Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!
1605
reaktioner idag

Niklas Wykman (M): Dagens bostadsmarknad bidrar till utanförskap

Niklas Wykman (M): "I flera kommuner vittnas det nu om hur människor bor i baracker, många i mycket små lägenheter eller på nedgångna hotell."

Niklas Wykman (M) skriver om bostadsmarknaden.

Niklas Wykman (M)

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I förra veckan rapporterade Sveriges Radio att nyanlända i Göteborg kan placeras i sovsalar. Tidigare har DN rapporterat att 18 000 tillfälliga bostadskontrakt för nyanlända i Stockholm går ut under de närmsta fem åren.

I Malmö bor 1,4 procent av befolkningen i tillfälliga boenden så som hotell, vandrarhem och härbärgen, enligt Sydsvenskan. En överreglerad bostadsmarknad i kombination med stor flyktinginvandring riskerar skapa klyftor vi inte upplevt på snart hundra år.

God standard och hög tillgänglighet på bostadsmarknaden ärcentralt för ett fungerande samhälle. Vi talar ofta om arbetetsbetydelse och vikten av en tydlig arbetslinje. Mindre ofta talar viom bostadens betydelse och vikten av en tydlig linje ibostadspolitiken. 

I hemmet möter vi dem som står oss närmast,lagar mat och läser läxor. I bostaden bygger vi gemenskap ochtrygghet. Bostaden är även central för ekonomin. En ineffektivbostadsmarknad försvårar flytten till jobb, företags möjlighetatt rekrytera och höjer trösklarna in på arbetsmarknaden.

I mars 2015, innan den stora flyktingvågen, rapporterade Boverketatt det skulle krävas 77 000 bostäder under 2015 - 2016 för attklara mottagandet av nyanlända. I flera kommuner vittnas det nu omhur människor bor i baracker, många i mycket små lägenheter ellerpå nedgångna hotell.

Det finns en paradox på bostadsmarknaden. Samtidigt som byggandet ärpå historiskt höga nivåer har de som behöver bostad, till exempelunga och nyanlända, inte råd att bo i nyproduktionen ochflyttkedjorna bromsas av skatter och finansiella regleringar. 

Enannan del av verkligheten är att lärare, sjuksköterskor ochsmåföretagare har svårt att flytta till jobb på grund av det lågautbudet av lediga bostäder.

Hög skuldsättning hos hushållen och hög värdering av bostäderriskerar att utlösa kriser eller förstärka framtidalågkonjunkturer. Riksgälden, Finansinspektionen och flera bankervarnar för att vi bygger för mycket och för dyrt. 

Länsstyrelsen iÖstergötland har varnat för att nyproducerade bostäder är såpass dyra att få har möjlighet att bo där. Det går helt enkeltinte att bygga bort bostadsproblematiken för dem som är värstdrabbade. 

Det behövs istället reformer som säkrar en jämninvesteringstakt, fungerande flyttkedjor och ett effektivarenyttjande av det befintliga beståndet. Åtminstone fyra åtgärderbehöver vidtas snarast:

  • Säkra tryggheten för hyresgäster. Hyresgästers hyresutveckling, besittningsskydd och övriga villkor ska fortsätta gälla. I nyproduktion och för nya kontrakt ska hyresvärd och hyresgäst komma överens om villkoren. Lagstiftningen ska även fortsättningsvis tillgodose att kontrakten är förutsägbara och hyresgästens trygghet tillvaratas. Detta ökar tillgången på bostäder och ger bättre ekonomi för såväl hyresgäster som hyresvärdar över tid. OECD med flera har dessutom visat hur dagens reglerade system har en omvänd fördelningsprofil.

  • Inför byggplaner. Det svenska systemet med översikts- och detaljplan driver upp priset för att bygga, minskar tillgången på mark och tar lång tid. Den tyska modellen med friare byggnation i redan bebyggda områden har visat sig framgångsrik. Sådana byggplaner bör därför ersätta dagens system. Överlag finns mycket att lära av Tyskland som haft en jämn investeringstakt i bostäder och undvikit kriser under en längre tid.

  • Mångfaldsstrategi. Det ställs höga krav för att få bygga i Sverige. Färre regleringar och en större mångfald skapar större rörlighet i bostadsbeståndet. För att uppnå önskad effekt bör regleringsbördan halveras. Denna reform kan bland annat inkludera strandskydd, standardkrav, överklagandemöjligheter, bygglovskrav etcetera. Statliga institutioner som Länsstyrelser och Boverket bör få i uppdrag att främja bostadsproduktion.

  • Förändrade bo- och flyttskatter. Genom att göra det billigare att flytta ökar drivkrafterna att hitta ett mer ändamålsenligt boende. Personer ska beredas möjlighet att flytta från stora bostäder utan rädsla för de ekonomiska konsekvenserna. Genom att skjuta upp skattekraven till den dagen man lämnar den ägda bostadsmarknaden permanent skapas en större rörlighet i bostadsbeståndet.

Bostadsmarknaden ska hanteras med försiktighet. Risken för bubblorsom utlöser kriser är påtaglig. Oron för hög värdering och högskuldsättning är befogad. 

Därför behöver reformernaeffektivisera marknaden, med avregleringar och ökat utbud. Det finnsskäl att parallellt ställa om skattesystemet så att det gynnar högamortering framför hög skuldsättning och ger drivkrafter förkommuner att bygga.

Dagens tillfälliga bostäder riskerar bli kvar under lång tid ochskapa parallella samhällen, med långvarigt utanförskap som följd. 

Moderaterna har presenterat mål om 500 000 fler jobb ochhalverad jobbklyfta mellan inrikes- och utrikes födda. För attklara det behöver bostadsmarknaden underlätta för människor attkomma in i samhället och ge möjlighet att flytta dit jobben finns.

Niklas Wykman (M)
Riksdagsledamot

Håller du med?

Mer:

Niklas Wykman (M): Sverige behöver seriös politik – nu reformerar vi Moderaterna