Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Niklas Wykman (M): Dagens bostadsmarknad bidrar till utanförskap

Niklas Wykman (M): "I flera kommuner vittnas det nu om hur människor bor i baracker, många i mycket små lägenheter eller på nedgångna hotell."

Niklas Wykman (M) skriver om bostadsmarknaden.

Niklas Wykman (M)

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I förra veckan rapporterade Sveriges Radio att nyanlända i Göteborg kan placeras i sovsalar. Tidigare har DN rapporterat att 18 000 tillfälliga bostadskontrakt för nyanlända i Stockholm går ut under de närmsta fem åren.

I Malmö bor 1,4 procent av befolkningen i tillfälliga boenden så som hotell, vandrarhem och härbärgen, enligt Sydsvenskan. En överreglerad bostadsmarknad i kombination med stor flyktinginvandring riskerar skapa klyftor vi inte upplevt på snart hundra år.

God standard och hög tillgänglighet på bostadsmarknaden är centralt för ett fungerande samhälle. Vi talar ofta om arbetets betydelse och vikten av en tydlig arbetslinje. Mindre ofta talar vi om bostadens betydelse och vikten av en tydlig linje i bostadspolitiken. 

I hemmet möter vi dem som står oss närmast, lagar mat och läser läxor. I bostaden bygger vi gemenskap och trygghet. Bostaden är även central för ekonomin. En ineffektiv bostadsmarknad försvårar flytten till jobb, företags möjlighet att rekrytera och höjer trösklarna in på arbetsmarknaden.

I mars 2015, innan den stora flyktingvågen, rapporterade Boverket att det skulle krävas 77 000 bostäder under 2015 - 2016 för att klara mottagandet av nyanlända. I flera kommuner vittnas det nu om hur människor bor i baracker, många i mycket små lägenheter eller på nedgångna hotell.

Det finns en paradox på bostadsmarknaden. Samtidigt som byggandet är på historiskt höga nivåer har de som behöver bostad, till exempel unga och nyanlända, inte råd att bo i nyproduktionen och flyttkedjorna bromsas av skatter och finansiella regleringar. 

En annan del av verkligheten är att lärare, sjuksköterskor och småföretagare har svårt att flytta till jobb på grund av det låga utbudet av lediga bostäder.

Hög skuldsättning hos hushållen och hög värdering av bostäder riskerar att utlösa kriser eller förstärka framtida lågkonjunkturer. Riksgälden, Finansinspektionen och flera banker varnar för att vi bygger för mycket och för dyrt. 

Länsstyrelsen i Östergötland har varnat för att nyproducerade bostäder är så pass dyra att få har möjlighet att bo där. Det går helt enkelt inte att bygga bort bostadsproblematiken för dem som är värst drabbade. 

Det behövs istället reformer som säkrar en jämn investeringstakt, fungerande flyttkedjor och ett effektivare nyttjande av det befintliga beståndet. Åtminstone fyra åtgärder behöver vidtas snarast:

  • Säkra tryggheten för hyresgäster. Hyresgästers hyresutveckling, besittningsskydd och övriga villkor ska fortsätta gälla. I nyproduktion och för nya kontrakt ska hyresvärd och hyresgäst komma överens om villkoren. Lagstiftningen ska även fortsättningsvis tillgodose att kontrakten är förutsägbara och hyresgästens trygghet tillvaratas. Detta ökar tillgången på bostäder och ger bättre ekonomi för såväl hyresgäster som hyresvärdar över tid. OECD med flera har dessutom visat hur dagens reglerade system har en omvänd fördelningsprofil.

  • Inför byggplaner. Det svenska systemet med översikts- och detaljplan driver upp priset för att bygga, minskar tillgången på mark och tar lång tid. Den tyska modellen med friare byggnation i redan bebyggda områden har visat sig framgångsrik. Sådana byggplaner bör därför ersätta dagens system. Överlag finns mycket att lära av Tyskland som haft en jämn investeringstakt i bostäder och undvikit kriser under en längre tid.

  • Mångfaldsstrategi. Det ställs höga krav för att få bygga i Sverige. Färre regleringar och en större mångfald skapar större rörlighet i bostadsbeståndet. För att uppnå önskad effekt bör regleringsbördan halveras. Denna reform kan bland annat inkludera strandskydd, standardkrav, överklagandemöjligheter, bygglovskrav etcetera. Statliga institutioner som Länsstyrelser och Boverket bör få i uppdrag att främja bostadsproduktion.

  • Förändrade bo- och flyttskatter. Genom att göra det billigare att flytta ökar drivkrafterna att hitta ett mer ändamålsenligt boende. Personer ska beredas möjlighet att flytta från stora bostäder utan rädsla för de ekonomiska konsekvenserna. Genom att skjuta upp skattekraven till den dagen man lämnar den ägda bostadsmarknaden permanent skapas en större rörlighet i bostadsbeståndet.

Bostadsmarknaden ska hanteras med försiktighet. Risken för bubblor som utlöser kriser är påtaglig. Oron för hög värdering och hög skuldsättning är befogad. 

Därför behöver reformerna effektivisera marknaden, med avregleringar och ökat utbud. Det finns skäl att parallellt ställa om skattesystemet så att det gynnar hög amortering framför hög skuldsättning och ger drivkrafter för kommuner att bygga.

Dagens tillfälliga bostäder riskerar bli kvar under lång tid och skapa parallella samhällen, med långvarigt utanförskap som följd. 

Moderaterna har presenterat mål om 500 000 fler jobb och halverad jobbklyfta mellan inrikes- och utrikes födda. För att klara det behöver bostadsmarknaden underlätta för människor att komma in i samhället och ge möjlighet att flytta dit jobben finns.

Niklas Wykman (M)
Riksdagsledamot

Håller du med?

Mer:

Niklas Wykman (M): Sverige behöver seriös politik – nu reformerar vi Moderaterna