Söndag 18 Apr
Stockholm

Casper, 15: Skolan ska inte handla om att rabbla hokus pokus

Casper Eriksson tycker att skolan bär ett ansvar för hur eleverna formas.
1 av 3
Casper Eriksson tycker att skolan bär ett ansvar för hur eleverna formas. Foto: Privat/TT
2 av 3
Casper Eriksson
3 av 3
Casper Eriksson. Foto: Privat

Casper Eriksson (MUF): "En skola med uppdrag att endast lära ut bidrar till understimulerade och pressade elever."

Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Casper Eriksson är 15 år, kommer från Örebro och är aktiv i MUF.

Svensk grundskolas syfte har varit missförstått länge nog. Det är dags för allmänheten att acceptera och främja att kunskapsförmedling inte är dess syfte, utan ett uppdrag. 

För grundskolans syfte är att vara det enda sättet, från samhällets sida, att skaka av eleverna de orättvisor de är födda med.

Även svensk grundskolas uppdrag har varit missförstått länge nog. Allt för ofta bemöts den av moralpredikan som: “Skolan ska inte uppfostra mina barn”. 

Faktum emellertid är att grundskolan har en viktig roll även i detta. Den har nämligen inte endast en uppgift, vilket flertalet politiker, lärare och arga föräldrar ofta betonar. Att kunskapsförmedling skulle vara dess enda uppgift är fel. 

För en skola med uppdrag att endast lära ut bidrar till understimulerade och pressade elever. Där det endast handlar om att komma i tid, rabbla hokus pokus och klara av proven.

Samtidigt närmar sig sommarlovet med stormsteg. Detta innebär betygstider. Att dagens svenska skola, den svenska elevens studiemotivation och därmed också skolresultat, har gjort en tydlig resa nedåt är ingen hemlighet. 

Inget tyder heller på att denna negativa trend kommer att vända inom kort. En förändring krävs. Därför är det av högsta vikt att låta grundskolan göra sitt jobb!

Den ska nämligen inte endast verka som kunskapens högborg, utan därtill också förbereda elever inför vuxenlivet med sunda och demokratiska värderingar. Detta för att forma och förbereda Sveriges framtid att leva och respektera andra människor. 

Debatten lyder däremot ofta: "Skolan kan inte fokuseras på den faktiska undervisningen när den åtar sig andra uppgifter än endast kunskapsförmedling". Grundskolans olika uppgifter har inte som mål att konkurrerar med varandra. Tvärtom ska de gå hand i hand.

Men i detta skolväsende existerar ett överflöd av upproriska elever. Att det gång på gång uppstår situationer där dessa stör ordningen i klassrummet och lärare tvingas agera polis är inte bara fel utan helt oacceptabelt. 

För en lärares primära uppgift är trots allt kunskapsförmedling. Detta skall aldrig ifrågasättas. Enligt skolverket och läroplanen, däremot, har grundskolan fler, vilket är viktigt att komma ihåg. 

Bland annat: “Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling”. På så sätt förbereder vi barnen för vuxenlivet. Både för ett arbetsliv men också för att klara livet som ansvarsfull och deltagande samhällsmedborgare. 

Men för att möjliggöra detta, i kombination med att lärares syfte är kunskapsförmedling, krävs andra faktorer för att upprätthålla ordningen och måluppfyllelse. Fokusera därför på verkliga lösningar, inte problem. Därmed basta!

Casper Eriksson
MUF

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela