Fredag 7 Okt
Stockholm

Liberalerna: Kapitalismen garanterar att fattiga inte blir fattigare

Oscar Matti, Amanda Bengtsson Jallow
Oscar Matti och Amanda Bengtsson Jallow menar att kapitalismen är mänsklighetens bästa uppfinning. Foto: Privat/TT/Privat

Liberala studenter: "I Sverige har vi länge haft en nidbild av kapitalismen, som inte stämmer överens med hur verkligheten har sett ut."

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Få saker har så dåligt rykte som kapitalismen i Sverige. Den svenska bilden av kapitalismen har länge varit hejdlös egoism, rofferi och en orättvis värld. Paradoxalt nog, eftersom vi samtidigt vill minska fattigdomen i världen. Ingenting har gjort mer än kapitalismen för att göra fattiga länder rika. Vi menar att den stereotypa bilden av kapitalismen är fel, och att den snarare är mänsklighetens bästa uppfinning.

För 200 år sedan hade få stater kapitalistiska institutioner, som fungerande rättsstat, stabila äganderätter, frihandel samt fri finanssektor och arbetsmarknad. Antalet har sedan dess ökat i etapper, och kapitalismen är det dominerande ekonomiska systemet sedan Sovjetunionens fall. Detta beskrivs av vissa som en fenomenal och av andra som en katastrofal utveckling.

Sedan 1990 har mycket hänt. Den extrema fattigdomen i världen har minskat från 38 procent till cirka 10 procent. Den globala förväntade medellivslängden har ökat från 65 till 72 år Spädbarnsdödligheten har minskat från 63 till 32 per 1000 levande födda. Antalet analfabeter har minskat med 63 miljoner de senaste 20 åren, samtidigt som världens befolkning har ökat. Den största ökningen av andelen barn som börjar grundskolan har skett i Afrika söder om Sahara, där endast 58 procent gjorde det 1990. Idag är den siffran 76 procent.

Den här förändringen har möjliggjorts av kapitalismen. Det finns ett direkt orsakssamband mellan ekonomisk tillväxt och kapitalistiska institutioner, som frihandel, rättsstat samt privat äganderätt. Sambandet är väl belagt inom nationalekonomisk forskning.

Idén att kapitalismen är ett förtryckarsystem som utarmar fattiga stämmer alltså inte. Det är precis tvärtom. I Sverige har vi länge haft en nidbild av kapitalismen, som inte stämmer överens med hur verkligheten sett ut.

När vi har låtit kapitalismen representeras av varuhusdirektör Tyko Jonsson så har innovationer, företagande och mänsklig initiativkraft i fri konkurrens lyft hela länder ur fattigdom.

Att det finns inkomstskillnader i kapitalistiska samhällen stämmer. Det är inte ett system utformat för att uppnå millimeterrättvisa - att något system skulle kunna uppnå det är orealistiskt. Vissa kommer att bli rikare än andra. Trots det är kapitalismen det enda system som säkerställer att fattiga inte blir fattigare. Utan rikare och rikare. För varje dag som går. Fortare än någonsin.

Att vi nu är på väg att utrota svält, spädbarnsdödlighet och analfabetism är framgångar som saknar motstycke i världshistorien, och det är möjligt tack vare kapitalismen.

För oss är det därför klart att en annan, och mycket bättre värld är möjlig - om kapitalismen stärks och fortsätter breda ut sig. Den kan garantera ekonomisk tillväxt, leder till en värld utan extrem fattigdom, och möjliggör på sikt att alla barn kan gå i skolan.

Kapitalismen är därför helt enkelt mänsklighetens bästa uppfinning.

Oscar Matti,
Liberala Studenter, riksstyrelseledamot

Amanda Bengtsson Jallow,
Liberala Studenter Stockholm, ordförande

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.