Torsdag 9 Dec
Stockholm

Svenska kyrkan: Isaac Bachman kan inte acceptera kritik mot Israel

Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan, svarar på Israels ambassadör Isaac Bachmans kritik.
1 av 3
Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan, svarar på Israels ambassadör Isaac Bachmans kritik. Foto: Magnus Aronson/Nyheter24
Isaac Bachman skrev under förra veckan en debattartikel riktad mot Svenska kyrkan.
2 av 3
Isaac Bachman skrev under förra veckan en debattartikel riktad mot Svenska kyrkan. Foto: Nyheter24
Erik Lysén
3 av 3
Erik Lysén. Foto: Svenska kyrkan äger fri nyttjanderätt / Magnus Aronson /Ikon

Erik Lysén (Svenska kyrkan): "Ambassadör Isaac Bachman har fel när han påstår att Svenska kyrkans ledning står för en BDS-agenda."

Kommentera (28)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Ambassadör Bachman fortsätter i Nyheter24 att svinga vilt mot Svenska kyrkans folkrättsliga hållning i Israel-Palestina konflikten. 

I strid med folkrätten, och i motsats till en majoritet av det internationella samfundet, menar han att det inte är korrekt att tala om "ockuperat palestinskt område". 

Att lägga all skuld på den framväxande BDS-rörelsen, eller på de kristna ledare och aktivister som ligger bakom Kairosdokumentet, skymmer sikten för det faktum att Isaac Bachman som representant för staten Israel helt enkelt inte accepterar någon kritik av Israels nuvarande politik.  

Bachman anklagar Svenska kyrkans ledning för en ensidig hållning. Samtidigt står det helt klart att palestiniers perspektiv eller synsätt lyser med sin frånvaro, hos honom och andra debattörer som ivrigt sprider Bachmans artiklar på sociala medier. 

Svenska kyrkans officiella position, såsom den uttryckts av kyrkostyrelsen, är att Israels ockupation är olaglig enligt folkrätten och utgör kärnan i dagens konflikt och är ett hinder för fred. 

Det har världssamfundet slagit fast, i FN-resolutioner och folkrättsliga principer. Att vi inte delar den historieskrivning och de perspektiv som ambassadör Bachman företräder är inte det samma som att förkasta israeliska perspektiv. 

Vi är mycket tacksamma för våra israeliska samarbetspartners och över våra återkommande dialoger med israeliska MR-organisationer, som till exempel Rabbis for Human Rights och B'Tselem. 

Svenska kyrkan har sedan mycket länge relationer med både kyrkor och organisationer i både Israel och Palestina. Vi stödjer och slår följe med grupper i Israel och Palestina som arbetar för fred och försoning och respekt för folkrätten, inte minst genom interreligiös dialog. 

Svenska kyrkan har i många år förordat att konflikten bara kan lösas på folkrättslig grund, där både israelers och palestiniers legitima krav på säkerhet och medborgarskap i egen stat respekteras. 

Att argumentera folkrättsligt innebär att återgå till de gränser som rådde före sexdagarskriget i juni 1967, och vars dragning får slutförhandlas mellan båda parter, vid sidan av andra knäckfrågor som Jerusalems status, flyktingars återvändande och förvaltningen av de heliga platserna i Jerusalem. 

Svenska kyrkan följer världssamfundets uppmaning att skilja mellan den internationellt erkända staten Israel och bosättningarna på ockuperad mark. 

Att skilja mellan Israel och bosättningarna är ett försöka att rädda tvåstatslösningen och är en metod för att omsätta folkrätten i praktiken. Det är en väg som stöds av EU, USA (åtminstone innan Trumps tillträde) och en stor majoritet av FN:s medlemsstater. 

I december 2016 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2334 som, förutom att fördöma all bosättningsaktivitet, just uppmanar medlemsstaterna att i alla förehavanden, till exempel handel, skilja mellan Israel och bosättningarna. 

Svenska kyrkan stödjer just denna differentieringspolicy. Differentiering är grundat i internationell rätt och riktar enbart in sig på de olagliga bosättningarna. BDS syftar till att med ickevåld isolera det internationellt erkända Israel diplomatiskt, ekonomiskt och kulturellt, för att få till stånd en förändring och ett slut på ockupationen. 

Det är inte Svenska kyrkans officiella position. Ambassadör Isaac Bachman har fel när han påstår att Svenska kyrkans ledning står för en BDS-agenda. 

Däremot är det sant att det bland de 6,1 miljoner medlemmarna finns de som anser att Svenska kyrkans officiella position är för tam och vill gå längre, liksom det finns andra som tycker att positionen går för långt.  

I demokratisk ordning har den här positionen alltså antagits av förtroendevalda i kyrkan, i internationella rådet och i kyrkostyrelsen. Viktigast framöver är att under hösten skapa ett forum för fortsatt dialog om konflikten, de olika uppfattningarna och medlen för att nå fram till en genuin fredsprocess. 

Det är en dialog som Svenska kyrkans nationella kansli vill främja även i Sverige med officiella israeliska och palestinska företrädare. Vi måste kunna föra ett sakligt samtal, även om uppfattningarna skiljer sig åt i många av konfliktens kärnfrågor.

Erik Lysén,
internationell chef för Svenska kyrkan

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (28)
Kopiera länk
Dela