelse när ärenden rutinmässigt avskrivs. Vi måste sätt stopp för kriminella gäng. Tryggheten, sammanhållningen och framtidstron behöver öka – i hela Sverige.

Det kräver både tuffa insatser mot brottsligheten, men även rejäla reformer för att bryta det omfattande utanförskap och bidragsberoende som leder till hopplöshet och ett samhälle där vi lever bredvid varandra, men inte tillsammans.

Regeringens satsningar på Polisen är otillräckliga. Uppemot 1 000 tjänster riskerar att försvinna från myndigheten, i ett läge när vi behöver fler poliser på våra gator. Polisen uppger själva att ambitionerna för till exempel det brottsförebyggande arbetet och den lokala närvaron kan behöva sänkas.

Rikspolischefen håller inte måttet och svensk polis och blåljuspersonal ska inte behöva vänta i flera år på ett bättre skydd mot angrepp.

Stefan Löfven och Anders Ygeman måste sluta blunda för utvecklingen och börja agera.

Trots tuff retorik, senast i samband med regeringens möte med det säkerhetspolitiska rådet under torsdagen, händer inte tillräckligt.

I samband med dagens riksdagsdebatt kommer Moderaterna att ställa krav på regeringen att få på plats de åtgärder som det nu är mest bråttom med:

· Minst 2 000 fler poliser och högre polislöner. En synlig och effektiv polis är grunden för ett tryggt samhälle. Vi moderater satsar i vår budget tio gånger så mycket i anslagsökningar jämfört regeringen för att förbättra polisens möjligheter att utföra sitt viktiga uppdrag. Bland annat för att de ska få fler kollegor. Och svensk polis förtjänar högre löner - 2 000 kronor mer i månaden.

· Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal. Attackerna sker här och nu men det regeringen gör är att tillsätta en utredning som ska vara klar först sommaren 2018. Det duger helt enkelt inte. Tillsammans med Alliansen driver vi på för att våld mot tjänsteman ska vara ett eget brott där straffet ska vara minst sex månaders fängelse, att våld mot alarmeringstjänstpersonal ska införas samt att straffen för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner och hindrande av utryckning ska skärpas.

· Nya verktyg i Polisens arbete för att öka tryggheten. Sedan 2009 har Polisen i Danmark möjlighet att utfärda zonförbud. Moderaterna vill att sådan lagstiftning ska införas i Sverige. Polischefen i Malmö beskriver fördelarna med zonförbud såhär: ”Att vi slipper de personer vi anser har hög risk och är våldskapabla på vissa platser. Om de är på de här platserna så kan man lagföra dem för det.” Den som agerar hotfullt och sprider otrygghet ska inte få ta över gator och torg från allmänheten. Polisen behöver nya verktyg för att förhindra detta.

Polisen ska också vara rustad för att motverka mängdbrotten. I dag drabbas många av bedrägerier via internet. Moderaterna satsar därför på att stärka polisens förmåga och kapacitet att utreda och klara upp moderna mängdbrott.

Ygeman måste i dag lämna tydliga besked om han är beredd att få på plats de åtgärder Moderaterna kräver. För att långsiktigt säkerställa att Sverige har en trygghet att lita på – som gäller alla - krävs dock en ny, handlingskraftig regering som tar problemen på allvar. Sverige behöver en ny moderatledd alliansregering.

Tomas Tobé,
Partisekreterare för Moderaterna

Beatrice Ask,
Rättspolitisk talesperson för Moderaterna