Söndag 18 Apr
Stockholm

SD: "17 000 studenter kan tvingas tälta – det är skandal"

Stefan Jakobsson, Roger Hedlund, Robert Stenkvist
1 av 2
Sverigedemokraterna anser att bostadsbristen bland landets studenter, urholkar Sveriges konkurrenskraft. Foto: TT
Stefan Jakobsson, Roger Hedlund, Robert Stenkvist
2 av 2
Sverigedemokraterna anser att bostadsbristen bland landets studenter, urholkar Sveriges konkurrenskraft. Foto: Privat/Privat/Privat

Sverigedemokraterna: "Enligt Boverket saknas studentbostäder i hälften av landets högskolekommuner. Detta är ett allvarligt problem som på sikt urholkar Sveriges konkurrenskraft."

Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Sedan länge är den katastrofala bostadssituationen för studenter en återkommande fråga, och vid varje terminsstart får vi ta del av braskande reportage där studenter tvingas slå upp tält för att ha någonstans att sova. Nybyggnationen av studentbostäder har visserligen tagit fart de senaste åren, men tyvärr räcker inte antalet nya bostäder till för alla.

Inför höstterminen 2017 saknades hela 17 000 studentbostäder, och enligt Boverket saknas studentbostäder i hälften av landets högskolekommuner. Detta är ett allvarligt problem som på sikt urholkar Sveriges konkurrenskraft, då vissa utbildningar inte får de studerande de skulle haft vid en normal bostadssituation. 

Bara rykten om bostadsbristen gör att studenter kanske inte söker sig till vissa högskoleorter och utbildningar.

En orsak som sällan nämns i debatten om bristen på studentbostäder är att högskolor utökar antalet utbildningsplatser utan att korrelera det med antalet studentbostäder. Självklart behövs det inte lika många studentbostäder som utbildningsplatser då många studenter bor hemma hos föräldrarna eller ordnar sitt boende på annat sätt, men ingen högskola borde få utöka antalet utbildningsplatser utan att i motsvarande grad utöka antalet boenden. 

Att utöka antalet utbildningsplatser när man i princip vet att några studenter kommer få bo i tält är helt enkelt inte rimligt. 

Ett samarbete mellan Akademiska hus, kommunen och högskolan där fler boenden byggs borde vara ett krav för att utöka antalet högskoleplatser. Denna ordning skulle dessutom sätta press på högskolor och kommuner att bygga fler studentbostäder. 

Andra åtgärder som måste till för att öka byggandet av studentboenden är att sänka kraven på byggreglerna. Studentbostäderna är ju tillfälliga boenden där svensk byggnorm skulle kunna anpassas till lägre krav i många områden, och på så sätt kan man både bygga snabbare och mer ekonomiskt gångbara boenden. Utöver detta bör fler billiga studentrum i korridor byggas, och den kommunala fastighetsavgiften tas bort för studentboenden. 

Ett annat problem är att de nya studentboenden som byggs är alldeles för dyra. Det är i första hand inte hög standard som bör premieras när studentboenden planeras, utan att bostäderna korreleras med antalet utbildningsplatser på ett förnuftigt sätt med den primära utgångspunkten att alla som vill och kan studera får tak över huvudet.

Sveriges studenter måste kunna få fokusera på att klara studierna - inte var de skall bo vecka till vecka i en ständig flyttkarusell.

Stefan Jakobsson, Sverigedemokraternas skolpolitiska talesperson och ledamot i utbildningsutskottet
Robert Stenkvist, Sverigedemokraternas ledamot i utbildningsutskottet
Roger Hedlund, Sverigedemokraternas bostadspolitisk talesperson och ledamot i civilutskottet 

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela