Soheila Fors: Nej – fler moskéer är inte vägen till integration

- 26/09/2017, 14:02 -
Soheila Fors anser inte att moskéer är rätt verktyg för integration.
1 av 3

Soheila Fors anser inte att moskéer är rätt verktyg för integration.

Privat/TT

2 av 3

PONTUS LUNDAHL / TT

Soheila Fors.
3 av 3

Soheila Fors.

Privat

Soheila Fors: "Om moskén skulle vara ett verktyg för integration så skulle väl ingen parallell samhällsstruktur vuxit upp?"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Jag läste enledare i Nerikes Allehanda efter nattens moskébrand betitlad "Sverige behöver fler moskéer, inte färre". Ledarskribenten argumenterar att moskéer är viktiga förintegrationen

"Om vi gillar integration, alltså att människorkommer in i samhället. Ja, då behöver Sverige moskéer. Storamoskéer som är öppna mot omvärlden".

Jag tror inte attskribenten förstår moskéernas roll och moskéernas inställningtill det svenska samhället, eller så är det bara uttryck för ettönsketänkande. Motsättningen ligger i citatets sista mening omöppenhet mot omvärlden. 

Många moskéer i allmänhet och Örebrosmoské i synnerhet är inte viktiga för integrationen. De blir oftaaktiva verktyg för segregationen, för avskiljandet ochavståndstagandet från den svenska kulturen och det svenskasamhället. 

Att moskén i Vivalla producerat ett tjugotalIS-terrorister som kämpat för kalifatet är ingen ytterlighet utantoppen på ett isberg av fundamentalistisk kultur. Attsunnikulturen i Vivalla är intolerant visar sig dels i kristna sominte vågar sätta upp julpynt, som flyttar från förorten och ishiamuslimer som döljer sin tro. 

Om moskén skulle vara ett verktyg för integration så vore välockså kristna och shiamuslimer välkomna? Om moskén skulle vara ettverktyg för integration så skulle väl ingen parallellsamhällsstruktur vuxit upp? 

Så lyssna inte godtroget på vad mansäger utan titta på fötterna! Fötterna ljuger aldrig. Det manverkligen gör visar vad man verkligen tror.

Jag missunnaringen människa att be till sin gud och jag vill inte se flermoskébränder. Jag känner dessutom många troende muslimer somlever i stor fromhet men som låter andra leva som de vill. 

Dessamänniskor är välkomna till landet och gör redan idag värdefullainsatser. Problemet kommer när det runt moskén skapas enförtryckande kultur som inte tillåter mångfald.

När skribentenefterlyser stora moskéer som är öppna mot omvärlden såefterlyser han något som sunni och shia prövat på och tagitavstånd ifrån. Hans dröm är det islam som dominerade för engeneration sedan men som tron lämnat. 

Han efterlyser den värld somjag föddes i där judar, shia, sunni och ortodoxa levde tillsammanssom goda grannar. Idag är det inte så. 

Den började dö med denislamiska revolutionen i mitt hemland, den dog i de etniskarensningarna på Balkan och utrotades definitivt i kalifatet. 

Idagdominerar radikal islam på nätet och wahabister finansierar moskéeri Sverige under förutsättning att de får sprida radikal islam.

Både vi ochislam behöver moskéer som är öppna mot omvärlden men det kommeratt kräva en omvärdering av vad som är trons kärna som inte kankomma utifrån oss utan som måste komma inifrån rörelsen, ifallden vill bli mer än en död hand lagd över livet.

Soheila Fors