Stockholm

9 enkla steg till att hjälpa 8 000 barn

. Foto: Drago Prvulovic MalmBild AB / Drago Prvulovic

Här är nio steg som förklarar hur du som privatperson kan bli god man – och hjälpa ett ensamkommande flyktingbarn.


Läs mer
#ELDSJÄLAR

Under en vecka kommer Nyheter24 att uppmärksamma personer som hjälper människor som har flytt sina hemländer.

De som hjälper dem som inte vill annat än att skapa sig ett nytt liv här i Sverige.

Det finns tusentals personer som gör ett fantastiskt jobb, helt på eget initiativ – de eldsjälarna vill vi hylla.

ELDSJÄLAR. Omkring 8 000 barn och unga. Så många väntas, enligt Migrationsverkets prognos, komma som ensamkommande till Sverige för att söka asyl under 2015.

8 000 minderåriga som alla behöver någon som har ansvaret och företräder dem när det kommer till ekonomiska och rättsliga frågor.

Enligt lag ska alla få en god man som företrädare. En god man är exempelvis med och beslutar om boende, är med vid utredning vid Migrationsverket, inom sjukvården och ser till att barnet får en skolgång som fungerar.

Något som kan bli svårt då det råder brist på gode män runt om i landet. 

Det leder i sin tur till längre väntetider för barnen – något som kan innebära att rättssäkerheten hotas.

Så kan du bli god man – det här krävs

1. Om du vill bli god man för ensamkommande flyktingbarn vänder du dig till överförmyndarnämnden i din kommun.

2. Vem som kan utses till god man anges i kapitel 11, paragraf 12 och 13 i Föräldrabalken. Vid bedömningen huruvida personen är lämplig för att vara god man ska överförmyndaren fästa särskild vikt vid den utsatta situation som barnet befinner sig i och att den person som förordnas som god man eller förvaltare ska vara "en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna".

3. De allra flesta kan bli gode män. Enligt Riksföreningen gode män vårdnadshavare för ensamkommande barn/unga, RGMV, krävs allmänna kunskaper och "sunt förnuft" kombinerat med ett personligt och socialt engagemang samt intresse och vilja av att utvecklas. Det som anses vara det bästa för barnet ska alltid sättas i första hand.

4. Du ska vara myndig och får inte själv ha en förvaltare.

5. Du får inte vara anställd på inblandade myndigheter, exempelvis Migrationsverket.

6. Du ska ha ordnad ekonomi och inte ha betalningsanmärkningar hos Kronofogden, förekomma i polisen belastningsregister eller hos socialtjänsten.

7. Du ska ha tid att avsätta för uppdraget som god man. Ett uppdrag som speciellt i början av tiden då barnet kommit till Sverige kan vara tidskrävande. Det är därför viktigt att som god man inte ta på sig för många uppdrag.

8. Du ska med fördel ha goda kunskaper om det svenska samhället. Kunna skriva och tala god svenska, ha förståelse för barn och ungas behov och kunna utföra uppdraget utifrån vad som anges i Föräldrabalken, Lag om god man för ensamkommande barn och Barnkonventionen.

9. Ersättning för att vara god man varierar en aning från kommun till kommun. Men i många kommuner ligger arvodet på omkring 2 000 kronor i månaden, före skatt. Det är dock oerhört viktig att betona att uppdraget som god man inte ska tas för ekonomisk vinning – en god man ska ha tid att hinna med uppdraget och inte ta åt sig för många uppdrag under en och samma period.

På Sveriges Kommuner och Landsting, SKL kan du lära dig mer om uppdraget som god man – bland annat genom att genomgå deras webbutbildning.

---

LÄS MER:

Emma, 34, advokat som jobbar ideellt och tror på rättvisa

DEBATT: "Jag fortsätter kämpa för öppna gränser för flyende människor"

Elin, 33, hjälper flyktingmammor och deras bebisar

Patrik, 49, har idrotten som verktyg för att integrera människor

Hylla dina #Eldsjälar

KRÖNIKA: Medmänsklighet är så mycket starkare än främlingsfientlighet

Katarina hjälper både ensamkommande flyktingbarn – och deras gode män 

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.