Lördag 17 Apr
Stockholm

SD: Det är dags för Sverige att göra föräldraskapet jämställt

Mikael Eskilandersson, Riksdagsledamot och talesperson i familjerätt (SD), skriver om jämställdhet i föräldraskapet.
1 av 3
Mikael Eskilandersson, Riksdagsledamot och talesperson i familjerätt (SD), skriver om jämställdhet i föräldraskapet. Foto: TT/Privat
2 av 3
Mikael Eskilandersson, Riksdagsledamot och talesperson i familjerätt (SD)
3 av 3
Mikael Eskilandersson, Riksdagsledamot och talesperson i familjerätt (SD). Foto: Privat

Mikael Eskilandersson (SD): "Det är viktigt att barnet får en naturlig rätt till båda sina föräldrar, oavsett om föräldrarna är gifta eller ej."

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Det är nu hög tid för Sverige att göra föräldraskapet jämställt och ge barnet samma rätt till båda sina föräldrar. Dagens regler kring vårdnad och föräldraskap grundar sig på gamla föreställningar om äktenskap som den självklara grunden för alla familjer.

Idag är det vanligt att många ogifta skaffar barn och faderskapet måste då fastställas genom särskild registrering och utredningar. Vi anser att dagens regelverk måste göras om då det uppstår en rad problem för såväl mamma och pappa som för kommande barn.

Idag ses barnet som främst tillhörande mamman om inte hon är gift med barnets pappa, och någon naturlig rätt till båda sina föräldrar har inte barnet. Tills faderskapet är fastställt är det i praktiken upp till mamman att avgöra hur mycket barnet ska få träffa sin pappa och hur stor del av barnets liv som pappan ska få ta del av.

Skulle någon av föräldrarna avlida innan faderskapet är fastställt kan det handla om arv för barnet som går förlorat. Det finns också en risk att barnet under en tid kan stå helt utan vårdnadshavare om mamman avlider i samband med förlossningen.

Förnekar pappan faderskapet till barnet efter födelsen utsätts mamman för en rättsprocess under en tid då mamman av naturliga skäl vill fokusera sin tid och energi på det nyfödda barnet, inte en rättsprocess.

För att lösa de problem som kan uppstå vill Sverigedemokraterna se förändrade regler kring faderskapet. Vi vill att faderskapet normalt ska fastställas innan barnet föds, så tidigt som möjligt efter att graviditeten har konstaterats, samt att föräldrarna får gemensam vårdnad direkt vid barnets födelse.

Framförallt är det viktigt att barnet får en naturlig rätt till båda sina föräldrar, oavsett om föräldrarna är gifta eller ej. Det bör vidare vara en rutinåtgärd att erbjuda hjälp med detta vid den första kontakten med mödravården.

Denna regelförändring kallar vi för ”automatisk gemensam vårdnad” och är något vi har drivit sedan vi kom in i riksdagen 2010. Hittills har övriga partier motsatt sig automatisk gemensam vårdnad och den 30:e maj ställdes justitieministern Morgan Johansson till svars i en interpellationsdebatt i riksdagen.

Förslaget är inget revolutionerande. I Norge har man infört ett mer jämställt föräldraskap genom propositionen: ”Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap)”.

I och med införandet av de nya reglerna har barn i Norge nu normalt samma rätt till båda sina föräldrar redan när de föds. Därmed har Norge nu definitivt gått före Sverige vad gäller jämställdhetsarbete och barnets rätt till båda sina föräldrar.

I Sverige har vi alltså, trots arbetet med jämlikhet i familjen, att mammans rätt kvarstår att ensam avgöra om pappan till det gemensamma barnet ska få vara en naturlig del av barnets liv från början.

De positiva effekterna för barnet sträcker sig långt och kanske genom hela barnets liv. Fadern är en viktig person och betydelsen för en närvarande fader kan inte betonas nog. Bland de människor som har hamnat snett i samhället finns ofta en gemensam nämnare i en frånvarande pappa.

Pappan är en allt för viktig person i ett barns liv för att vi i onödan ska riskera hans frånvaro. Att möjliggöra en tidigare registrering är inte heller något som förändrar säkerheten kring faderskapet.

Redan idag görs det inte några medicinska undersökningar av huruvida personen som utger sig vara pappan till barnet verkligen är den biologiska pappan. Med denna regelförändring finns således inga förlorare, bara vinnare, framförallt våra barn.

Om det är något vi alla borde kunna enas om är det om förbättringar för våra barn, deras framtid och rätten till båda sina föräldrar. Därför är denna regeländring så viktig och skulle ha positiv påverkan på många familjer idag och i framtiden.

Mikael Eskilandersson,
Riksdagsledamot och talesperson i familjerätt (SD)

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela