Stockholm

Moderat: Gör Sverige mindre attraktivt för flyktingar

1 av 3
. Foto: Jonna Thomasson/TT
2 av 3
. Foto: TT
3 av 3
. Foto: Jonna Thomasson

Sedat Dogru (M): "Så länge vi har en mottagning som ter sig fördelaktig kommer människor att välja Sverige istället för något annat land".


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Svensk asyl- och flyktingpolitik har kommit till vägs ände. Tvärvändningen i november 2015 var nödvändig, även om det från vissa håll fortfarande låter som att den bara är tillfällig.

Konsekvenserna av det stora inflödet människor påverkar oss fortfarande. Från akut brist på mottagningsplatser, vidare till flyktingboenden medan asylansökan prövas, till att nu alltmer handla om ”vanliga” problem som bostäder, sjukvård, skolplatser med mera.

Någon snabb ljusning finns inte heller. Även utan asylinvandring innebär redan beviljade uppehållstillstånd och familjeåterföreningar att vårt samhälle behöver göra stora insatser för att kunna ta hand om alla människor som flyttar hit. Utan språket eller kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden blir det en ekonomisk börda.

Med omedelbar tillgång till bidragssystemen, en rätt till kvalificerad sjukvård, tandvård och utbildning samt inte minst rätten att ta hit sina familjemedlemmar, som i sin tur fick samma förmåner upplevdes Sverige oerhört attraktivt.

Att den här generösa svenska politiken också trängde undan resurser som hade kunnat skickas till FN:s flyktingläger är en moralisk-filosofisk fråga som vi inte behöver diskutera vidare här.

Vi kan konstatera att den tidigare politiken inte fungerade. Ett litet land som Sverige kan inte låta alla komma hit och bruka våra resurser. Vi ska givetvis vara ett humanitärt land och hjälpa människor, men det är omöjligt att hjälpa alla – det stjälper mer än det hjälper.

Lösningen framåt fordrar ett rejält omtag. Vi behöver dels analysera hur det kunde gå så snett och dels vara öppen med vilka förändringar som krävs.

Det som är akut att få till är asylmottagningen. Turkiet kan säga upp flyktingavtalet med EU vilken dag som helst med hänvisning till att visumfriheten inte uppfyllts eller bara för att hota, som mot Holland och Tyskland nyligen. Då kan vi framåt sommaren förvänta oss allt större flyktingströmningar till EU. Det måste vi ha en beredskap för.

Eftersom asylmottagningen redan idag är under hårt tryck har handläggningstiderna blivit orimligt långa, vilket SR rapporterade om nyligen.

Vårt mottagningssystem fungerar inte bra. Asylprocessen har blivit ett lotteri, där pinnjakt sänker kvaliteten.

Vi måste minska attraktiviteten för Sverige. Så länge vi har en mottagning som ter sig fördelaktig kommer människor att välja oss istället för något annat land.

”Det är en mänsklig rättighet att få sin asyl prövad, Sverige har skrivit på konventioner…” säger då den som menar att nuvarande modell inte går att förändra. Invändningen är korrekt, men visar på en oförmåga att tänka, som det heter, utanför boxen.

Den enklaste och rimligaste lösningen är att ta hjälp från närområdet, förslagsvis från Afghanistan. Genom ett mellanstatligt avtal skulle en person som söker asyl i Sverige omedelbart sättas på flyget till Afghanistan, dit processen alltså outsourcas.

Där på plats genomförs kontroller och asylansökan prövas enligt de regler som Sverige satt upp. För detta får Afghanistan ersättning motsvarande kostnaden som denna hantering skulle ha i Sverige.

Detta skulle vara en win-win för både Sverige och Afghanistan. Sverige får hjälp med att hantera ansökningarna och vi blir samtidigt ett mindre attraktivt land för de som inte har asylskäl. Afghanistan får en ekonomisk intäkt och kvalificerade jobb som behöver utföras, vilket gynnar deras arbetsmarknad.

Svensk flyktingpolitik behöver förändras. Det fungerar inte med ett regelverk som byggdes upp på 1950-talet då världen såg helt annorlunda ut än idag. Genom ett ömsesidigt avtal med Afghanistan kan vi lösa den för vårt samhälle så akuta flyktingfrågan på ett både modernt och humanitärt sätt.

Sedat Dogru,
Kommunpolitiker för Moderaterna i Haninge

Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.