Karl Johansson (LUF) skriver om hur vi ska göra för att motverka bostadsbristen.
1 av 3
Karl Johansson (LUF) skriver om hur vi ska göra för att motverka bostadsbristen. - Foto: Privat/TT
2 av 3
- Foto: Henrik Holmberg/TT
Karl Johansson (LUF)
3 av 3
Karl Johansson (LUF) - Foto: Privat

Sverige är vackert – att ha någonstans att bo är ännu vackrare

Karl Johansson (LUF): "Vi kan inte bara ta hänsyn till själva landet vi bor i, utan också till folket som bor i det."


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Om skribenten

Karl Johansson är en 19-åring som jobbar i butik och är ledamot i distriktsstyrelsen för LUF Storstockholm.

Sverige är ett vackert land. Våra höga fjäll, djupa skogar och stora sjöar är unika och synnerligen Instagramvänliga. Flera år har jag exempelvis besökt det underbart vackra naturreservatet Stendörren mellan Nyköping och Trosa i Sörmland.

På sommarkvällarna är utsikten över skärgårdsmiljön magisk. Samtidigt måste det finnas utrymme att fråga sig om allt verkligen är värt att bevara. Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät från 2017 bedömer 255 av Sveriges 290 kommuner att de har en brist på bostäder.

En anledning till denna bostadsbrist är det så kallade riksintressena. Dessa beskrivs på följande sätt på Boverkets hemsida: “Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse både för bevarande och exploatering, men också för yrkesfiske och rennäringen”.

Att vissa miljöer har ett visst skydd kan vara förståeligt. Samtidigt har denna utnämning av riksintressen ökat till närmast fantastiska antal. Idag utgör absurda 55 procent av Sveriges yta av riksintressen.

Detta leder till en kraftig fördröjning av byggandet i många kommuner i Sverige, eftersom kommuner fasar för långa planeringstider och plötsliga avslut av projekt. Detta visar flera undersökningar, bland annat en undersökning som SKL gjorde 2015.

Där visade det sig att 43 kommuner hade fördröjt sitt planarbetande på grund av att de var tvungna att förhålla sig till riksintressena. Detta gällde sammanlagt 14 600 bostäder.

År 2013 visade också en studie från Riksrevisionen att i över 60 procent av Sveriges kommuner med bostadsbrist har statens hantering av riksintressen förhindrat bostadsbyggandet minst en gång de tre föregående åren.

Det är redan krångligt att bygga idag i Sverige som det är med bullerregler, strandskydd och detaljplanering. Samtidigt fortsätter länsstyrelser att lägga fram förslag på fler områden att göra till riksintressen.

Jag menar att bostadsförsörjning måste göras till ett riksintresse och att de övriga riksintressena måste utgöra en mindre andel av Sveriges yta. Vi kan inte bara ta hänsyn till själva landet vi bor i, utan också till folket som bor i det.

Karl Johansson
Bostadspolitisk talesperson, LUF Storstockholm

/
Luf
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.