Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Vårdbehovet ska styra – inte plånbok, region eller politiker

- 24/07/2017, 10:44
Tor Nilsson​ anser att en demokrati ska innebära att varje enskild individ ska kunna fatta beslut om exempelvis val av vård.
1 av 3

Tor Nilsson​ anser att en demokrati ska innebära att varje enskild individ ska kunna fatta beslut om exempelvis val av vård.

Privat/TT

2 av 3

TT NYHETSBYRÅN

Tor Nilsson​
3 av 3

Tor Nilsson​

Privat

Tor Nilsson​: "Min kropp är min borg och den ska politiker så mycket som möjligt hålla sig borta från".

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Ibland undrar manvad demokrati är? Jag gör det i alla fall. Vi måste ständigtställa oss denna fråga för att kunnautveckla demokratin på bästa sätt. 

Några anser att demokratihandlar om majoritetsstyre.Beslut som tas i till exempel parlament ska bygga på majoritetens vilja, och det är väl helt rätt. Fråganär då ifall detta ska gälla allt? 

Är det odemokratiskt ifall detfinns situationer när majoriteten inte får sin vilja igenom? Kan majoritetsbeslut kränka den enskildesintegritet? Är i så fall beslutetdemokratiskt även om majoriteten fattat det?

Demokrati är såmycket mer än bara majoritetsbeslut. Demokrati innebär även attjag som enskild individ ska kunnafatta beslut som passar min vardag bäst. 

Det kan gälla vård, skolaoch omsorg, eller annat. Politikernaska skapa förutsättningar som gör att varje individ utifrånsina förutsättningar kan skapa ett drägligtliv.

Förra regeringeninförde ett sådant system när det gäller vårdvalet. Dennuvarande regeringen, inklusive vänstern, anser att detta system inte är bra då det fråntar makt just frånlandstingen. Vårdvalet ska fåvara kvar ifall det enskilda landstinget anser att det är bra,enligt denna regering. 

Som väl är gördet parlamentariska läget att regeringen inte kan inskränka på denenskildes rätt att själv välja. Defår inte majoritet för sin sak och majoriteten har därmed fattatett demokratiskt beslut.

För mig handlardemokrati om mer än ett majoritetsbeslut i ett parlament. Det handlarockså om att den enskilde själv skakunna avgöra vad som är bäst för sin hälsa och vardag. Denenskilde ska vara så långt som möjligtdelaktig i de insatser som sjukvården i Sverige kan erbjuda. 

Vilketäven innebär att den metod som jagkänner mig tryggast med ska väljas. I Sverige har vi inte en jämställd och rättvis sjukvård idag dåvi har fristående landsting. Där sitter politiker som genommajoritetsbeslut kan bestämma vilkametoder som ska användas.

När det gällercancersjukvården i Sverige så är den orättvis då du får olikabehandling för samma typ av cancer beroendepå var du bor. 

Den förra regeringens beslut om LOV gjorde att enkvinna själv kunde ta sig tillStockholm från Göteborg och hon fick den metod som passade hennebäst. 

Ifall den nuvaranderegeringens förslag gått igenom hade landstinget kunnat försvårahennes beslut om val av metod. Med andra ordinskränker man hennes demokratiska rätt att så långt som möjligtpåverka vårdform. Majoritetsbeslut i parlament kan därför riskera att inskränka vårdemokrati. 

Min kropp är min borg och den skapolitiker så mycket som möjligt hålla sig borta från. Det handlarom de mänskliga fri- ochrättigheterna, och inskränks dessa kränks den personligaintegriteten.

För att få en rättvisare och mer demokratisk vård anser jag att landstingen ärett hinder för att se till den enskildes viljaoch ska därför skrotas. Jag anser att vårdbehovet ska styra ochinte plånbok, region ellerlandstingspolitiker. 

Vi ska ha en offentligt styrd socialförsäkringsom ser till den enskildes bästa och utnyttjarsamtliga sjukhus i Sverige och EU för att snabbt och effektivt se tillatt den enskilde får den metod sompassar just den människan bäst.

Tor Nilsson