SSU: "Kvinnor behöver inte SD:s politik"

- 14/07/2018, 10:14 -

SSU: "Den svenska abortlagstiftningen är en feministisk seger, och var när den infördes för drygt 40 år sedan unik i världen eftersom den byggde på kvinnans egna val och rättigheter"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Under Almedalsveckan gjorde Sverigedemokraterna ett utspel om att de vill ändra abortlagstiftningen och sänka tidsgränsen för abort från vecka 18 till vecka 12. Åkesson hävdade även att abort inte borde vara ett förstahandsalternativ i "välfungerande familjer". 

Vi som kvinnor och unga socialdemokrater är både besvikna och arga över att SD vill göra politik av kvinnors kroppar och begränsa våra rättigheter.

Före 1938 var det inte möjligt för kvinnor i Sverige att få avbryta en graviditet på legal väg med medicinsk expertis och omvårdnad. Det innebar ett stort lidande och ibland till och med döden för många kvinnor på grund av de livsfarliga abortmetoder som användes illegalt. 

Sverige har idag en abortlagstiftning som tillåter abort till och med vecka 18, och därefter får abort endast ske efter prövning av Socialstyrelsens rättsliga råd. Rättsliga rådet väger in alla skäl, såväl medicinska och sociala som etiska, i sina beslut. 

Den svenska abortlagstiftningen är en feministisk seger, och var när den infördes för drygt 40 år sedan unik i världen eftersom den byggde på kvinnans egna val och rättigheter. Lagstiftningen infördes efter en lång kamp framför allt av kvinnor och personer som sett konsekvenserna av tidigare hård lagstiftning på området. 

Sverige var unika då, och gick före. Tack vare detta fick många fler rätten att bestämma över sina egna kroppar. Sverige har därmed även banat väg för kvinnors rättigheter i andra länder. Ändå är argumentet för en hårdare abortlagstiftning att Sverige har en mer långtgående aborträtt än andra länder. 

Tänk om någon använt den logiken när abortlagen skulle införas - att Sverige aldrig kan gå längre än andra länder oavsett skäl? Då hade man aldrig kunnat införa lagstadgad aborträtt i Sverige. Alls. 

Det om sakfrågan, men vi tror egentligen inte att Sverigedemokraterna och andra konservativa krafter, som i samvetsfrihetens namn bedriver ett förfinat abortmotstånd, bryr sig så mycket i sak. Kvinnornas frihet är alltid underkastad andras. 

Vi kan inte se SDs förslag om aborträtten som något annat än ytterligare ett sätt att använda kvinnor och kvinnors kroppar som politiskt slagträ i debatten. Eller politiskt järnrör, kanske man ska säga? För den enda gången kvinnor nämns av SD är det på vår bekostnad. Ett annat exempel är att enda gången man engagerar sig i frågor om sexualbrott är i de fall förövaren är utländsk. 

Det största hånet mot oss kvinnor är att det skulle vara invandringen som är roten till sexualbrott, hot och hat mot kvinnor. Svenska män begår samma vidriga brott som män från andra länder. Vårt budskap är att vi struntar i ursprung hos de som utsätter oss för våld och hat. Vi vet nämligen att patriarkatet spänner över hela världen. 

Vi tror kvinnor behöver fler rättigheter och mer frihet, inte mindre. Vi behöver en hårdare sexualbrottslagstiftning och fler fällande domar, att polisen och samhället ska kunna ge stöd oavsett var i landet man drabbas av brott, och förändrade normer kring sex för att skapa en samhällsgemensam acceptans för kvinnors rätt till sina egna kroppar och sin egen sexualitet. 

Och vi vet en sak helt säkert: kvinnor behöver inte SDs politik. 

Lisa Enquist,
Ledamot SSUs förbundsstyrelse 

Sofie Eriksson,
Ledamot SSUs förbundsstyrelse 

Emilia Friberg,
Ledamot SSUs förbundsstyrelse 

Klara Holmberg,
Ledamot SSUs förbundsstyrelse 

Samrina Gadzo,
Ledamot SSUs förbundsstyrelse Paulina Granberg, ledamot SSUs förbundsstyrelse 

Noor Karim,
Ledamot SSUs förbundsstyrelse 

Klara Linder,
Ledamot SSUs förbundsstyrelse 

Jenny Sellsve,
Ledamot SSUs förbundsstyrelse 

Andrea Törnestam,
Förbundssekreterare SSU