Stockholm

Centerpartiet: Långa köer till BUP – barn har rätt att få vård i tid!

Barn som tittar på startsidan BUP
Charlotte Bossen menar att det krävs krafttag för barns psykiska hälsa. Foto: Privat/TT

Charlotte Bossen (C): "Samtidigt som vi levererar en vård i världsklass blir tillgängligheten till vården allt sämre. När barn och unga mår psykiskt dåligt är tidiga insatser viktiga."


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Den psykisk ohälsan bland barn och unga ökar. Samtidigt blir köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) allt längre. När barn och ungdomar blir sjuka behövs en vård som sätter in rätt insatser i rätt tid. Det är dags att korta köerna, öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin samt utöka elevhälsan!

Sverige levererar vård av hög kvalité. Det har vi medicinska framsteg och kompetent personal att tacka för. Men samtidigt som vi levererar en vård i världsklass blir tillgängligheten till vården allt sämre. Få landsting klarar av att det nationella målet om att 90 procent av de barn och unga som söker vård för psykisk ohälsa får komma på sitt första besök inom 30 dagar. Köerna till utredningar är långa. 

Nyligen rapporterade SR att barn och unga i Skåne har fått vänta så skrämmande länge som 19 månader på en tid till neuropsykiatrisk utredning.

När barn och unga mår psykiskt dåligt är tidiga insatser viktiga. Det behövs en skola som främjar psykisk hälsa och som samarbetar med vården. Det behövs en vård som sätter in rätt insatser i rätt tid. Vårdkedjan måste vara sammanhållen och regelbundet följa upp behandlingen. De långa kötiderna kan därför få förödande konsekvenser för barnet och dess omgivning. 

Ju längre väntetid, desto större risk för försämring och symptom som blir svårare att komma till rätta med. Något som förutom otroligt stort lidande för barnet och dess omgivning också påverkar barnets skolgång och därmed framtid.

I februari meddelade Region Skåne det kommer att satsas tre miljoner på utveckling och ökad tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa. Dessutom kommer det att satsas en halv miljon för att stärka kompetensen i barn- och ungdomspsykiatrin och 3,3 miljoner för att korta kön till neuropsykiatriska utredning. 

Tillskottet är välkommet, men långt ifrån tillräckligt för att hjälpa alla de barn och unga som får vänta i år för att få en utredning och därefter rätt behandling. För att hjälpa barnen krävs mycket mer kraftiga insatser.

Investeringar i hälso- och sjukvård är en återinvestering i samhällets utveckling. God hälsa är grundläggande för att människor ska ha möjlighet att nå sitt fulla potential. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter ska alla barn och unga har rätt till hälso- och sjukvård. Och i FN:s globala mål för hållbar utveckling beskrivs hur psykisk hälsa behöver främjas för att uppnå en hållbar utveckling inom hälsa och välbefinnande. 

Jag anser därför att de långa kötiderna till barn- och ungdomspsykiatrin strider både mot FN:s barnkonvention, motverkar en hållbar utveckling och försämrar välfärden.
Barn och unga som mår dåligt måste ha professionell hjälp och stöd i tid. Snabba vårdinsatser är både kostnadseffektiva och gör vården med tillgänglig. 

Därför behöver mer pengar satsas på att korta köerna och öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin. För att minska köerna behöver fler aktörer behöver ges möjlighet att utföra vården. Samtidigt behöver det bli enklare att få hjälp i skolan genom elevhälsan, som måste ges möjlighet att samarbeta mer både med BUP och vårdcentralerna. Därför behöver elevhälsan utökas. 

Fler kuratorer och psykologer behöver anställas. Skolan behöver även anställa arbetsterapeuter som kan jobba både förebyggande, men också hjälpa till med att anpassa barnets studiesituation.
Alla barn har rätt att få vård i tid. Utan en fungerande vård för barn och unga, har vi ingen fungerande välfärdsstat. 

Det är dags för ett krafttag för barns psykiska hälsa, omgående!

Charlotte Bossen (C),
Kandidat till regionfullmäktige och legitimerad arbetsterapeut

Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.