Lördag 8 Maj
Stockholm

SVT:s diskriminering under terrorattacken var livsfarlig för oss

1 av 3
2 av 3
3 av 3

Mathilde Strante Worseck: "Vem vet var och när nästa kris händer, kommer vi döva och hörselskadade då få information?"

Kommentera (14)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Förra fredagen klockan 14:53 hände det som satte nationen i skräck. Hade Sverige blivit attackerat? Folk satte då på tv:n för att följa händelseförloppet men det fanns en grupp människor som inte kunde få någon information alls. Det var de döva och dövblinda.

SVT är den enda kanalen som har nyhetssändning på teckenspråk. Men de sände inte förrän fyra timmar senare, och då endast på deras hemsida, dock tolkade de inte allt. Så pass att teckenspråkstolken Charlotta Domegård ställde upp ideellt och sände live på sociala medier.

Men det var många som inte visste om detta. SVT skriver att de inte kan garantera teckenspråkstolkning vid akuta nyhetslägen, även om de har som policy att deras sändningar inkluderar alla människor.

Det innebär att detta inte längre är bara en tillgänglighetsfråga utan en säkerhetsfråga. SVT svarar med att de ska se över detta och även att textning ska prioriteras, textning som sen tidigare känt är bristfällig. Men vi frågar efter något mer konkret, vilka förändringar kommer de göra för att det inte ska ske igen?

På söndagen anordnades en kärleksmanifestation i Stockholm. 50 000 människor var på plats, även jag, och många följde detta hemifrån. Arrangören Damon Rasti hade inkluderat en teckenspråkstolk, som fick stå precis intill artisterna och talare.

Med all rätta! På så sätt skulle över 10 000 döva i Sverige få del av manifestationen hemifrån. Många döva fick nys om det och satte då på tv:n. Men SVT meddelar tolken att det inte ingår i deras uppdrag att filma henne och väljer att stå på scenen mellan tolk och artist, vända ryggen mot tolken och endast filma halva manifestationen.

Tolken syns inte alls under hela sändningen. SVT har inte bara avvikit från att ge en korrekt och allsidig nyhetsförmedling.

SVT har dessutom gjort en medveten handling där döva diskrimineras, en diskriminering där döva återigen hamnar i marginalen. Diskrimineringen kallas för audism.

SVT säger att resurserna inte fanns, men nu hade en teckenspråkstolk ställt upp ideellt. Hur svårt är det att backa kameran en halvmeter? Ingen teckenspråkstolk sågs heller på polisens presskonferens, kungens tal eller vid Stefan Löfvens tal.

MSB svarar att de inte ansvarar för detta utan hänvisar till arrangörerna, innebär det då att det är myndigheternas ansvar? Detta är ett glapp som måste ifrågasättas. Ett ansvar man inte kan skylla ifrån sig, alla bör och ska ta sitt ansvar vid största möjliga mån så att alla människor i samhället ska ha rätt till information.

Speciellt vid krissituationer. Om det varken är public service eller MSBs ansvar, vems ansvar är det då? Vem vet var och när nästa kris händer, kommer vi döva och hörselskadade då få information?

Det handlar inte om tillgänglighet, det handlar om att rädda liv.

Mathilde Strante Worseck,
Hörselskadad

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (14)
Kopiera länk
Dela