Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Liberala kvinnor: Bekämpa hedersförtrycket – för kvinnors skull

- 09/03/2018, 14:10 -
Gulan Avci, Sara Wettergren, Ulrika Rogland

Liberala kvinnor menar att bekämpa hedersförtrycket är en av vår tids viktigaste jämställdhetsutmaningar.

TT/Privat/Privat

Liberalerna: "Vi är väl medvetna om att alla som invandrar till Sverige inte lever med hedersnormer. Men idag ser vi en utveckling där allt fler drabbas."

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Ett av de mest framträdande målen i FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, är jämställdhetsmålet. Under detta mål förpliktigar sig länderna att arbeta för att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Sociala normer och sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet och våld mot kvinnor och flickor måste förändras.

Sverige är ett av de länder som har åtagit sig att implementera Agenda 2030 i våra nationella strategier och mål. Sverige har länge bröstat sig med att toppa jämställdhetsligan världen över. Vår regering kallar sig feministisk och jämställdhet ska inkluderas i svensk utrikes- och biståndspolitik. Det finns knappast något svenskt biståndsprojekt idag som inte har stärkande av kvinnor och flickor som ett direkt eller indirekt mål.

Det är därför anmärkningsvärt att det inte anses konstigt att villkora svenskt bistånd med jämställdhetskrav på bortaplan, medan vi på hemmaplan har desto svårare att kräva samma rättigheter för kvinnor och flickor som har invandrat hit från patriarkala kulturer. 

Inom internationellt bistånd är det snarare regel än undantag att ta fram statistik och genomföra kartläggningar för att förstå hur utbrett ett problem är. I Malmö har det rödgröna styret till slut, efter starka påtryckningar från bland annat Liberalerna, avsatt medel till att genomföra en kartläggning av hedersproblematiken i Malmö. Det är hög tid att det görs. Enligt Malmös kvinnofridssamordnare, Margit Olsson, kan så många som 3-4 000 ungdomar vara utsatta för hedersnormer. 

Varför accepterar vi att famla i blindo när det gäller invandrade flickors och kvinnors villkor i Sverige, då vi aldrig skulle acceptera detsamma när vi agerar internationella välgörare? Istället bygger vi antagande och fakta på enstaka fall i media. Ett sådant uppmärksammat fall är mordet på en ung afghansk flicka, som det nyligen har rapporterats om i media. Även fallen med minderåriga flickor som har fått bo med sina betydligt äldre män eller deras familjer på flyktingboenden har rönt stor uppmärksamhet. 

Barnmorskor, lärare och ungdomspedagoger vittnar alla om att hedersförtryck förekommer. Så länge vi inte har en hel bild, fortsätter detta att vara just enstaka fall, som sällan får några konsekvenser för andra flickor eller kvinnor som lever under liknande hedersförtryck. 

Enligt statistik från FN sker det upp till 5000 hedersmord varje år i världen, men mörkertalet är stort. Drygt 133 miljoner flickor och kvinnor har utsatts för könsstympning, och två miljoner flickor och kvinnor riskerar att utsättas för könsstympning varje år. Därtill kommer att 37 000 flickor under 18 år gifts bort i barnäktenskap – varje dag. 

Sverige – och i synnerhet Malmö – har en betydande invandring från länder där hederskulturer förekommer, framförallt Afghanistan, Mellanöstern och vissa delar av Afrika. Istället för att se utmaningarna med detta och överbygga dem, har vi velat tro att alla invandrande män automatiskt anammar den svenska kvinnosynen, så fort de kommer över Sveriges gränser. Av rädsla för att underblåsa rasism har vi valt att låtsas som ingenting. 

Det är på tiden att vi också vågar ta tag i hedersproblematiken i Sverige. Med de kartläggningar som nu görs i storstäderna, går det förhoppningsvis att få fram en övergripande bild över hur vanligt förekommande hedersrelaterat förtryck är. Utifrån det måste konkreta handlingsplaner vidtas. 

Liberalerna vill se en skärpt lagstiftning mot barnäktenskap. Detta innebär att det ska vara enklare att lösa upp äktenskap och ge skydd till minderåriga flickor som kommer hit som gifta.  Vi vill se ett ökat stöd till föreningar i Malmö som arbetar för att stärka kvinnor och flickor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck. De föreningar som uttryckligen motsätter sig kvinnors och mäns lika villkor och som uppmuntrar extremism och radikal islamism ska i sin tur fråntas bidrag.

Vi är väl medvetna om att alla som invandrar till Sverige inte lever med hedersnormer. Men idag ser vi en utveckling där allt fler drabbas. Den senaste siffran som finns att tillgå är från 2014 och Carin Götblads statliga utredning som visar att 100 000 barn och unga lever med hedersnormer. Idag beräknar Sveriges mest profilerade expert, Astrid Schlytter att det kan handla om uppemot 240 000 tusen barn och unga. Det är en oacceptabel utveckling som vi liberaler inte kommer blunda för. 

För oss är det en hederssak att bekämpa hedersförtrycket.
Det är en av vår tids viktigaste jämställdhetsutmaningar.

Gulan Avci,
Ordförande Liberala kvinnor

Sara Wettergren,
Vice ordförande Liberalerna Malmö

Ulrika Rogland,
Advokat och Liberal riksdagskandidat