Fi: Vi vågar vara obekväma i frågan om hedersrelaterat våld

- 20/03/2017, 10:42
Lisa Palm, Kommunfullmäktigeledamot, Feministiskt initiativ i Stockholms stad
1 av 3

Lisa Palm, Kommunfullmäktigeledamot, Feministiskt initiativ i Stockholms stad

Privat/TT

Gudrun Schyman
2 av 3

Gudrun Schyman

TT

Lisa Palm, Kommunfullmäktigeledamot, Feministiskt initiativ i Stockholms stad
3 av 3

Lisa Palm, Kommunfullmäktigeledamot, Feministiskt initiativ i Stockholms stad

Privat

Lisa Palm (Fi): "Vi prioriterar frågan om hedersrelaterat våld och förtryck. Här gäller det att arbeta på flera håll samtidigt".

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Jag håller med det Armin Salimi skriver i sin artikel om att den feministiska rörelsen ska vara inkluderande. Det är en förutsättning för att rörelsen ska utvecklas och komma framåt.

Vår gemensamma utgångspunkt är det strukturella förtrycket och sexismen. Precis som Salimi skriver så har den feministiska rörelsen alltid kritiserats för att antingen fokusera på fel problem eller vara för extrem.

Det gäller att våga vara obekväm oavsett vilken fråga det gäller.

Här menar Armin Salimi att Feministiskt initiativ inte tar tag i frågan om hedersrelaterat våld och förtryck. Det är en kritik som upprepas allt för ofta och som vi tar på allvar.

Därför vill jag berätta att sedan vi kom in i politiken i Stockholm har vi sett det som vår främsta uppgift att kämpa för att alla som lever i staden ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Vårt fokus har framförallt varit unga tjejer, kvinnor och hbtq-personer.

Och vi prioriterar frågan om hedersrelaterat våld och förtryck. Här gäller det att arbeta på flera håll samtidigt. Både förebyggande och akuta insatser. Här kommer en del av allt det som vi har gjort i Stockholms stad hittills:

- För första gången har Stockholm antagit ett program mot våld i nära relationen och hedersrelaterat våld och förtyck,

- Miljonbelopp på ungas organisering i förorten i frågor och feminism, antirasism och mänskliga rättigheter för att stärka särskilt tjejers egenmakt

- Permanentat Origo som är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld.

- Det här året inleds arbetet på Stockholms skolor med särskild antivåldssatsning för att motverka machoideal och hederstänk i skolan

- Fler fritidsgårdar som riktar sig särskilt till tjejer och hbtq-ungdomar och fritidsgårdspersonal ska kompetensutvecklas för att ha kunskap hur man upptäcker och motverkar hedersrelaterat våld och förtryck

- Vi satsar på kvinnors organisering och har infört riktlinjer om att föreningsbidraget fördelas ska på jämställdhet

- Tredubblat stödet till stadens kvinno- och tjejjourer

Och vi är långt ifrån nöjda. Att nu hävda att vi inte skulle bry oss om frågan om hedersrelaterat våld och förtryck är svår, när Feministiskt initiativ i Stockholm fått igenom konkret politik som motbevisar detta.

Vid Feministiskt initiativs kongress 24-26 mars i Västerås lägger vi också fram ny politik inom området för heder. Det är ännu ett steg för att bedriva en mer offensiv politik för att ingen ska få sitt liv kringskuret på grund av våld och förtryck. Ett arbete som vi feminister måste göra tillsammans.

Lisa Palm,
Kommunfullmäktigeledamot för Feministiskt initiativ i Stockholms stad