Torsdag 9 Dec
Stockholm

CUF: "Sveriges restriktiva narkotikapolitik funkar inte"

FN har kritiserat den svenska narkotikapolitiken
Carissa Düring och Nils Nilsson Puronen, CUF Skåne skriver om Sveriges narkotikapolitik och hur den kan ändras för det bättre. Foto: Privat & TT

Carissa Düring och ​Nils Nilsson Puronen, CUF Skåne: "Istället för att ha en vision om att ha så lågt narkotikabruk som möjligt borde vi ha en vision om att narkotikans skadeverkningar ska vara så låga som möjligt."

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Sveriges restriktiva narkotikapolitik, med visionen om ett narkotikafritt samhälle fungerar inte. Den är utformad med syfte att minska användningen och tillgängligheten av drogerna, men inte för att ta hand om den skada de faktiskt gör. Istället för att hålla kvar vid godtyckliga förbud måste narkotikapolitiken revideras en gång för alla. 

Dagens Sverige är långt ifrån fritt från narkotika. Tvärtom är de illegala drogerna så gott som fria under ytan, på den svarta marknaden. Den illegala narkotikahandeln som sker idag kan inte kontrolleras, man kan ju inte reglera något som står utanför lagen. 

Narkotikabrukares rusmedel omfattas inte av några av säkerhetsgarantier de lagliga drogerna omfattas av. Den vanliga konsumenten som köper droger illegalt, eftersom det inte finns någon annanstans att vända sig, kan aldrig vara säker på att de faktiskt får det de tror de får. Dessutom säljs produkterna ofta av kriminella gäng, som således får all vinst. 

De som köper står därmed i beroendeställning till kriminella och människor som ofta redan är utsatta riskerar att bli utnyttjade och indragna i kriminell verksamhet. 

Istället för att ha en vision om att ha så lågt narkotikabruk som möjligt borde vi ha en vision om att narkotikans skadeverkningar ska vara så låga som möjligt. Fokus måste skifta från att göra sig av med narkotikan till att göra vad som faktiskt är bäst för människan bakom missbruket. 

Att fördöma och straffa brukare för offerlösa brott skapar bara mer utanförskap i en ond nedåtgående spiral. Människor som har ett missbruk behöver hjälp och inte sanktioner och om man inte tror att motsättningen mellan nolltolerans och skademinimering finns får man gärna förklara varför Sverige har näst högst narkotikadödlighet i hela EU. FN har till och med kritiserat den svenska narkotikapolitiken för att inte leva upp till de mänskliga rättigheterna.

Nolltolerans är inte det mest effektiva sättet att minska skadeverkningarna. Självklart kan drogerna i sig ha förödande konsekvenser, men man måste fråga sig vilka av förbuden som gör mer skada än nytta. På en vit marknad kan man reglera vem som får köpa produkterna, t ex efter ålder och sinnelag. 

Utöver det möjliggör det för bättre insyn kring vilka som missbrukar och de som vill söka hjälp behöver inte vara rädda för att åtalas för några brott. Det skulle göra bruket av marijuana både tryggare och säkrare för individen.

Vi i CUF vill därför att vi tillsätter en oberoende utredning som ska fastställa vilka drogförbud gör mer skada än nytta jämfört med en laglig reglerande modell. De droger vars förbud inte kan motiveras ur ett skademinimerande perspektiv ska istället säljas på en reglerad vit marknad. 

Istället för att behålla förbuden bara för att de finns måste de i detta fall underbyggas med empirisk fakta. De förbud som finns kvar ska inte motiveras med något annat än vetenskap, med individens bästa i åtanke. 

Vi måste sluta hålla kvar vid gamla bestämmelser oavsett vad det kostar. Vår lagstiftning skadar utsatta människor eftersom vi har satt en nolltolerans framför skademinimering. Nolltoleransen bringar utanförskap, inkomster till kriminella gäng och till och med död. 

Om man som förespråkare av den restriktiva politiken inte kan gå med på att tillsätta en oberoende utredning ska man nog fråga sig hur mycket man i slutändan tror på de påstådda effekterna av sin politik. 

Det är dags för narkotikapolitiken att revideras en gång för alla!

Carissa Düring,
Förste Vice Ordförande i Centerpartiets Ungdomsförbund Skåne

Nils Nilsson Puronen,
Distriktsstyrelseledamot i Centerpartiets Ungdomsförbud Skåne 

Borde narkotikapolitiken ses över?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela