Per Pettersson
Per Pettersson - Foto: Jesper Ahlin

DEBATT: "Jag fortsätter kämpa för öppna gränser för flyende människor"

Per Pettersson: "Vi ska vara stolta över att Sverige är ett av de länder som tar störst ansvar för dem som flyr sina hem. Samtidigt finns det mycket som går riktigt fel i vår migrationspolitik och behöver förbättras."


DEBATT. 1860 slopade Sverige kravet påpass för att resa inom landet. Fram tills dess behövdedu ansöka om pass för att fåröra dig exempelvis mellan Göteborg ochStockholm, en resa tusentals personer i dag gör utan att ens tänkatanken på att det skulle krävasmer än en biljett till tåget eller flyget fördet.

Samtidigt har vi i dag kvar kravet påpass för den som vill resa över landets gränser, undantaget närdu reser till eller från de EU-länder som ingåri Schengen. Vill du bli insläppt från länderutanför EU är det höga murar att ta sigöver, även om just Sverige ärett av de mest öppna länderna i världen.Det konstiga är att så fåifrågasätter den ordningen –varför är det sånaturligt att regioner som kallas kommuner eller läninte får ha krav på pass och tillstånd förresor till och från dessa, medan det anses likanaturligt att de regioner som kallas länder i stället måsteha det?

Liberaler har alltid förespråkat fri rörlighetför människor och fortsätteratt göra så i våra dagar. Liberalaungdomsförbundet har länge drivit kampanj om fri invandring,likaså pratar Centerpartiet och dess ungdomsförbundom öppna gränser och att riva ner murar. Det ärett ideal jag i allra högsta grad skriver under på.

Vi ska vara stolta över att Sverige ärett av de länder som tar störst ansvar för dem som flyr sinahem. Samtidigt finns det mycket som går riktigt fel i vårmigrationspolitik och behöver förbättras.

En av de viktigaste sakerna vi måste göraär att skapa legala vägar till Sverige förden som flyr. I dag går det inte att sökaasyl på svenska ambassader i utlandet och detgår inte att få visum för inresa om detfinns minsta anledning att tro att du tänker söka asyl närdu kommer hit. Alltså måste människorkomma hit på omvägar, genomflyktingsmugglare, under falska förespeglingar eller påandra mer eller mindre illegala vägar.

Även den som lyckas komma hit somflykting möts av en byråkrati som försökerhitta anledningar att skicka dig tillbaka. En av de grupper som behandlasriktigt illa är de hbtq-personer som flyr undan förföljelseroch dödshot. Vissa blir inte trodda när de sägeratt de är homosexuella och avkrävs någonform av bevis för sin läggning, men vad somskulle fungera som bevis är högst oklart. Andra fårveta att det ju går att leva som homosexuell i derashemland, bara de ser till att ingen vet om att du är homosexuell.

Helt absurda argument från Migrationsverket,men tyvärr något som dyker upp hela tiden och det ärinte bara hbtq-personer som ifrågasätts påde mest absurda sätt. Utgångspunkten verkarvara att du som flykting är skyldig tills motsatsen bevisats,snarare än att du antagligen har anledning att fly om du ryckt upphela ditt liv med rötterna för att flytta tillett land där du inte kan språket och knappt känneren enda människa.

Den som flyr sitt land har ofta goda skäl att göradet. Vi måste vara beredda att ta emot dessa människor, speciellti dessa dagar när det är fler människorpå flykt från sina hem ännågon gång sedan andra världskriget.Samtidigt försöker många EU-ländergöra sitt yttersta för att stänga ute människorpå flykt, något de borde skämmasför.

Vi i Sverige tar vårt ansvar, även om vi skullekunna göra ännu mer. Samtidigt ska vi inte stickaunder stol med att det finns problem med integrationen för de människorsom kommer hit. Vi har akut brist på bostäder i landet ochdet vackra talet om att bryta utanförskapet, där Alliansen hadesmarta idéer om att exempelvis arbete leder till bättreintegration genom språkkunskaper och ett nätverk,har glömts bort till förmån fören arbetslinje som drivs enbart för sin egen skull. Därhar vi den stora förklaringen till att ett extremt partiskördar så stora framgångar i opinionen,inte migrationens volymer i sig. Där har vi de problem vi måsteta tag i och hitta lösningar på– för människornapå flykt försvinner inte baraför att vi säger att vi inte har någratreor med helkaklade badrum att ge till dem.

Jag kommer att fortsätta att kämpa fören värld där människor påflykt kan få en fristad och därvi gemensamt jobbar mot att riva ner gränserna och ge alla människorden fria rörlighet som vi liberaler menar att vi alla har rätttill. Alla människor är olika, vi har olika drömmar,olika intressen och olika smak. Det är självklart att vi skakunna röra oss fritt i världen och hitta den plats därvi bäst kan förverkliga våra framtidsdrömmar.Det gäller oavsett om vi måste fly från vårahem, eller om vi bara tycker att någon annan stad eller ett annat landverkar häftigare att bo i.

Per Pettersson,
Chefredaktör Frihetssmedjan.se

---

LÄS MER:

KRÖNIKA: Medmänsklighet är så mycket starkare än främlingsfientlighet

Patrik, 49, har idrotten som verktyg för att integrera människor

Elin, 33, hjälper flyktingmammor och deras bebisar

/
/
/
/
/
Håller du med Per?
Tack för din röst!
Senaste nytt

Utsatta barn räddas från droger, brott och tidig död – med hjälp av klättringsprojekt

18 Dec 2014, 14:10

Bildextra: 7 fantastiska eldsjälar som kommer göra din dag bättre

12 Dec 2014, 17:49
Här är några personer som vägrade sitta och hålla tyst, och som kämpade mot hat och rasism.

Navid, 31, tror på att mötas över gränserna

12 Dec 2014, 08:36
Nyheter24 hyllar den här veckan människor som osjälviskt kämpar för andra. Navid Modiri är en av dem – en äkta eldsjäl.

"Varannan svensk engagerar sig ideellt – värna om frivilligheten"

11 Dec 2014, 20:26
Göran Pettersson och Maria Alsander: "Därför vill vi göra ett medskick till regeringen: värna den svenska modellen för frivillighet och undanröj hinder så att det ideella engagemanget kan fortsätta att växa och utvecklas".

För Raoul Wallenberg fanns det inget val

11 Dec 2014, 19:14
Det här är berättelsen om eldsjälen som räddade 100 000 människor från nazisternas dödsmaskin.

3 punkter – så här går det till när en flykting kommer till Sverige

11 Dec 2014, 14:31
Vad innebär det egentligen att vara asylsökande och hur går det till när man söker asyl? Nyheter24 har pratat med Peter Mokvist från Migrationsverket som förklarar hur det hela går till.