Onsdag 30 Nov
Stockholm

Feminism

Feminism är ett samlande begrepp för olika typer av politiska och ideologiska synsätt. 


Olika typer av feminism kan skilja sig mycket från varandra, men det gemensamma draget är att man anser att kvinnor och män bör ha lika rättigheter och att orättvisor mellan könen ska uppmärksammas på olika sätt. 


Begreppet feminism myntades i Frankrike under sent 1800-tal, men rörelsen kan spåras längre bakåt än så. Genom historien har det funnits mängder av män och kvinnor som på olika sätt uppmärksammat orättvisor baserade på kön, men den brittiska filosofen Mary Wollstonecraft (1759-1797) brukar ses som en av de tidiga moderna feministerna. 


1792 skrev Wollstonecraft "Till försvar för kvinnans rättigheter", som idag ses som en grundtext inom feminismen. 


Några av grundideologierna inom feminism beskrivs i korthet här:


Radikalfeminism, som går ut på att män och kvinnor behandlas olika av samhället och att detta måste förändras strukturellt. 


Liberal feminism, som menar att kvinnor och män bör ges lika rättigheter ekonomiskt och juridiskt. 


Särartsfeminism, som menar att män och kvinnor är biologiskt olika – kvinnor och män är lika mycket värda men bra på olika saker och ska därför komplettera varandra. 


Queerfeminism, som menar att både könet och sexualiteten är en social konstruktion. 

Emma Watson.
Emma Watson jobbar hårt för kvinnors rättigheter. Bildkälla: Jordan Strauss/TT
Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.