Att sparka boll är ingenting mot att rida – det är en riktig sport

- 06/09/2017, 19:40
Kristine Fransson tycker att ridning i allra högsta grad bör ses som en riktig sport.
1 av 3

Kristine Fransson tycker att ridning i allra högsta grad bör ses som en riktig sport.

Kristina Danielsson/Pixabay

2 av 3

Pixabay

Kristine Fransson.
3 av 3

Kristine Fransson.

Kristina Danielsson

Kristine Fransson: "En ryttare ligger inte och vrider sig, ömkar sig och hoppas att någon blåser av matchen."

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Tyvärr såförföljs ridsporten utav fördomar, som tyvärr många gångerkommer ifrån utövare i andra sporter eller anhängare till sporter. Det kan vara "ridning är inte idrott".

Hästen är enstor kraftfull varelse som kräver ett jätteansvar utav sin ägare,den kräver stora mängder foder och vatten, som bärs och släpasutav sin ägare i ur och skur. Det spelar ingen roll om det ärnyårsdagens morgon eller om det blåser full storm. 

Förutom attfoder och vatten ska kånkas vareviga dag så ska gödseln mockas ut,stängsel ska spettas, och så vidare. Redan här förstår man att hästar ochridsport kräver mycket mer utav sin utövare än till exempel bollsport, förbollen kan du skita i om du är trött. Då har jag fortfarande intenämnt någonting om själva ridningen.

För att hästenska lämpa sig till ridning så måste den förberedas och tränas.En tävlingshäst är en superatlet och kräver konditions- ochstyrketräning, precis som vilken elitidrottare som helst, något somär upp till ryttaren att ansvara för, varje dag!

Att hantera enflera hundra kilo tung varelse kräver ledarskap och förmåga attkommunicera med hästen, annars kan hästen bli livsfarlig ocholyckan är inte långt borta om man har otur. 

Hästar är ettflyktdjur. Det betyder att de har lätt till flykt om de blir skrämdaför något eller kanske tappar tilliten till sin ryttare/kusk. Detta är något som sätter ledarskapet på prov. 

Alla ryttareramlar av hästen nån gång, men de borstar av sig gruset ochfortsätter, med en häst måste man avsluta när det går bra föratt inte befästa en dålig erfarenhet hos hästen. Ryttaren liggeralltså INTE och vrider sig och ömkar sig och hoppas att nån blåserav matchen!

"Är det verkligenjobbigt att rida? Det ser ju så enkelt ut, man åker ju bara med", hörman ibland. Sitt upp och avgör själv! 

Ridning handlar om totalkontroll över sin egna kropp, och fokus, det vill säga varenda muskel, helamotoriken från topp till tå, superbalans, finkänslighet, känslaoch beräknande, för att med hjälp av dessa medel flytta en flerahundra kilo tung häst så den dansar över en dressyrbana, hopparhöga hinder eller galopperar längs en skogsväg. 

Funkar det inte så ramlar du av. Då reser du dig upp, sitter upp på hästen och fortsätter istället för att ligga kvar och låtsasgråta. Det är riktig sport det!

Kristine Fransson