Moderaterna: Sveriges farligaste klyfta finns på arbetsmarknaden

- 01/05/2017, 12:52
1 av 3

NTB scanpix/TT

2 av 3

NTB scanpix

3 av 3

TT NYHETSBYRÅN

Tomas Tobé (M): "Sverige behöver en regering som fokuserar på jobben i konkret politik och inte enbart i högtidstal och demonstrationer."

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I dag på första maj finns många orättvisor att uppmärksamma på svensk arbetsmarknad. Till exempel ett omfattande utanförskap, bristande integration och att det kan löna sig mer att leva på bidrag än att arbeta. Stefan Löfven firar dock första maj utan att erkänna dessa problem och hans regering saknar helt en politik för att lösa dem.

Sveriges farligaste klyfta finns i dag på arbetsmarknaden, mellan inrikes och utrikes födda. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan dessa grupper motsvarar över 100 000 personer. I 130 områden runt om i landet går fler än hälften av de vuxna inte till jobbet en vanlig dag.

Sammantaget får närmare en miljon människor bidrag i stället för att arbeta. Till stor del beror detta på en integration som varken gett möjligheter eller ställt tillräckliga krav. Det senare visar sig inte minst i en utbyggd bidragspolitik som kan göra att en familjs inkomst minskar när någon får ett arbete. Det är fullständigt orimligt.

För att bryta utanförskapet och förbättra integrationen är det också centralt att fler jobb kan växa fram i Sverige och att vi gör det vi kan för att företag inte ska behöva flytta härifrån.

Stefan Löfven och Socialdemokraterna har under lång tid underskattat de här utmaningarna på arbetsmarknaden. I regeringens vårbudget som presenterades nyligen fanns knappt några satsningar alls på integration.

Socialdemokraterna är inte heller ett parti som ser värdet av alla som jobbar och gör rätt för sig. De gör det mindre lönsamt att arbeta för över en miljon vanliga löntagare och regeringen straffar ut jobb och jobbskapande genom skattehöjningar på 40 miljarder kronor, som inom några år kan vara uppe i 64 miljarder kronor.

Nostalgi och tillbakablickande löser inte problemen på dagens arbetsmarknad. Och med en så jobbfientlig politik kan Socialdemokraterna inte kalla sig för arbetarparti.

Ett arbetarparti för vår tid ser i stället till att fler kan lämna utanförskap för egen försörjning, att fler enkla jobb kan skapas så att fler kan få dem och prioriterar att det alltid ska löna sig att arbeta. Det är också därför det är Moderaterna som är Sveriges arbetarparti. För oss är två jobbmål vägledande:

Jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda ska bort och till att börja med halveras. Det kräver ökade krav, såsom utbildningsplikt för nyanlända vuxna som saknar grundskoleutbildning och krav på att söka arbete i hela landet för den som lever på bidrag. Fler vägar in på arbetsmarknaden behöver öppnas, till exempel genom en ny anställningsform som ger möjlighet att lära sig jobbet på jobbet. Och det måste alltid löna sig att arbeta. Därför behövs bidragstak och skattelättnader på låga inkomster.

500 000 nya jobb ska kunna skapas. Skatter och regler samt infrastrukturen och energiförsörjningen ska bidra till att jobb kan skapas i hela Sverige. Flit och företagsamhet ska uppmuntras. Svensk ekonomi ska rustas för att klara nästa kris och skapa förutsättningar för tillväxt i hela landet.

Sverige behöver en regering som fokuserar på jobben i konkret politik och inte enbart i högtidstal och demonstrationer. Därför behöver Sverige en ny alliansregering ledd av Moderaterna – Sveriges arbetarparti.

Tomas Tobé
Partisekreterare för Moderaterna